Abdikace Václava Junka 2. 2. 2021

Vážení kolegové, drazí přátelé a příznivci našeho ARTESU vůbec,

nelze popřít, že nejsem poslední měsíce právě zdráv, navíc se mé zdraví dále zhoršuje a kromě toho jsem nucen dostát celé řadě závazků, které jsem na sebe vzal jako literární autor. To poslední možná potěší, ale vše uvedené dohromady znamená, že jsem se již nějakou dobu  cítil stále méně práv vykonávat funkci předsedy našeho Sdružení tak dobře a s takovou odpovědností, jako snad až dosud. Proto jsem požádal mého dlouholetého spolupracovníka a osobního přítele Jožku Zemana, aby mne v mém úřadě nahradil, načež Jožka tuto moji nejlépe míněnou žádost přijal. Na to byla tato skutečnost řádně vypravena i potvrzena a je tedy platná.

Jsem si jist, že budu pochopen správně: jestliže mi zdraví nadále nedovoluje věnovat se veřejné činnosti, nemohu se naopak vzdát své hlavní, respektive literárně tvůrčí profese. Což však v praxi znamená, že si sice s díky ponechám své členství v ARTESU, ale že se už nebudu v nadcházejících volbách ucházet o svůj původní předsednický post. Pouze v případě, že mi to bude nabídnuto a budu dokonce zvolen, ujmu se funkce řadového člena Výboru.

Budu si velmi považovat, bude-li toto mé rozhodnutí přijato a také pochopeno správně. Například jako další můj osobní příspěvek ke kvalitnímu fungování našeho uměleckého sdružení. Přičemž jsem velmi rád, že – jak je zřejmé – tento ARTES s novým vedením pracuje velmi dobře už teď.  A to mi věřte, že jsem opravdu rád!

                                                                                       Václav Junek

V Rudné, dne 2. ledna 2021