Buletin

 

Umělecké sdružení ARTES                            INTERGRAM, z.s.

 

MISTR

zábavního umění 2017

(informační buletin ARTESU I/2017)

 

Za uvedené texty odpovídá Václav Junek, předseda Us ARTES.

 

 

Kontakt:

Umělecké sdružení ARTES, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1,
Úřední hodiny v kancelářích číslo 343 a 344 vždy v pondělí (mimo svátky) 08.00 - 16.00
Telefon: 739 737 036, mail: artes.sdruzeni@gmail.com

Něco o současném ARTESU

Na téma Uměleckého sdružení ARTES kolovala ještě poměrně nedávno celá řada dohadů a také někdy i účelově nepřesných polopravd. Proto jsme se rozhodli takovým zbytečnostem v rámci nového vedení sdružení předcházet cílenou transparentností všech našich aktivit. Také ale širokou nabídkou informací o naší činnosti jak na půdě Sdružení výkonných umělců, pod jehož autoritu přináležíme, tak formou veřejně publikovaných buletinů. Zejména však prostřednictvím našich opravdu dobrých webových stránek: zabava-artes.cz., které se jako důležitý sdělovací element očividně osvědčily a potkávají se se stálou a potěšitelně hojnou návštěvností.

Je pravda, že jsme přinejmenším zpočátku měli značné potíže s opuštěním předešlé praxe a také s odchodem od projektů buď již překonaných, anebo takových, které měly z hlediska propagace a vytváření pozitivního obrazu ARTESU navenek minimální hodnotu. To se však podařilo, takže se ARTES může zcela v duchu vlastních stanov již nějakou dobu věnovat výhradně podpoře zábavního umění i význačných podniků, zřetelně korespondujících s tímto žánrem.

Díky tomu, že se nám v této oblasti podobně podařilo urovnat pracovní vztahy k celé řadě podstatných subjektů, jsme se mohli konečně jako rovnocenní partneři účastnit celé řady významných událostí, jako je třeba SENIOR PRIX, CENA HUMORU, CENA MILOSLAVA ŠVANDRLÍKA, THÁLIE i dalších, u kterých hodláme setrvat i v budoucnu.

Kromě MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ, o němž se diváci vedle tohoto buletinu dozvědí hodně i v rámci letošního ceremoniálu, jsme s úspěchem připravili květnový Seminář o zábavním umění, načež je na 25. října 2017 připraven nový, tentokrát na téma Zábavní umění ve světle současné legislativy.

Jsme v přímém kontaktu s několika důležitými médii a audiovizuální snímky, pořízené naším uměleckým sdružením, představujeme běžně v rámci české televizní sítě. Jestliže se ale orientujeme především na výše uvedený žánr, chystáme na příští rok ve spoluprací s CS FILMEM navíc tematické televizní čtvrtletníky a také otevření Knihovny a Studovny ARTESU. Ta bude vážným zájemcům nabízet přístup k fundusu speciálních publikací a unikátních materiálů, jenž průběžně rozšiřujeme, a zároveň obsáhlému fotoarchivu, který již rovněž vzniká, dosud však jen v rámci našich webových stránek.

Nic z právě uvedeného jistě není zrovna málo, obzvlášť v tak relativně krátkém časovém údobí, Za skutečný aktuální úspěch ARTESU však dnes považuji přibývání nových členů, kteří jsou pro nás kromě svého zaujetí zábavním uměním důležití tím, že mají důvod zajímat se o ARTES.

A čím takových bude víc, tím to bude lepší!

Václav Junek                 
předseda Uměleckého sdružení ARTES

Proč vlastně MISTR?

Chtělo by se říci proto – kdyby to ovšem bylo s MISTREM ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ tak jednoduché.

Jestliže jsme se chtěli v rámci nového ARTESU opravdu věnovat především zábavnímu umění, v první řadě se nabízela otázka, jak tento žánr nabízet publiku, aby takové případné prezentace nezůstaly jen u celkem primitivního opakování již zaběhlých vzorů. Nic proti klasikům, bylo ale opravdu zapotřebí najít jinou cestu.

Původně se nabízelo víc řešení. Nakonec ale zvítězil nápad ocenit význačné umělce předmětného žánru nikoli podle poměrně úzkého a možná ošidného názoru ARTESU, nýbrž jen a jen svrchovaným verdiktem mnohem širšího a zejména co možná objektivního společenství zainteresovaných a také poučených autorit. Právě tak vznikl nápad zřídit a pak také uvést do praxe Kolegium zábavního umění. Přičemž se ukázalo už v rámci prvního ročníku MISTRA, který se uskutečnil téměř přesně před rokem, tedy 16. října 2016, že jsme hledanou cestu našli a k tomu správným směrem.

Nic proti těmto zatím stále ještě renomovanějším podnikům. V rámci našeho projektu se však díky výroku Kolegia podařilo už vloni prezentovat, a hlavně ocenit zrovna ty umělce a umělkyně, na které je jaksi pozapomínáno v souvislosti s hereckou THÁLIÍ, anebo cenami ANDĚL. A protože se tato praxe osvědčí, zdá se, i v tomto roce, je namístě přiznat, že právě někam mezi tyto dvě události důvodně míříme s naším MISTREM.

Dost možná, že v budoucnu najdeme pro MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ jiné jevištní vyjádření, realizační místo, další partnery a také mnohem příhodnější organizační i technická řešení. Rád bych ale, aby MISTR zůstal špičkovou platformou pro žánr maximálně přístupný a v nejlepším smyslu toho slova populární.

Ještě předtím, než začala openingová sekvence MISTRA 2017, je jistě poměrně riskantní cokoli podobného slíbit. Už teď se však těším, až se podaří nejen ten letošní, ale také jeho další ročníky.

Protože jsou-li nápad, snaha a dobrá vůle, jde všechno! 

Josef Zeman
prezident Kolegia zábavního umění

Kategorie a nominace

Ceny Mistra zábavního umění a Zvláštní uznání budou letos udělovány v celkem deseti kategoriích, nepočítaje v to zveřejnění kandidáta do Síně slávy ARTESU. Podle poměru objektivní součtů odevzdaných platných hlasů bylo v těchto kategoriích nominováno Kolegiem po pěti následujících prvních umělcích a umělkyních, které takto uvádíme v příslušných abecedních pořadích:

Zpěvák

Karel Gott, Jiří Korn, Daniel Landa, Jarek Nohavica, Jiří Štědroň

Zpěvačka

Lucie Bílá, Jitka Molavcová, Eva Pilarová, Helena Vondráčková, Lucie Vondráčková

Hudební skladatel

Ondřej Brzobohatý, Michal David, Petr Janda, Vašo Patejdl, Jaroslav Uhlíř

Hudební aranžér/dirigent

Zdeněk Barták ml., Martin Kumžák, Petr Malásek, Vadim Petrov, Karel Vágner

Textař/textařka

Eduard Krečmar, Daniel Landa, Jarek Nohavica, Vladimír Poštulka, Zdeněk Svěrák

Scénárista/režisér

František Filip, František Polák, Jan Svěrák, Jiří Vejdělek, Zdeněk Zelenka

Cena Mistra za dlouholetou popularizaci zábavního umění

Ondřej Bezr, Jiří Černý, Gustav Oplustil, Miloš Skalka, Marta Švagrová

Entertainer roku

Petr Čtvrtníček, Josef Dvořák, Jiří Helekal, Jarek Nohavica, Karel Šíp

Zvláštní cena za dlouholetý přínos na poli tvorby pro děti a mládež

Jiřina Bohdalová, Jitka Molavcová, Petr Nárožný, Michal Nesvadba, Dagmar Patrasová

Zvláštní cena za tvůrčí počin roku 2016

Milan Drobný, Michal Dvořák, Vojtěch Dyk, Jaroslav Svěcený, Jaroslav Toperzer

Kandidát Síně slávy ARTESU

Jiřina Bohdalová, Marta Kubišová, Gustav Oplustil, Jarek Nohavica, Karel Šípa

Přehled spolupracujících partnerů

Je sice pravda, že MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2017 vznikal a také vznikl především na půdě Uměleckého sdružení ARTES. Na druhé straně ale stejně tak platí, že bez nanejvýš aktivní pomoci a konkrétního přispění dalších významných elementů by k realizaci MISTRA bylo podobně daleko, jako od platonického dobrého úmyslu k příslovečnému vzdušnému zámku. Proto je zcela nezbytné vyzdvihnout tyto vážené partnery ARTESU také zde.

MISTR 2017 tedy vznikl díky porozumění Výboru INTERGRAMU a zejména jeho ředitele Mgr. Jana Simona- v přímé spolupráci s touto zapsanou společností.  Přičemž doufáme už teď, že díky takto osvědčené praxi tento pracovní vztah bude podobně úspěšný i v rámci příštích ročníků tohoto projektu.

MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2017 byl však kromě toho připraven v dohodě a také s významným materiálním přispěním jednak Nadace Život umělce (za což jmenovitě děkujeme jejímu předsedovi panu profesoru Jiřímu Hlaváčovi i výkonné ředitelce ing. Dagmar Hrnčířové), jinak Sdružení výkonných umělců (kde platí podobně náš upřímný dík předsedovi Richardu Rokosovi). 

Přitom se zároveň projekt těší oficiálním záštitám

Ministerstva kultury České republiky
Českého rozhlasu
Konfederace umění a kultury
Sdružení autorů a interpretů
a Obce spisovatelů České republiky

Za technickou a organizační pomoc děkujeme

firmě TWIN STAR FILM Steve L. Lichtaga, která vytvořila audiovizuální příspěvky,

firmě VIDEO STUDIO CLUB TOUR DIGITAL PICTURES Zdeňka Robenhaupta za pořízení audiovizuálního záznamu ceremoniálu

a nikoli v poslední řadě Tomáši Spurnému, řediteli Divadla U Hasičů a celému jeho týmu, za dokonalé zabezpečení realizace projektu v místě.

O Kolegiu zábavního umění

Toto Kolegium je volné a především naprosto nenásilné sdružení všech těch příznivců ARTESU, renomovaných umělců a umělkyň, i význačných autorit, kteří se pospolu uvolili přijmout naši výzvu a vyjádřili písemně na naši adresu svůj názor na nominace v jim nabídnutých kategoriích. Třebaže ani v nejmenším nemáme v úmyslu unavovat statistikami, můžeme uvést následující absolutní čísla:

V rámci prvního podání v dubnu a květnu i druhého podání na počátku září 2017 jsme řádně oslovili celkem 386 potenciálních respondentů.

Z těch nám zase řádně odpovědělo celkem 327, načež právě a jedině z nestranného absolutního součtu takto obdržených hlasů vzešly nominace pro vítěze jednotlivých kategorií, jak budou v Divadle U Hasičů vyhlášeny a jak je uvádíme na stranách 5 a 6 tohoto buletinu.

O výkonném týmu ARTESU

Autorem námětu MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ je Josef Zeman, libreto, scénář a texty vytvořili Petr Jančařík a Václav Junek, který se ujal též jevištní i televizní režie projektu.

V rámci propagace spolupracovali Dr. Miloš Skalka, Dr. Václav Soldát a Jaroslav Šprongl.

Kromě jiných jsou členy výkonného týmu Tomáš Spurný, Kateřina Kergalová, Zuzana Soldánová, Mgr. Milan Vaňkát, Radim Kotěšovec, Roman Belčev, Vladimír Jindřich, Stanislav Hložek, Václav Stach, Karel Pokorný a Zdeněk Robenhaupt

O Petru Jančaříkovi

Vzhledem k očividné výlučnosti MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ jsme již dlouho před loňskou premiérou vcelku přirozeně poměrně dost dlouho váhali nad tím, komu svěříme jevištní prezentaci finálního ceremoniálu tohoto projektu. Možných řešení se sice nabízelo víc, avšak nakonec padla volba na rozhlasového a televizního moderátora, herce a konečně i vysokoškolského pedagoga Petra Jančaříka a stalo se tak naprosto správně.

Právě proto (rovněž ale vzhledem k tomu, že se znovu uvolil být nám radou, skutkem i přímou pomocí) tedy máme důvodné potěšení uvítat tohoto výjimečného umělce svého oboru na jevišti Divadla U Hasičů také letos.

O cenách MISTRA

Pozvané publikum, které v neděli 15. října 2017 zaplní hlediště divadla, čeká leccos. Kromě jiného však spatří v premiéře soubor zhmotnělých Cen Mistra zábavního umění – tak jak je výhradně pro tento projekt vytvořila umělecká kovotepecká dílna pana Pavla Jungmanna z  Chýňavy. Také v této tradici máme velmi rádi v úmyslu pokračovat.