ARTES

Umělecké sdružení

ARTES a MISTR 2017

ARTES a MISTR 2017

   Po tom, co alespoň ti členové Výboru ARTESU, kteří o to projevili zájem, zažili 16. října 2016 v Divadle U Hasičů, nelze nadále pochybovat, že do druhého ročníku MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ napřesrok půjdeme.

   Tento MISTR totiž svůj původní účel splnil: opravdu se nám podařilo podle základní regule připomenout zábavní umění i umělce, na které se dnes neprávem poněkud pozapomíná, opravdu jsme ukázali ARTES jako instituci, s níž je třeba nadále počítat a opravdu jsme uspokojili všechna předběžná očekávání celé dlouhé řady spolupracujících institucí, dalších elementů i význačných osobností,které nám dopředu uvěřily.

   A tak, třebaže mediální ohlas letošního MISTRA daleko přesáhl i nejoptimističtější původní předpoklady a přitom byl, pokud vím, výhradně kladný, a přesto, že byl MISTR rovněž kladně přijat i širokým publikem, máme v úmyslu přes zimu zvážit všechna pro a proti včetně rad a doporučení, jichž se nám dostalo a možná ještě dostane, abychom nejpozději od března spustili přípravu MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ II. Jistě v podobě i kvalitách, jaké si tento původní nápad Jožky Zemana zaslouží. Z čehož ale zároveň konsekventně vyplývá hned několik dalších skutečností:

   MISTR se nadále stane hlavním pracovním a realizačním tématem ARTESU – tedy přesně tak, jak již bylo v rámci sezení Výboru ohlášeno. Přitom docela stejnou vahou, jakou má například SENIOR PRIX pro Nadaci Život umělce, THÁLIE pro Hereckou asociaci, anebo PORTA pro SAI. K tomu do té míry, že se navíc stane významným realizačním a prezentačním momentem pro SVU a jím sdružované subjekty, i pro INTERGRAM. Tak jak se o této možnosti představitelé těchto institucí již přesvědčili.

   Příprava a zejména realizace MISTRA přirozeně poskytne možnost účastnit se a realizovat  všem členům Uměleckého sdružení, kteří o to budou mít upřímný zájem. Stejně tak je zřejmé, že ARTES neupustí ani od dalších realizací. Jak je ovšem snadné pochopit právě se zřetelem na neoddiskutovatelný efekt MISTRA také v tomto směru, ARTES se bude přímo podílet nadále jen na takových z nich, které opravdu mají smysl, totožný se Stanovami i s jimi definovanými oprávněnými cíli uměleckého sdružení.

   Proč to neříci přímo a jasně – ARTES se v MISTRU 2016 našel, je zpět a k tomu ve formě, na kterou se už ani nerozpomínáme. Je tedy zároveň na místě říci, že na dlouho skončila doba hledání, tápání a realizací, významných zpravidla jen tím, že plnily zájmy jen partikulární a že byly až marnotratně drahé.

   Jsem si jist, že tento postup je správný a že jej MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2017 jednoznačně potvrdí.

 

Václav Junek
předseda Uměleckého sdružení ARTES