ARTES

Umělecké sdružení

ARTES funguje

ARTES funguje!

Interní oslovení členů Výboru Uměleckého sdružení k 14. III. 20

Vážení kolegové,

 dovolte mi, prosím, abych Vás oslovil v situaci sice mimořádné a také mimořádně, nicméně především proto, abych Vám sdělil, že ARTES pracuje i v těchto podmínkách. Obvyklý výkonný tým ARTESU je Vám k dispozici přinejmenším po všechny obvyklé návštěvní dny na Senovážném náměstí – jistěže včetně toho pondělního, 16, března – takže i nadále zůstaneme v běžném dělném kontaktu. Což však znamená kromě jiného s určitostí také to, že stále očekáváme všechny Vaše podněty a připomínky, jako až dosud, tak také pro příště.

Dobře si uvědomuji, že danou novou situací je už teď postižena podstatná většina z Vás, stejně jako zábavní umění, které představuje, jak všichni dobře víme, něco jako úhelný kámen aktivit a smyslu našeho sdružení. Právě proto si Vám dovolíme nejpozději během úterka 17. března nabídnout formou zvláštního vydání Buletinu ARTESU informace o docela dobře možných řešeních jak aktuálních, tak také o těch, o nichž se vší vážností uvažujeme pro nejbližší dobu. Přirozeně že s očekáváním Vašich s tím souvisejících konstruktivních reakcí i Vaší rovněž dělné osobní účasti.

Už teď mi ale dovolte, přátelé, vyjádřit pevnou naději, že i s veškerým respektem vůči všemu, co nás všechny postihlo, zábavní umění nepodlehne, a že - až bude lépe, jako že docela určitě bude – budeme všichni společně připraveni znovu jistě skvěle obstát.

Moc bych přál zejména tohle nám všem, našim sympatizantům a zejména našemu publiku.

Zdravím Vás a stále se těším na kontakt s Vámi!      

                                                                               Václav Junek

                                                       předseda Uměleckého sdružení ARTES  

V Praze dne 14. března 2020

 

 

 

 

 

 

 

Umělecké sdružení ARTES, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, 739 737 036, artes.sdruzeni@gmail.com