ARTES

Umělecké sdružení

BULETIN 2016 - MISTR

Vážení přátelé,

když jsme se na půdě ARTESU rozhodovali pro realizaci autorského nápadu kolegy Josefa Zemana, leckdo z nás byl na rozpacích, jestli to pro naše umělecké sdružení nebude snad až příliš velké sousto – nikoli po realizační stránce, protože takové a jistě ještě mnohem složitější záležitosti absolvovali četní naši členové ne jednou, ale mnohokrát. Obávali jsme se však už od prvopočátku, zda jsou správné cíle i záměr tohoto projektu. Jenomže jsme si zároveň s tím uvědomili, že připomenout zábavní umění a navíc k tomu nějakým způsobem zvýraznit jeho vynikající představitele, je přesně to, co také považujeme za poslání našeho uměleckého sdružení a co konec konců přesně naplňuje literu jeho stanov.

Tak nějak tedy původně vznikl MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ.

Nemohu říci, že se povedlo. Už proto, že tento úvod píši přirozeně tak říkajíc ještě před výstřelem. Ale už to, že tento zvlášť pro uvedenou příležitost vydaný buletin čtete, znamená mnoho. Například že jste přišli a že Vás náš projekt zajímá.

Aniž bych tedy chtěl předbíhat událostem a vymezovat cokoli dopředu, přeji MISTRU ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ úspěch a Vám, abyste se nejen dobře bavili, ale abyste byli právě s posláním tohoto kolektivního díla – pokud se nám podaří v rámci realizace jeho původní nápad naplnit – spokojeni.

 

Alespoň prozatím jsem však velmi rád, že jste naše nejlépe míněné pozvání přijali.

Budu ovšem ještě radši, jestliže budete po přátelském setkání, které po nanejvýš důležitém ceremoniálu předání mistrovských cen následuje, odcházet z Divadla U Hasičů spokojeni a možná také s vědomím, že jste už svou osobní přítomností napomohli dobré věci.

 

 

                                                                                  Václav Junek

                                               předseda Uměleckého sdružení ARTES

 

V Praze, dne 16. října 2016

Něco o MISTROVI

Podle základní preambule svého námětu je projekt MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ míněn jako pocta umělcům či umělkyním, špičkovým osobnostem českého zábavního umění. Konkrétněji řečeno jako příležitost udělit několika výjimečným osobnostem naznačeného oboru formou oficiálního ceremoniálu Ceny MISTRA tohoto umění pro tento rok - včetně zápisu do Knihy slávy a včetně dekorace pamětními odznaky ARTESU.  A to v kategoriích

Zpěvačka, Zpěvák, Hudební skladatel, Hudební aranžér/dirigent, Textař/textařka, Scénárista/režisér a Entertainer roku.

            Kromě toho bude v rámci večera udělena Cena za celoživotní mistrovství v oboru zábavního umění panu Josefu Zímovi a pan Karel Gott bude uveden do Síně slávy ARTESU.

            Jak o posledních dvou oceněných, tak o nominacích v úvodních kategoriích rozhodlo celkem sto dvacet osm oslovených osobností, nějakým způsobem obeznalých v hudební a umělecké branži, důvěryhodných a v tomto okruhu významných. Všichni takto ARTESEM oslovení souhlasili s tím, že se svým vyjádřením k obsazení jednotlivých kategorií projektu stávají členy Kolegia ARTESU. Jejich písemné odpovědi byly zasílány k nám, soustředěny tamtéž a také v kruhu uměleckého sdružení nestranně vyhodnoceny. Získali jsme tak do konce září 2016 vždy po pěti respektu hodných nominacích – ty však zůstaly přirozeně v tajnosti, protože jména vítězných nominantů budou publikována poprvé až dnes, právě na jevišti Divadla U Hasičů.

Tento ročník MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ považujeme za nultý proto, že (potom co, jak lze doufat, získáme nezbytné zkušenosti letos) máme v úmyslu v realizaci tohoto projektu pokračovat přinejmenším napřesrok a případně i dál.

 

Již nyní je však třeba říci, že ani tento řekněme úvodní ročník MISTRA by nebylo možné realizovat bez významné pomocisubjektů a institucí, jimž je na místě s úctou poděkovat:

INTERGRAM z. s., jmenovitě ředitel pan Mgr. Jan Simon,

Sdružení výkonných umělců, předseda pan Richard Rokos

Herecká asociace, prezident pan MgA. Jiří Hromada,

Nadace Život umělce, předseda pan prof. Jiří Hlaváč

a výkonná ředitelka paní Ing. Dagmar Hrnčířová.

Zároveň děkujeme za výrazné projevy přízně

generálnímu řediteli Českého rozhlasu panu René Zavoralovi,

generálnímu ředitele TV REGINA panu Janu Saavedrovi

a řediteli Divadla U Hasičů panu Tomáši Spurnému.

Podle výroku Kolegia ARTESU

 

Pro udělení letošních Cen MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ byli nominováni následující umělci:

v kategorii

Zpěvačka

Marta Kubišová, Marie Rottrová, Ywetta Simonová, Helena Vondráčková, Hana Zagorová

 

Zpěvák

Karel Gott, Stanislav Hložek. Jiří Korn, Ivan Mládek, Josef Zíma

 

Hudební skladatel

Vítězslav Hádl, Jaromír Klempíř, Bohuslav Ondráček, Jiří Škorpík, Jaroslav Uhlíř

 

Hudební aranžér/dirigent

Václav Hybš, Karel Valdauf, Karel Vlach, Josef Vobruba, Václav Zahradník

 

Textař/textařka

Lucie Borovcová, Jiřina Fikejzová, Gabriela Osvaldová, Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák 

 

Scénárista/režisér

Jiří Adamec, Radek Balaš, Alexej Nosek, Petr Novotný, Gustav Oplustil

 

Entertainer roku

 Josef Náhlovský, Boleslav Polívka, Jiří Suchý, Luděk Sobota, Karel Šíp

Umělecké sdružení ARTES, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1,

Úřední hodiny v kancelářích číslo 343 a 344 vždy v pondělí (není-li tento den svátkem) 08.00-16.00

 

Telefon: 739 737 036, záznamník: 224 232 161, mail: artes.sdruzeni@gmail.com