ARTES

Umělecké sdružení

Bilance 2017

POKUD JDE O ARTES, PROČ SE NECHLUBIT?

 … ono totiž  je  čím. A dokonce na to vše kolem i vypadá.

Dá se totiž říci, že se nám podařilo po dvou letech dost složitého úsilí v roce 2017 usadit klíčové vzájemné vztahy se Sdružením výkonných umělců a především s INTERGRAMEM na úroveň, jaké se naše Umělecké sdružení dosud nikdy netěšilo. Z čehož ale zase vyplývají hned dvě věci: jednak že nastal takříkajíc kýžený klid v domě, jednak že se díky tomu konečně můžeme naplno věnovat práci, která má smysl.

Proto mám tu radost zmínit zpětně BULETINY, jejichž prostřednictvím se vždy nejméně tři stovky těch správných partnerů (stávajících i potenciálních) dozvěděly, že existujeme a o čem to je. Ze stejného soudku jsou ostatně premiérový SEMINÁŘ, účast ARTESU v rámci galaceremoniálů CENY HUMORU a CENY MILOSLAVA SVANDRLÍKA, neřku-li na ZEMI ŽIVITELCE, či v projektu SENIOŘI SENIORŮM. Jistě take ale naše webové stránky, vedená opravdu na úrovni v kvalitě, kterou nám, pokud vím, leckdo mimo ARTESU důvodně závidí.

ARTES je již podruhé významným partnerem permanrntního projektu SRDCE na DLANI, takže se konečně stal předmětem zájmu a porozumění také pražského Magistrátu

.O míře pozitivního ohlasu, s nímž se loni těšil již druhý ročník MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ, víte dost sami. Stejně jako o skutečném významu milé tradice Vánoc ARTES, které jsme ped měsícem opakovali a u tohohoto zvyku také nadále už zůstane

Shrnuto a podtrženo: základna skutečně platných členů Sdružení se utěšeně rozrůstá a rovněž společně s nimi děláme všechno proto, aby se o ARTESU vědělo, v maximálně pozitivním stylu a ono se to (nastojte!) poměrně dost daří. Takže nezbývá, než abych poněkud předběhl dobu ujištěním, že přinejmenším stejné to bude se vším, co chystáme na rok 2018, výslovně u příležitosti padesátého výročí prvního založení našeho Uměleckého sdružení.

Všem těm, kteří se o tohle všechno tolik zasloužili, nemohu než s příslušnou úctou poděkovat.

 A tak to činím. Dokonce moc rád!

                                                                                  Václav Junek

 předseda Uměleckého sdružení ARTES