ARTES

Umělecké sdružení

BULETIN Knihovny 6/VII (10.2020)

Proč si nezoufat

a zároveň s tím rozhodně neodhazovat příslovečnou flintu? Protože takové počínání nikdy nemůže vést k ničemu dobrému. A hlavně proto se ARTES chová docela jinak. Je sice zcela na místě nejprve přinejmenším připustit, že současné očividně zmatené a nadešlými událostmi dezorientované volené vedení tohoto státu způsobilo mnohé. A především to, že jeho jednotlivé jen málokdo navzájem související silové verdikty značně poškodily také českou uměleckou obec a její život i práci, o zábavním umění, jemuž se naše umělecké sdružení věnuje především, už vůbec nemluvě.

Jenomže už látka pro pátou obecnou třídu vcelku oprávněně učí o tom, že si tento národ prošel i jinými zkouškami a přestál je, takže je už proto zcela nezbytné postavit se i nadcházejícím týdnům a, bohužel, s největší pravděpodobností celým dalším měsícům čelem. Což přesně my v rámci našeho uměleckého sdružení děláme. Jak sami vidíte, stále vychází náš Buletin, ale jen u toho přirozeně nezůstalo ani omylem.

Žijeme dál, a hlavně po Mistrovi 2020 pracujeme na řadě dalších projektů, jejichž alespoň stručný přehled můžete nahlédnout hned na dalších stránkách. Přitom se tak neděje snad z určitého pudu sebezáchovy, anebo například z nedostatku jiných možností seberealizace, ale už při vědomí povinnosti, kterou vůči našemu hlavnímu zaměření vždy máme. Zábavní umění, které pomáhalo lidem i když jim i jindy do skoku věru nebylo, je tady totiž pořád. A stejně tak stále může sloužit dobré věci, jestliže jsme se se pro ni jednou rozhodli. Jak je tedy zřejmé, střelnou zbraň, připomenutou v úvodu, necháváme zasutou hluboko ve skříni a mnohem spíš se rozhlížíme, co všechno je třeba udělat. Abychom, až současné potíže pominou – a to se dozajista stane – náhle nestáli před novou dobou s prázdnýma rukama.

Mistr zábavního umění 2020

se, jak známo, v neděli 6. září konal a, jak se rovněž ví, s očividným, a přitom vůbec ne zanedbatelným úspěchem. Ten letošní byl navíc už pátý, tedy jubilejní, a bylo to znát. Nejde jen o to, že se nám dopředu podařilo zabránit záměrným přesunutím původního termínu na dřívější, a proto pořád ještě příznivější dobu v dohodě se spolupořádajícími subjekty, především s INTERGRAMEM, řadě zbytečných komplikací, jimž později podlehli bohužel tak mnozí jiní realizátoři ostatních srovnatelných projektů.

Ještě daleko důležitější jsou totiž v tomto ohledu také jiné věci a nabízí se jich hned několik. Například už samotný výběr pražského Botelu ALBATROS, jehož prostory vnitřní i venkovní až překvapily svou mimořádnou atraktivitou a především tím, jak skvěle do nich náš Mistr zapadl. Dále také ochota a kvalitní servis, s nimiž jsme na ALBATROSU tak rádi potkali. A nemluvě už vůbec o očividné inovaci, kterou tamní uvedení Mistra představovalo, ani o zjevném pozitivním porozumění všech, kteří byli tím vším tak mile překvapeni.

Příštích laureátů už dávno populární a také žádané zlaté sošky, vybraných jako obvykle vůlí Kolegia, se tentokrát dostavil téměř plný počet a poděkování Lucie Bílé, která tak pro vlastní pracovní zaneprázdnění rovněž učinit nemohla, byl zaznamenám dodatečně. Vlastní platný ceremoniál proběhl důstojně a ve stylu, odpovídajícím zvolenému místu i obecnému významu, který tato událost představuje. Třebaže šlo tentokrát o záležitost pro zvané, je zřejmé, že se zhruba hodinový dokument, který při téže příležitosti natočil TWIN-STAR-FILM Steve L. Lichtaga, a je určen pro maximální šíření, stane výrazným překvapením letošní podzimní sezóny. A Mistr zábavního umění 2021? Ten také určitě bude!

Knihovna i ARTES jsou tady pořád

A už proto také my chystáme pro nejbližší dobu věru hodně. Kromě toho, že jsou stále v provozu naše navštěvované webové stránky a také, že Knihovnu i Studovnu ARTESU můžete po dohodě navštívit a využívat i dnes, ARTES a Sdružení Ze srdce pracují dál na sérii zábavních programů, jimiž jsme bavili často doslova Pod balkonem právě toho tolik potřebné obecenstvo průběžně už od letošního jara.

A k tomu podobně chystáme aktuální formu rozsvěcování Vánočních stromů – stejně jako to bývalo dobré, co k čemu, a hlavně žádané i v minulých ročnících. V práci je dokončení již podobně avizovaného audiovizuálního dokumentu, jehož prostřednictvím chceme tentokrát co možná nejširší veřejnosti nabídnout zpětně zprostředkovanou účast na letošním Mistru zábavního umění. Toto dílo bude k dispozici na přelomu října a listopadu. A navíc, proč to tajit, zase už teď přinejmenším uvažujeme o reálné podobě Mistra zábavního umění 2021. Příslušnému Kolegiu dáme s tím související a již obvyklé úkoly na jaře téhož roku.

Při téže příležitosti ostatně zveřejníme rovněž sledovanou Zlatou knihu zábavního umění, kterou její autorský tým už v podstatě dokončil. Nyní je revidována a připravována do tisku, takže už teď představuje právě tu událost, pro jakou jsme s ní prapůvodně přišli.

Václav Junek - předseda Uměleckého sdružení ARTES

Josef Zeman - Prezident Kolegia zábavního umění a místopředseda ARTESU

PhDr. Václav Soldát - kurátor KSA a audiovizuálních   a elektronických sbírek