ARTES

Umělecké sdružení

Buletin ARTESU IV./2020 (9) 

BULETIN Uměleckého sdružení ARTES

číslo 4/2020 (9)

(vychází 24. listopadu 2020)

 

Vydává a rozšiřuje Umělecké sdružení ARTES

jako informativní tisk pro uzavřený okruh zájemců.

Stanovy Knihovny ARTESU

a aktuální přehled jejích sbírek jsou k dispozici ve složce Knihovna.

 

Senovážné náměstí 23, 602 510 228, 739 737 036, 

artes.sdruzení@gmail.com

 

Jak je to s ARTES teď. A jak to má být dál?

Ten, kdo by tvrdil, že se vlastně nic neděje, má buď okna orientovaná špatným směrem, anebo to celé, co nás do jednoho postihlo, nevidí správně. A protože lhát si zbůhdarma do vlastní kapsy nemá žádný reálný smysl nikdy, je třeba říci si na rovinu, že málo co je, a hlavně bude dál v té podobě, v jaké jsme to měli celkem rádi ani ne před rokem. Jenomže přiznat si to, je jedna strana mince a vědět doopravdy, co si tím počít, ta druhá.

Byli mnozí, kdo se ještě docela nedávno spoléhali na dosud zažité praktiky a zvyklosti. Bohužel, dnešní realita je docela jiná, jestli ne rovnou s ní doslova všechno. Především proto, že doba, kterou právě žijeme, nad jiné jasně ukázala, že umělecké výkony, praxe i hodnoty, vnímané tak rádo ještě tak před rokem zpravidla jako samozřejmost, mají náhle svoji úplně jinou absolutní hodnotu. A s tím, bohužel, také upotřebitelnost. Jednotlivé detaily sice nehodnoťme, ale ani ty nestojí za moc.

Co tedy zbývá: například možnost využít aktuálních nepříjemností k zamyšlení. Anebo se zastavit alespoň na chvíli a říci si konečně bez příkras i zbytečných idealismů co je a co naopak nadále nebude co k čemu. Vůbec, ale nyní především v našem oboru. S námi a také s ARTESEM.

Určitě nesedíme jen tak doma a nečekáme na zázrak, protože ty se, jak je až příliš dobře známo, nedějí. Pořád se scházíme v dělném kruhu, stále držíme dosavadní tempo a poctivě probíráme, s čím bude možné jít dál a s čím už ne, přičemž se toho druhého nabízí bohužel málo. Jenomže čím dřív si právě tohle poctivě přiznáme a o co pravdivěji dáme dohromady všechna stále zbývající pozitiva pro příště (a právě to nyní dělá ARTES především), uděláme lépe.

Na čem pracujeme

Jak sami vidíte, náš Buletin vychází čile dál-především jako informace pro ty, kteří mají o ARTES a o věci kolem tohoto uměleckého sdružení stálý zájem. Tedy pro naše členy, přátele i pro osoby a osobnosti takříkajíc souznějící.

Stejně tak je třeba uvést, že se velmi dobře rozvíjí spolupráce s Nakladatelstvím OLYMPIA, slibná už tím, co nabízí pro čas, který jistě přijde po koronaviru. Rovněž za to tedy budiž důvodný dík redakci webu, Dr. Václavu Soldátovi i Tomáši Hejnovi.

Jožka Zeman, autor toho projektu, pracuje intenzívně s vybranými autory na Zlaté knize Mistrů zábavního umění. Proto je tedy zřejmé (i když to za daného stavu věcí možná dokonce překvapí), že máme už teď k dispozici dobrých devadesát procent původních textů. Právě tak, jak jsme si původně přáli, Zlatá kniha proto udělá napřesrok s určitostí tu práci, jakou bude zábavní umění potřebovat.

Máme další nový projekt, nanejvýš vhodný zejména pro tuto dobu: Mgr. Stanislav Hložek přišel s nápadem mobilizovat některé své kolegy a oslovit s nimi společně v rámci sledu Rozsvícení vánočních stromů také příznivce zábavního umění – tentokrát především z řad seniorů.

Pokud se tedy ARTESU podaří najít pro ten případ vhodné partnery, budou nás i žánr reprezentovat v klíčové předvánoční době Heidi Janků, Stanislav Hložek, Pavlína Filipovská, Milan Pitkin, Miluška Voborníková a s nimi také další naši členové a umělci.              

Mistr zábavního umění 2021

se bude konat napřesrok obvyklém termínu a k tomu formou, která se letos nanejvýš osvědčila: v prostorách botelu ALBATROS a zase jako podvečer pro zvané. Kromě souboru oceněných, které opět určí společná vůle Kolegia, se tak opět navzájem setkají především ti z branže, které zábavní umění a jeho pozitivní aktivity skutečně zajímají.

ARTES, Sdružení výkonných umělců a Intergram 

Současná doba byla i jinde charakterizována už nesčetněkrát a nikdy to nebylo vůbec nic veselého. Podobně ostatně vyzněla jednání obou pro nás důležitých subjektů, jak proběhla už ve středu 11. listopadu. Na jedné straně sice stále nevíme, kolik z mandatorních plateb zbude na ARTRES do konce tohoto roku, na straně druhé však vůbec není od věci uvést informaci, že INTERGRAM nyní pracuje s asi padesáti sedmi procenty srovnatelných loňských příjmů. Třeba už proto, že se – jak je všeobecně známo – vede nyní celé řadě jiných podobně orientovaných subjektů mnohem hůř.

Co tedy zbývá: stát sice za svým a doufat v pozitivní schopnosti zvoleného managementu, ale nepřestávat důvěřovat vlastním schopnostem a nezahazovat stále se nabízející jiné příležitosti.

Václav Junek

Předseda Uměleckého sdružení ARTES

                          

Další informace o ARTESU a jeho Knihovně poskytují naše stránky www.zabava-artes.cz.