Buletin IV. Mistři 2019

 

 

 

 

 

BULETIN

 Knihovny

a Studovny ARTESU

(16. září 2019)  

 

 

Vydává a rozšiřuje Umělecké sdružení ARTES

jako informativní tisk pro uzavřený okruh zájemců.

 

Součástí tohoto BULETINU IV

je též Aktuální seznam přírůstků Knihovny a Studovny ARTESU

připojený samostatně v elektronické formě

 

Vážení kolegové, přátelé ARTRESU a jeho, tedy i Vaší KNIHOVNY, 

od chvíle, kdy jsme Vás v polovině května tohoto roku oslovili třetím Buletinem naší společné Knihovny, uběhlo mnoho vody (mnohde dokonce doslova) a Vám i nám se toho jistě přihodilo hodně. Naznačené zdržení ale vůbec nenastalo například z naší lenosti, protože tento, v pořadí již čtvrtý informační Buletin vydáváme až nyní, tedy v polovině září 2019, po opravdu zralé úvaze. Stačí naznačit: jistě si dovedete představit marnost, s jakou bychom Vás oslovovali v právě uplynulých horkých letních měsících, a tomu jsme oním záměrným prodlením snad zabránili.

Jinak však zůstalo hodně při starém - Knihovna a Studovna ARTESU (zde všude dále již jen KSA) je zřizována a také řádně funguje podle vlastních Stanov a podle Stanov ARTESU. Disponujeme stále se utěšeně rozrůstajícím fotoarchivem a podobně zavedenou kolekci zvukových i obrazových nosičů. Protože ale tištěné slovo pořád zůstává tištěným slovem, KSA může nabídnout opravdu zajímavý výběr právě takových sbírek. Ty sestávají dílem z původních osobních kolekcí, anebo jejich částí, dílem z příležitostného účelového nákupu. Zejména se ovšem těší darům členů Kolegia, ARTESU i dalších osob a spřátelených institucí – to vše jistě také díky jmenovitým materiálním příspěvkům Nadace Život umělce a Sdružení výkonných umělců (přesně podle litery podle dohod, které ARTES s těmito váženými subjekty má).

Stále tedy platí, že základním posláním Knihovny je soustředit dostupné maximum všech literárních, jiných tištěných a také audiovizuálních materiálů, čitelně spojených se zábavním uměním. Proto, aby toto bohatství zůstalo zachováno a také se dál rozmnožovalo pro potřeby všech, kteří buď mají o tento žánr prostý lidský zájem, anebo se v něm dokonce chystají odborně bádat.

Knihovně a Studovna ARTESU se daří, je navštěvovaná a třeba už samotný počet výpůjček svědčí o zájmu, jemuž se očividně těší. Podobně se povedla přímá spolupráce s Hereckým domem VIKTRORKA, od níž jsme si po právu slibovali jak další rozšíření působnosti jak KSA, tak okruhu zasvěcených, povolaných a zejména cenných zájemců o její nabídku. 

Také tentokrát pro Vás přikládáme informaci o přírůstcích KSA, přičemž je zřejmé, že přehled celého stávajícího fundusu Knihovny a Studovny ARTESU podobně snadno naleznete na webových stránkách www.artes.zabava.cz

Jedním slovem - základní záměr, s nímž jsme Knihovnu v zimě 2018/2019 připravovali, dávali dohromady a pak i otevřeli, se podařil a výsledek, k němuž se ARTES společně s dalšími partnery dopracoval, se zdá být zřetelně co k čemu.

Přesněji řečeno: Knihovna velmi dobře složí, je žádaná, lze ji brát vážně, ale především je co k čemu právě tomu zábavnímu umění, pro které prapůvodně vznikla, přičemž u toho všeho také jistě ještě hodně dlouho zůstane.  

  

Knihovna ARTESU a Mistr zábavního umění

rozhodně nejsou dva sobě navzájem cizí pojmy, ba právě naopak – už pro tradici, v jejímž jménu ARTES (opět společně s INTERGRAMEM) obvykle prezentuje v rámci Mistra minimálně jeden knižní titul ze své ediční činnosti. Toto letošní, v pořadí již čtvrté přátelské setkání předních osobností zábavního umění se bude konat v neděli 20. října tohoto roku ve všech prostorách Studia Dva na Starém Městě, přičemž jednou z hlavních událostí tohoto podniku bude právě křest knížky Václava Soldáta, jenž na jejích stránkách uvede víc jak třicet portrétů předních osobností tohoto žánru. Jistěže s jemu vlastním nadhledem a s očividným porozuměním jejich uměleckým, ale i osobním osudům.

Dodejme tedy k této události snad už jen to, že všechny umělce a osobnosti, s nimiž rozprávěl o zábavním umění, zveme k jejich osobní účasti na Mistrovi v upřímné naději, že toto naše nejlépe míněné pozvání přijmou.

(Titul vydává pro ARTES a zejména pro zainteresovanou čtenářskou obec Nakladatelství OLYMPIA, s nímž spolupracujeme s úspěchem již delší dobu.)    

Vyšla knížka Stanislava Hložka

A to v péči osvědčeného Nakladatelství BVD a jako Hložkovo velmi upřímné vzpomínání. Kromě toho, že je autor významným členem ARTESU, představuje platnou ikonu české populární hudby v ucelené řadě od osmdesátých let po dnes - tedy zábavního umění ve formě jedinečné a zároveň přímo klasické. Knížka, která právě vyšla pod všeříkajícím názvem Zběsilé osmdesátky, nejenže potěší podstatnou část příznivců českého popu tehdy i nad časem, ale rozhodně by neměla chybět v domácí knihovně každého, komu velká éra Standy Hložka a plejády jeho současníků stále hodně říká, přitom plným právem.  

Ani to ale není všechno.

Hovoříme-li totiž o Mistrovi zábavního umění, je třeba jedním dechem říci, že kromě prezentace Soldátovy dokumentárně zábavní knížky uvítají návštěvníci a hosté tohoto již tradičního a také obecně sledovaného podniku především celý zástup opravdu zajímavých osobností, jimž bude i letos udělen titul, podle kterého je toto setkání pojmenováno. Právě s nimi, jinak řečeno s těmi, pro které se Kolegium zábavního umění rozhodlo v roce 2019, budete seznámeni v dohledné době, respektive ihned po oficiálním zveřejnění konečného verdiktu.

Již dnes Vám však můžeme prozradit, že kromě laureátů, nominovaných přímo Hereckou asociací a Konfederací umění a kultury, bude takto poctěno sedm významných veličin z oblasti českého kulturního života, kteří svůj titul převezmou z rukou již takto dříve oceněných.

Také letošní Mistr bude zaznamenán pro další mediální prezentaci a jistě také pro historii českého zábavního umění. ARTES a INTERGRAM, subjekty, které se o Mistra 2019 zasloužily především, počítají důvodně s tím, že se jejich práce – zejména je-li významně podpořena také ostatními spolupracujícími elementy – zúročí stejně jako již třikrát před tím v podobě skutečného svátku zábavního umění a příznivců i celé dlouhé řady jeho protagonistů.

O Mistrovi 2019 sice budete číst v tisku a uvidíte jej v televizi, avšak v případě, že byste měli jako zájemci o Knihovnu a Studovnu, anebo dokonce její vážení podporovatelé, v úmyslu být v neděli 20. října doslova přitom, nesmíte váhat, protože hlediště na Perštýně má limitovanou kapacitu.             

Nikoli v poslední řadě je důležité, že

řádné vypůjčování jednotlivých položek KSA probíhá bezplatně, stejně jako se ani nadále nekladou žádné meze případným darům ze strany současných i příštích uživatelů Knihovny. Pokud takový zájem bude (jako že s ním dopředu rádi počítáme), stačí opět dát najevo tento milý úmysl kontaktováním Knihovny a ostatní už zařídíme.

Pro to, jak si KSA vede, máme pádný důvod pokračovat v již zavedené praxi přímé spolupráce s INTERGRAMEM, stejně jako zůstaneme v kontaktu s Konfederací umění a kultury, s Nadací Život umělce i se Sdružením výkonných umělců – na tomto poli zejména s Hereckou asociací.

Členové Kolegia zábavního umění i další zájemci, které předem vítáme, budou o chodu Knihovny, o jejích aktivitách a zejména o jejích pravidelných přírůstcích i nadále informováni buď na již vedených webových stránkách, anebo prostřednictvím dalších Buletinů. Pokud však kdokoli z Vás tuto nejlépe míněnou službu z nějakého důvodu odmítne, postačí dát nám to na vědomí opět na uvedených kontaktech a my, ač neradi, vyhovíme.

 

Těšíme se na Vás jako na vážné zájemce o zábavní umění a ujišťujeme Vás zároveň, že jsou Vám dveře Knihovny a Studovny ARTESU otevřeny každé pondělí, není-li uznaným dnem volna, anebo po předchozí dohodě kdykoli, ale hlavně vždy dokořán!    

 

 

 

Josef Zeman                                                 Václav Junek

prezident Kolegia zábavního umění        předseda Uměleckého sdružení ARTES

            

Dr. Václav Soldát

kurátor audiovizuálních a elektronických sbírek  

 

Umělecké sdružení ARTES,

110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 23, 739 737 036, artes.sdruzeni@gmail.com