Buletin ARTESU III/2020 (8)

 

BULETIN ARTESU 

a jeho 

Knihovny a Studovny

(15. července 2020)  

 

Vydává a rozšiřuje Umělecké sdružení ARTES

jako informativní tisk pro uzavřený okruh zájemců.

 

Součástí tohoto BULETINU 2020/3 (8)

je Katalog publikací a další nabídky KaS, který najdou vážní zájemci

na webových stránkách www.artes.zabava.cz

 

MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ bude, letos dokonce už po páté!

Všichni jsme svědky, účastníky a nezřídka také přímými obětmi hodně z toho, co během posledních značně složitých měsíců postihlo celou zemi a svět vůbec, v nemenší míře také ale zábavní umění. A vidíme zároveň, jak se na tu pohromu reaguje, jak jsou její důsledky přijímány pasívně, se zřejmým odevzdáním a třeba mnohomluvným krčením ramen. Není sice zrovna na nás, abychom tyto záležitosti jakkoli hodnotili, nikdo nás však nezbaví povinnosti postavit se jim čelem, a přesně to děláme. 

ARTES a jeho lidé připravili, podnikli a hlavně skutečně udělali pro zábavní umění a jeho publikum opravdu hodně. Navíc v době, kdy tak mnozí jiní jen složili ruce v klín a nanejvýš se dožadovali pomoci odkudkoli či podpory odněkud, odkud si (dost naivně) myslí, že nutně musí přijít. Protože ale mimo jiné velmi dobře víme, že nic takového se nikdy nestane, anebo ne v míře pro to případně nezbytné, rozhodli jsme se dodržet slib daný loni našim hostům i divákům a přes všechno, co se může zdát jít proti tomu nápadu, také letos připravíme a pak také realizujeme tentokrát už jubilejního MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ.

Členové Kolegia zábavního umění se již rozhodují a zdá se, že jejich konečný výrok může být opravdu zajímavý. Především se však toto v pořadí již páté významné poděkování skutečným hvězdám zábavního umění a zároveň oslava jejich celoživotních uměleckých zásluh bude konat zcela jinou formou, než kdykoli dříve: tedy v žádném jinak obvyklém divadle, také publikum bude jiné a forma, kterou jsme pro letošek zvolili, maximálně souzní s dobou, kterou žijeme teď. Podobně jsme už teď stran MISTRA 2020 rozhodnuti pro jeho docela jinou a rozhodně kvalitní prezentaci – zejména proto, abychom mohli natočený program nabídnout mnohem početnějšímu počtu diváků než kdykoli dříve.

Jdeme dokonce tak daleko, že se předem stavíme k možnosti, že nastane nová výjimečná situace a realizace veřejných podniků může být výrazněji omezena.  Jak, kdy a kde konkrétně ale MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ doopravdy proběhne, se dozvíte, až bude vše související hotovo na sto procent. Dokonce včetně zprávy o konečné sestavě pro tentokrát spolupracujících mediálních, společenských a skutečně spolupořádajících subjektů, protože nyní zásadně počítáme především s INTERGRAMEM a HERECKOU ASOCIACÍ. Můžete se však spolehnout opět už teď, že také tyto informace přinese hned příští číslo tohoto buletinu, které zveřejníme, jakmile to bude aktuálně třeba.    

Forma, jakou se v rámci letošního MISTRA znovu setkáme, možná překvapí, ale rozhodně bude odpovídat jak zavazujícímu poslání tohoto pilotního projektu ARTESU, tak i jmenovitému zaměření našeho uměleckého sdružení. Styl MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2020, zvolený pro letošek, ale především podepíše a také potvrdí jak neměnný fakt, že zábavní umění i nadále zůstává hřivnou, o kterou stojí za to pečovat, tak zároveň povinnost usilovat, aby zůstalo stále cenné pro docela všechny, kteří je potřebují už z jim vlastní kulturní podstaty.          

Rovněž připravovaná Zlatá kniha zábavního umění zaujme a také mile překvapí, protože už nyní vyhlíží jako očividně ediční počin, který uspokojí právě ten významný díl české veřejnosti, jíž na připomínání skutečných hodnot českého populárního kumštu opravdu záleží.

Můžeme totiž prozradit, že základní záměr autora tohoto projektu Jožky Zemana a Nakladatelství OLYMPIA v čele s Tomášem Hejnou prostě vyšel. Právě v těchto dnech totiž probíhají poslední redakční práce na kompletaci souboru prací celé řady osvědčených českých autorů, kteří – vesměs každý vlastní řečí a obvykle po svém – připomněli celkem čtyřiašedesát skutečných hvězd zábavního umění. Zatím.         

V každém případě se tak díky talentu a píli pečlivě vybraného souboru opravdu významných českých autorů dostane do rukou jejich příštím čtenářů souborné dílo pozoruhodné nejen samo o sobě, ale jistě zajímavé také pro ty, kteří si jeho prostřednictvím oživí určité vlastní vzpomínky. Anebo jiným případně poslouží jako cenný, a především absolutně hodnověrný dokumentární materiál.

Jistě – ty, co na Zlaté knize stále pracují, čeká ještě hodně úsilí, než se doopravdy podaří. A kromě toho se může docela dobře stát, že určitých změn dozná i její stávající rukopisná forma. Naproti tomu se ale dá směle věřit už teď, že první veřejná prezentace tohoto titulu, chcete-li jeho jistě slavnostní křest, okrášlí letošního MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ plným právem. A také že si poté s podobnou určitostí najde své čtenáře a vůbec mnoho takových, kteří si budou tohoto beze všeho sporu výjimečného vydavatelského počinu považovat. Docela důvodně.   

 

Jak jsme se (nikoli bez úspěchu) potýkali s koronavirem.

A jak se s ním potýkáme také dál.

 

Dejme tomu, že ARTES během nedobré doby, která beztak zatím dosud tak docela neskončila, opravdu pozastavil praxi své Knihovny a Studovny, stejně jako že se s našimi přáteli z Kolegia zábavního umění a podobně zaměřeného Klubu seniorů sejdeme přímo nejdříve s koncem prázdnin. Jinak se ale naprosto nedá mluvit o ničem, co by byť jen vzdáleně připomínalo jakoukoli současnou rezignaci, bohužel tak často patrnou jinde.

Stále totiž fungují a jsou navštěvovány Webové stránky ARTESU, jak sami vidíte, pořád informujeme zájemce o dění v ARTESU prostřednictvím tohoto Buletinu a jsme v činném kontaktu s INTERGRAMEM, NADACÍ ŽIVOT UMĚLCE a jistě také se SDRUŽENÍM VÝKONNÝCH UMĚLCŮ. Jako podobně důležité ovšem spatřujeme to, že neutuchá stálá ediční činnost ARTESU, o níž Vás informujeme na jiné místě tohoto BULETINU, podobně jako že zase budeme rozsvěcovat Vánoční stromy zábavního umění a že se už teď můžeme těšit na letošní a stále navštěvovanější Vánoce ARTESU.

Je zde však ještě cosi navíc - jistě významného, především však dokonale podepisující úvodní sdělení, že jsme se během předešlé koronavirové pauzy rozhodně neoddali jinde viděnému nicnedělání a už vůbec ne nanicovatému přemítání o tom co bude, až se to bude smět.

ARTES totiž zhruba v době mezi polovinou března a dneškem (tedy v čase, kdy se cítila Střední Evropa zdaleka nejohroženější) uspořádal ve spolupráci s Uměleckým sdružením ze Srdce kolegy Václava Stacha sedm pozoruhodných veřejných představení v Praze-Hájích, v Krči, ve Svojšicích, v Benešově a jinde. V jejich rámci se kromě řady dalších populárních umělců prezentovali Bohuš Matuš, Standa Hložek, Miluška Voborníková a také Michal David. Ten dokonce několikrát.

To vše však ze dvou zásadních důvodů: ve snaze ukojit zájem našeho publika o skutečně kvalitní zábavní umění a také v úmyslu podpořit tento klíčový žánr právě v oné tolik složité době. Tyto realizace měly jak svůj ohlas, tak nesporný úspěch. Jednak mezi těmi, jež oslovovaly přímo, jednak mezi pořadateli podobných záležitostí, jimž právě tento žánr citelně scházel.

ARTES skutečně nenechává věci stát a je-li takový zájem, máme nyní před sebou Trampskou oázu, Sulickou tradiční pouť, Večery v Malostranské besedě, Plavby seniorů po Vltavě a spolu s tím několik dalších podobných veřejných příležitostí. Jistě pozoruhodných například tím, že svou účast závazně slíbili už teď Heidi Janků, Milan Pitkin, Standa Hložek, Marie Formáčková, Ivo Šmoldas, David Matioli, Magda Malá, Josef Fousek, Pavlína Filipovská, Martin Maxa, Jiří Štědroň, Zdeněk Troška, Viktor Sodoma a mnozí další, s nimiž podobně pracujeme.

Všechny tyto umělecké příležitosti jsou k dnešku připraveny a uskuteční se zejména pro pracovníky v první linii sociálních služeb. A především v důvodné snaze uspokojit zájem také tohoto publika o žánr, který má naše umělecké sdružení takříkajíc v erbu. Ostatně docela stejně jako povinnost o zábavní umění pečovat a starat se, aby kvetlo dál. Dokonce i v časech, které jinak ani jemu zrovna nepřejí.         

 

Co je Knihovna a Studovna ARTESU?

Na rozdíl od našeho sdružení sice nemá žádnou velkou tradici, ale když jsme ji začali dávat před třemi lety dohromady, sotva kdo mohl tušit, jaká a také jak brzo se z ní stane vyhledávaná a stále respektovanější instituce. Přitom úplně první popud ke zřízení Knihovny vzešel z celkem nevinné snahy shromáždit na jednom místě alespoň základní sestavu dokumentů českého zábavního umění. To se ale postupně podařilo až do té míry, že pořád reprezentativnější kolekce knih, obrazového materiálu a audiovizuálních nosičů už nějaký čas slouží celé řadě stálých zájemců o toto téma, také však četným autorům, kteří v Knihovně hledají a také nacházejí podklady pro svoji práci. Tedy, krátce řečeno: zřízení a fungování Knihovny a Studovny ARTESU patří k cestám, jimž naše umělecké sdružení dbá o propagaci, osvětu a celkovou informovanost v oblasti své jmenovité činnosti, zábavního umění. Tak, že sbírky, o kterých je zde řeč, čítají k dnešku úctyhodných několik set položek a navíc se stále rozrůstají.

Kromě toho ARTES vydal v rámci vlastní ediční činnosti postupně celkem osm původních titulů (všechny přirozeně zaměřené cíleně na zábavní umění). Stejně jako patří k již běžné praxi Knihovny oficiální vydávání tohoto Buletinu – například právě tento je v pořadí již osmý.

Na co se ale nyní těšíme v tomto směru zřejmě úplně nejvíc, je moment, kdy budeme moci znovu otevřít a Knihovna a Studovna ARTESU zase začne sloužit všem, kteří se o ni zajímají. A tak pochopitelně především zábavnímu umění.

 

Václav Junek předseda ARTESU

Josef Zeman předseda kolegia zábavního umění a místopředseda ARTESU

PhDr. Václav Soldát kurátor audiovizuálních a elektronických sbírek

 

Umělecké sdružení ARTES, artes.sdruzeni@gmail.com

110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 23, 602 510 228, 739 737 036