ARTES

Umělecké sdružení

ARTES - Časy se mění

Časy se mění, i pro ARTES

Není třeba ozývat se Vám, návštěvníkům webových stránek ARTESU, s každou drobností, ale když už, tak už. Mám dokonce dojem, že pro tentokrát je něco takového víc než na místě.

Je veřejným tajemstvím, že nejpozději od loňského února nebylo v pořádku, že v rámci Sdružení výkonných umělců měl také ARTES, který je stále právoplatným, řádným členem tohoto SVU, zjevnou potíž s důsledky určitých nejasností v oblasti ekonomického souznění SVU s INTERGRAMEM. Trvalo to sice dlouho, ale celá obtížná situace byla pochopena a vyjasnila se kolem poloviny července 2018 do té míry, že naše Umělecké sdružení je nyní v přímém spojení s INTERGRAMEM na základě platné Smlouvy o spolupráci mezi oběma našimi subjekty.

Nová praxe realizace tzv. projektů společenského zájmu tedy bude nadále probíhat v zásadě tak, že ARTES nabídne INTERGRAMU výčet takto uvažovaných vlastních projektů (což jsme s úspěchem udělali, včetně souběžného dodání příslušných rozpočtů a výčtu konkrétních spolupracujících partnerů), načež INTERGRAM provede úhradu souvisejících výdajů přímo.

Dobře si uvědomuji, že takto vyhlížejí věci složitě. Ujišťuji Vás však, že uvedený způsob ekonomických realizací je v praxi jednodušší a především z hlediska aktuálních právních norem naprosto bezpečný. Takže skýtá ARTESU zřetelnou jistotu také co do jeho postavení v této dnes tolik riskantní oblasti.

Nezůstalo však jen u těchto takříkajíc formálních změn.

Před několika dny požádal ředitel INTERGRAMU pan Mgr. Jan Simon o uvolnění ze své funkce z důvodů, jimž lze rozumět a také je třeba, aby byly respektovány. Načež v úterý 7. srpna zvolil Výbor INTERGRAMU, jehož jsem členem za naše Umělecké sdružení, jeho nástupce, jímž je od toho data pan ing. Jan Šroubek, dosavadní ekonomický ředitel INTERGRAMU.

Přirozeně, že se nám panem Simonem, velkým člověkem a významným instrumentálním sólistou, pracovalo dobře, dokonce velmi. Protože jsem ale s panem Ing. Šroubkem strávil nějaký čas také nad výše uvedenou prací, mohu Vás ze svého pohledu ubezpečit, že v něm má INTERGRAM na daném klíčovém postu hodnotnou náhradu a pan Simon cenného následníka.

Panu Janu Simonovi přeji za sebe a zejména za ARTES vše dobré a jsem velmi rád, že s ním i nadále zůstaneme v dělném kontaktu na jeho novém působišti. Panu Janu Šroubkovi zase přeji, aby se mu v jeho novém úřadě vedlo, protože bude-li tomu tak, jistě to bude dobré také pro náš ARTES.

 

 

                                                                     Václav Junek

                                                  předseda Uměleckého sdružení ARTES