Buletin Knihovny

Buletin Knihovny a Studovny ARTESU

 Vydává a rozšiřuje Umělecké sdružení ARTES jako informativní tisk pro uzavřený okruh zájemců.

Součástí tohoto čísla jsou Stanovy Knihovny a Studovny ARTESU a aktuální přehled jejích sbírek

Vážení kolegové, přátelé i příznivci ARTESU, také však příští hosté a čtenáři naší společné Knihovny!

 

Základním posláním Knihovny a také jejím meritem je přitom soustředění a další soustřeďování všech dostupných literárních, jiných tištěných a také audiovizuálních materiálů, čitelně spojených se zábavním uměním. Proto, aby toto bohatství zůstalo zachováno a také se dál rozmnožovalo pro všechny, kteří buď mají o tento žánr prostý lidský zájem, anebo se v něm dokonce chystají bádat. Zřízením a dalším rozvojem Knihovny a Studovny ARTESU totiž vzniká minimálně v českém rozměru jedinečná tematická kolekce, která bude ve své praxi důležitým přínosem zábavnímu umění, které má ARTES takříkajíc v erbu.

Členové Kolegia zábavního umění i další osoby, které o to projeví zájem, budou o chodu Knihovny, o jejích aktivitách a zejména o jejích pravidelných přírůstcích informováni buď na Webových stránkách ARTESU, anebo prostřednictvím tohoto Buletinu. Tím je budeme každý čtvrt rok obesílat elektronickou cestou. (Pokud kdokoli z Vás tuto službu z nějakého důvodu odmítne, postačí dát nám to na vědomí na níže uvedených kontaktech.)

Řádné vypůjčování jednotlivých položek bude probíhat bezplatně, a protože jsme si jisti, že mnozí z Vás u sebe také najdou leccos z oblasti zábavního umění, vhodného pro Knihovnu, ani dalším případným darům se meze nekladou. Pokud takový zájem bude (jako že s ním dopředu rádi počítáme), stačí opět dát to najevo kontaktováním Knihovny.

Už teď se na Vás, jako na vážné zájemce o zábavní umění, těšíme a ujišťujeme Vás zároveň, že Vám budou dveře Knihovny a Studovny ARTESU po předchozí dohodě otevřeny kdykoli a hlavně dokořán!    

 

Josef Zeman                                                                                         Václav Junek
Prezident Kolegia zábavního umění sdružení ARTES                             Předseda Uměleckého  a místopředseda ARTESU

 

PhDr. Václav Soldát
Kurátor audiovizuálních a elektronických sbírek  

 

Knihovna a Studovna ARTESU se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 23., www.artes-zabava.cz,

e-mail: artes.sdruzeni@gmail.com, 739 737 036

Statut Knihovny a Studovny ARTESU

(dále jen Knihovna)

1/ je zřizována Us ARTES jako jeden z jeho transparentních projektů schválených Výborem ARTESU,

 2/ funguje v prostorách, propůjčených pro ten případ ARTESEM,

 3/ Knihovna zajišťuje svůj fundus z prostředků ARTESU a z externích darů. Takové dary jsou nevratné,

 4/ veškerý fundus Knihovny (nábytek, technická zařízení, archiv, soubor materiálů v elektronické podobě na PC v Knihovně, knihy získané i zakoupené a další tištěné nebo obrazové materiály) je majetkem ARTESU,

 5/ Knihovna je dána do provozu v rámci a rozsahu působnosti podle tohoto Statutu od 18. prosince 2018 na dobu neurčitou. K případnému ukončení provozu Knihovny je kompetentní pouze kvalifikovaná většina Výboru ARTESU,

 6/ je v provozu jednou týdně ve veřejně oznámené době, nebo podle individuální dohody se zájemci. Tato dohoda však není pro Knihovnu, ani pro ARTES povinná,

 7/ vypůjčování fundusu Knihovny děje se vždy bezplatně, Knihovna není komerčním podnikem, který by podléhal platným nařízením o účetnictví,

 8/ každý zapůjčovatel je nucen vypůjčený majetek Knihovny vrátit dle dohody a zároveň respektovat nezbytnou transparentnost zápisu tohoto úkonu (se zřetelem na Zákon o ochraně osobnosti), 

 9/ osobou odpovědnou za dodržování tohoto Statutu je předseda Uměleckého sdružení ARTES, nebo osoba, kterou tím předseda pověří a ta tento závazek písemně přijme,

 10/ ARTES je povinen informovat své členstvo, Kolegium zábavního umění a osoby spolupracující nejméně čtvrtletně o nabídce a chodu Knihovny, též o jejich přírůstcích a souvisejících případných službách, případně též o provozní bilanci.  

 

Josef Zeman                                                                                         Václav Junek
Prezident Kolegia zábavního umění sdružení ARTES                             Předseda Uměleckého  a místopředseda ARTESU

 

 V Praze, dne 18. prosince 2018

Informace o Knihovně, darech a přírůstcích průběžně poskytují naše webové stránky zabava-artes.cz

 

Přehled sbírek k 18. 12. 2018

Katalog materiálů na PC (informace, foto, souborné materiály aj.):

 

Soubory Mistr zábavního umění 2016–2018:

Mistr 2016
Mistr 2017
Mistr 2018
Foto Mistr 2017
Foto Mistr 2018
Mistr 2018 v mediích
Mistr Výběr
Přepychové setkání

Soubory FOTO:

Foto Mistr 2016
Foto Mistr 2017
Foto Mistr 2018
Foto Různé
Helena Vondráčková
Jitka Zelenková
Karel Gott
Ivetta Simonová 90
Ples Kladno 2018
Český ples 20178
Elvis v Praze
Pochoutkový rok
Tři oříšky
Vyhlášení v Divadle Radka Brzobohatého
Ti, co nás bavili.
Vánoční koncert Milana Drobného 2018
Vánoční koncert Hany Zagorové v Lucerně

Soubory Osobnosti (pracovní materiály i nevyužitá foto pro web):

Alois Valenta – retro kluby
Animátorka (dělníci zábavy)
Eduard Hrubeš – moderátor a muzikant
Gustav Oplustil – dramaturg
Ivan Rössler – dramaturg
Jan Krůta – textař
Jiří Helekal - zpěvák
Jiří Kouble – manažer Lucie Bílé
Jitka Molavcová – zpěvačka
Josef Laufer – zpěvák a režisér
Lukáš Vilhulm (Woodstock)
Marvin (Jaroslav Randáček) – iluzionista, kouzelník
Milan Krbec – kapelník Zelenáčů
Milan Drobný – zpěvák
Miloš Skalka – dýdžej
MUDr. Jan Sedmík
Petr Jančařík – moderátor
Renée Nachtigallová – operní zpěvačka a koncertní organizátorka
Retrogalerie
Saskia Burešová – moderátorka
Stanislav Hložek – zpěvák
Václav Hybš – kapelnik
Václav Upír Krejčí – mim a bavič
Vladimír Hron – entertainer
Zdeněk Bartoš – dramatik a divadelní režisér

Rejstřík knižních titulů a dokumentů (stav k 18. 12. 2018):

A
Adam Richard: Zpěvák nebo špión (YOHA1994)
ARTES: Zábavní umění v šesti kapitolách a jeho MISTŘI (OLYMPIA, ARTES, Herecká asociace 2018)
ARTES: Zlatý buletin 2013 (ARTES 2013)
Aumont J. a kol.: Esthétique du lim (NATHAN 1983)

B
Balvín Jiří: Nepohodlný muž (FORM)ÁT 2003)
Barbaš Jiří: Anekdoty tužkou a perem (LN 1978)
Bartíková Heda, Krampol Jiří: Rvi se se životem (TEVIS 2000)
Bartíková Heda, Krampol Jiří: Se mnou mě baví svět (SAGA 1997)
Bartůněk Petr: Doktoři jsou taky lidi (OPTIO CZ 2014)
Bartůněk Petr: To snad nemyslíte vážně, pane doktore…! (ADAMIRA 2014)
Basiková Bára: Rozhovory s útěkem (ČS 1990)
Bártová Lucie, Nowa Kateřina: Známý neznámy Jaroslav Marvan (FORMÁT 2003)
Bednářová Jana, Krampol Jiří: Co se vejde do života (VÍKEND 1994)
Beneš Svatopluk: Být hercem (MELANTRICH 1992)
Bergman Ingmar: Ingmar Bergman (KČ, ODEON 1991)
Bernard Stanislav: Tvrdohlavý muž (65. POLE 2014)
Berteautová Simone: Edith Piaf (ČSS 1972)
Besserová Miloslava: Herci v horoskopech (BFIL 1990)
Besserová Miloslava: Soukromý život Rudolfa Hrušínského (FORMÁT 2003)
Besserová Miloslava: Miroslav Moravec – Život je parádní jízda (TEVIS 2000)
Besserová Miloslava, Adamec Jiří: Vždycky jsem to já (HART 2001)
Bessy M.: Orson Welles (ORBIS 1965)
Bezouška Bohumil: Adaptace je legrace (MELANTRICH 1981)
Bezouška Bohumil: Jak jsem proskotačil život (NV 1993)
Bezr Ondřej, Šanda Michal: …a to je blues (VEDUTA 2010)
Bezr Ondřej: Kdo druhému jámu kopá (COUNTRY 1992)
Běhal Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu (SRT 1992)
Běhounek Kamil: Má láska je jazz (SEP, Toronto 1972)
Bizet Georges: Carmen (SOP 2004)
Bílá Lucie: Teď už ro vím… možné je všechno (PNK 1998)
Blažek Vratislav: Starci na chmelu (NPL 1965)
Bonaventura Jan: Byla to životem veselá túra (EGEM 2003)
Bošňakov Petr, Schelliger Milan: Jiří Schellinger: život a… (LEVNÉ KNIHY 2003)
Bouchal Milan: Cesty do psychiatrovy duše (EPVA 1999)
Brabec Vladimír: Major Zeman, Jak to vidím dnes (KNIHCENTRUM 1999)
Braun Jan A.: Kvantové víly (HYDRA 2016)
Brázda Jiří: Notářský pitaval (PRÁCE 1987)
Brdečka Jiří: Pod tou starou lucernou (PRIMUS 1992)
Brdlička Jan: Vladimír Ráž, příběh prvního milovníka (ČAS 2011)
Brdlička Jan: Radek Brzobohatý, Chlap se širokým srdcem (ČAS 2012) 
Brůna Otakar: Brutální sen Juraje Kukury (INTERPRESS 1992) 
Brůna Otakar: Ecce homo Helena Růžičková (BARONET 1994)
Brůna Otakar, Messany Petr: Hvězdy a rebelové ve hvězdách (AKCENT 1998)
Brůna Otakar: Svěr divadla (2000)
Bubílková Zuzana, Šimek Miloslav: Varují: politika škodí zdraví (ŠULC a SPOL. 2003) 
Buster Dolly: „Já, Nora Baumgartnerová (LEVNÉ KNIHY 2004)

C
Cais Milan ml. a st.: Helena o sobě (CAMIS 1997)
Cais Milan: Josef Kemr – Český Don Quijote (PETRKLÍČ 1996)
Cais Milan ml. a st.: Lubomáír Lipský o sobě (a bratru Oldřichovi) (CAMIS  1998)
Cibulka Aleš: Nataša Gollová (SLÁFKA 2002)
Cinger František: Smějící se slzy – Jan Werich (FORMÁT 2004)
Dttto (IKAR 2005)
Cibulka Aleš: Zdenka Sulanová (SLÁFKA 2005)
Coddington Andrea: Jozef Bednárik (IKAR 2014)

Č
Čadík Jindřich: Špachtle a paleta úsměvná (ZČ 1966)
Čech F. R.: Cucurucuců (VEG 2003)
Čech F. R.: Češky a jejich samičky I, II (1995)
Čech F. R.: Generace Beatles 2 (IKAR 2015)
Čech F. R.: Proč ta sova tolik houkala I. (EMINENT 1998)
Čech F. R.: Ruský týden (KREDIR 1990)
Čech František: Z mého života (ŠEBEK a POSPÍŠIL 1991)
Čejka Jaroslav: Kulisáci (MF 1985)
Čeleda Jaroslav: České muzikantské historky (ORBIS 1939)
Čermák Petr: Vzestupy a pády českého Hippokrata (IMAGINATION od
PEOPLE 2005)
Černík Michal: 33 životů (ERIKA 1994)
Černík Michal: 35 českých filmových režisérů (BVD 2010)
Černoch František: Pestrý život kaskadéra Josefa Tomsy (RIO-PRESS 2000)
Černý Jindřich: Eduard Cupák (BRÁNA 1998,
Dtto (XYZ 2010)
Černý František: Hraje František Smolík (MELANTRICH 1983)
Černý František: Měnivá tvář divadla (MF 1978)
Černý Ivan R.: Byl jednou jeden Vlasta… (NV – MAGNET 1991)
Černý Jindřich: Dana Medřická (BRÁNA 1995)
Černý Jindřich: Jiřina Štěpničková (BRÁNA 1996)
Černý Jiří: Hvězdy tehdejších hitparád (IMPULS 1989) 
Černý Jiří: Zpěváci bez konzervatoře (ČSS 1966)
Čeřovská Judita: Je po dešti (PETRKLÍČ 2001)
Čvančara Jaroslav: Taxmeni aneb Hledání country grálu (SVĚT KŘÍDEL 2000) 

D
Datel Novotný Jiří: Ďábel z Vinohrad (REGIA, 2002)
Devátá Ivanka: Rodinný podnik (MONA 1992) 
Dočekalová Markéta: Jak Slávek randil s Markétou… (KOKOS 1999)
Dorůžka Lubomír: Panoráma populární hudby 1917/1978 (MF 1981)
Drobný Milan: Drobnosti (AOS PUBLISHING 1996)
Drobný Milan: Hospoda na drobné straně pultu (D-CONSULT 1998)
Drobný Milan: Hvězdy kolem mě (BB ART 2017) 
Dudek Oldřich: Nevšední život, záhadná smrt Karla Svobody (BVD 2007)
Dufek Milan: Rangers (Plavci) na cestách (DJ WORLD PLUS 1999)
Dvořák Antonín: Rusalka (SOP 2005)
Dvořák Marek: Eva a Vašek, Co Čech, to muzikant! (2012)
Dvořák Marek: Eva a Vašek, Zlaté české ručičky! (SURF 2013)
Dvořáková Z. G., Zápal David: Iveto, sbohem… Iveta Bartošová (XYZ 2010) 

E
Ebr Vratislav, Formáčková Marie: Narozen na popravišti (BONDY 2014)
Effa Karel: Ve znamení náhody (MELANTRICH 1987)

F
Farník Jaromír, Žitný Zdeněk: Čeněk Šlégl (BVD 2009)
Farník Josef, Cinger František: V+W aneb válka s lidskou blbostí (BVD 2007)
Ferencová Anna: Hříchy Anny Ferencové (KRUH 1991)
Fiala Miloš: Martin Frič – Muž, který rozdával smích (BVD2008)
Fischer Václav: Píši vám… (FISCHER 1991)
Formáčková Marie, Karkan Eduard: Lunetic 3000 (CESTY 2000)
Formáčková Marie: Nikdo není dokonalý (OTTOVO NAKLADATELSTVÍ 2003)
Formáčková Marie: Petr Novotný – Továrna na legraci (OTTOVO NAKLADATELSTVÍ. 1999)
Formáčková Marie: Věra Bílá – Nahoru a zase dolů (HIROVDAL 2011)
Frýdlová Pavla: Phillippe Noiret – Hvězdou proti své vůli (IVO ŽELEZNÝ 1995)

G
Giorgio G. Brewer: Žije Elvis? ELKA PRESS 1994)
Graclík Miroslav, Nekvapil Václav: Odhalená pravda – Iveta Bartošová (XYZ 2008)
Graclík Miroslav: Z očí do očí (XYZ 2010)

H
Hampl František: ROD 1949)
Hanč Tonda: Ejhle, cirkusy a varieté! (ROVNOST 1995)
Hannig Petr: Jak jsem objevoval hvězdy (OTTOVO NAKLADATELSTVÍ 2000)
Havel Václav: Zahradní slavnost (ND 2013)
Havlíková Jana: Nevyjasněná úmrtí (WCF 2001)
Heinová Alena (Držte si klobouky (TV SPEKTRUM 1991)
Herget Jan: Laďka Kozderková – Lady muzikál (SLÁFKA 2012)
Hermanová Ljuba: …a co jsem ještě neřekla (MELANTRICH 1993)
Herzán Michal, Budínský Václav: Vzpomínky na Divadlo Rokoko (M. H. a V. B. 1998)
Hlavatý Vladimír: Monolog herce z Vinohrad (MELANTRICH 1984)
Holík Pavel a kol.: Vlasta Burian hodující (Město Mělní, PETRKLÍČ 2012)
Holík Pavel, Junek Václav: Vlasta Burian a já (SPVB 2008)
Holzknecht Václav, Trita Bohumil: Ems Destinnová (PANTON 1972)
Honzl Jindřich: Sláva a bída divadel (DP 1937)
Horáková Šárka: Jiřina Štepničková – Herečka v pasti (SinCon 2005)
Horníček Miroslav: Hovory s Janem Werichem (R. HÁJEK 2002)
Hořec Petr: Jaroslav Marvan – Nejen o sobě (MELANTRICH 1991)
Hořec Petr: Josef Bek – Toulavý den (KRUH 1988)
Hořec Petr: Paměti lupiče vzpomínek (OTAKAR II. 2000)
Hořec Petr: Úsměvy jeviště a zákulisí (FORMÁT 1988)
Hotchner A. E.: Sophia Loren (BOHEMIA 1993)
Hoger Karel: Z hercova zápisníku (MELANTRICH 1983)
Hrabal Bohumil: Bohumil Hrabal uvádí (MF 1967)
Hrabal Bohumil: Ostře sledované vlaky (AK Kříž a partneři 2017)
Hrubeš Josef, Hrubešová Eva: Cizinci v Praze (ORION 2000)
Hubač Jiří, Kopecká Slávka: Vladimír Menšík (HAK 1993)
Hůla Jan: Krásné maléry Vítězslava Jandáka (FORMÁT 2000)'
Hvížďala Karel, Landovský Pavel: Soukromá vzpoura (MF 1990)
Hybášková Jana: Zpověď Evropanky (RYBKA PUBLISHERS 2009)

Ch
Chadima Víte: Pavlína Filipovská, bylo nebylo (PETRKLÍČ 2014)
Chaloupka Vít: Dieta pro návrat do života – Václav Neckář (BRÁNA 2003)
Chochola Luděk: Osm životů Zdeňka Srstky (FORMÁT 1999)
Chrastina Pavel: Olympic – Chvíli po ránu a zase znovu spolu (AGUNA 1994)

I
(nic)

J
Janoušek Jiří: Rozhovory s Janem Werichem (MF 1982)
Janoušek Jiří: Tváře bez svatozáře (PRÁCE 1987)
Jarry Alfred: Nadsamec (ODEON 1968)
Jedlička Antonín: Jeviště hereckých osudů (MELANTRICH 1990)
Jedlička Antonín: Když herci nehrají (PRÁCE 1998)
Jiránek Vladimír: Knížka pro snílky (ČSS 1989)
Jirotka Zdeněk: Saturnin (ČS 1994)
Just Vladimír: Proměny malých scén (MÁJ 1984)
Just Vladimír: Věc: Vlasta Burian (SPVB 2001)
Dtto (ROZMLUVY 2000)

K
Kačírková Eva: Výprodej obnošených snů (ČSS 1988)
Kachlík Antonín: Nepovedené lásky (BVD 2009)
Kamen Jiří: Toulavý kůň (SNK 1982)
Kavčiak Vladimír: Tu rybu jsem nechytil – Ota Pavel (BVD 2008)
Káš Svatopluk: Antologie českého medicínského humoru (AVICENUM 1988)
Káš Svatopluk: Injekce, které nebolí (SNKK 1990)
Kessner Robert: Intimní doteky Prahy (PRAGO-LINE 2002)
Klepáčová Eva, Zíma Josef: Princ a Káča (EMINENT/KK 2001)
Kludská Dagmar: Chyťte druhý dech (BRÁNA 2014)
Knorr Miloš: Komici s.r.o. (JOTA 2009)
Kodetová Soňa, Šloufová Alena: Jiří Kodet – Ty i Já (FÁMA 2014)
Kohout Jára: Hop se, hop tam (JK PRAHA 1991)
Kolektiv: Grog bez cukru (EDEON 1986)
Kolektiv: Moji rozesmátí rodáci – Antologie českého humoru (KK 1997) 
Kolektiv: Rythm and Blues (PANTON 1985)
Kolektiv: Šupinaté sny (ČSS 1983)
Kolář Jan: Jak to bylo v Semaforu (SCÉNA 1991)
Konrád Ondřej, Lindaur Vojtěch: Život v tahu aneb Třicet roků rocku (DELTA 1990)
Kopecký Miloš, Hein Milan: Co za to stálo… (MILAN HEIN 1993)
Kostelka Lubomír: Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem (EMINENT 1999)  
Košařová Eva: Osel na Hradě (Košařová a Šuřín 2000)
Košťálová Michaela: Naďa Konvalinková…  (PETRKLÍČ 2012) 
Košťálová Michaela: Růžena Šlemrová, pikantní dáma (PETRKLÍČ 2010)
Kovaříková Blanka: Největší tajemství Oldřicha Nového (BONDY 2013)
Kovář Miloš, Kopecká Jana: Kopecký – důvěrný portrét (EMINENT 1999)
Kovář Pavel: Já – Soukromý život Miloše Kopeckého (EMINENT 1996)
Kovářík Vladimír: Zloun, Šestnáct setkání s Janem Přeučilem (IMPRESSO 2096) 
Krampol Jiří, Herzán Michal: Ani Krampol není dokonalý (AL PRESS 2002)
Krampol Jiří a kol.: Možná, že přežiji rok 2000 (SAGA 1998) 
Kratochvíl M. V. Panoptikum zašlých časů aneb úsměvná svědectví historie (MF 1989)
Krejčí Václav: Upír – Bezceler (NZ 1993)
Kryl Karel: Země lhostejnost (ŠDS 2012)
Krystek J. A.: Hovory s osobnostmi (J. A. Krystek 2010)
Krytinář Jiří: Díváme se vzhůru (OLYMPIA 2009)
Křemen Pavel: Boj se sektou (DUEL 1997)
Kříženecký Jaroslav: Miki Volek (XYZ 2016)
Kurková Marie: Okradené hvězdy (METRAMDEDIA 2000)
Kulínský Bohumil: Volný pád (XYZ 2008)

L
Landovský Pavel: Soukromá vzpoura (MF 1990) Langer František: Byli a bylo (SPN 1991)
Laňka David: Jan Pivec známý neznámý (PETRKLÍČ 2010)
Leacock Stephen: Literární poklesky (MF 1966)
Lederer Jiří, Eichhorn Erich: Tak tedy… přijďte! (VIDEOPRESS 1990)
Lederer Jiří: Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec (ORBIS 1990)
Levý Jiří: Karel Bláha – Tak to je život (BVD 2010)
Lír Jiří, Siegel Jiří: Ve vedlejší roli Jiří Lír (HAK 1994)
Longen Emil A.: Herečka (MELANTRICH 1972)
Longen Emil A.: Král komiků (MELANTRICH 1979)
Lupoměský Karel: Martin Zounar, Druhý život aneb Jak mě neznáte (HART 2003)

M
Maléřová Zuzana, Kaiser Oldřich, Lábus Jiří: Psáno v kóji (WENKOV 1991)
Mandlová Adina: Dneska už se tomu směju (ČSFÚ 1991)
Marešová Jarmila: Kdyby nebylo Mareše… (PRIMUS 2017)
Matějková Jolana: Hugo Haas – Život je pes (XYZ 2005)
Matějková Jolana: Jaroslav Dietl – Tajemství vypravěče (XYZ 2009) 
Matuška Waldemar, G., Marušková Olga: Tisíc mil (3Ee-Mae Enterpise 1999)
Matzner Antonín: Jak se sešli, rozešli a zase sešli, Golden Kids Comeback (LAGUNA 1995)
Menšík Vladimír: Stromeček mého veselého života (ČS 1993)
Mihola: Sláva chutná všelijak (SUPRAPHON 1978)
Miller Warren: Prezydent krokadýlů (ODEON 1990)
Mládek Ivan: Banjo Band Story (Blízká setkání 1995)
Moliére J. B.: Lakomec (ND, 2004) 

N
Nová Jarmila, Nový Petr: Soukromý život Jaroslava Marvana (EMINENT 1996)
Novotný Petr: Vezmu sekeru (SČN 1987)
Nový Petr: Dušan Klein aneb Jak režisérům chutná život (DOKOŘÁN 2003)

O
O´Shea Mike: One Direction (PPL 2012)
Oliva Ljubomír: Ingmar Bergman (ORBIS 1966)
Olivier Lawrence: Hercova zpověď (PRÁCE 1989)'
Olmer Vít: Tváře jako dětské prdelky aneb Příběhy českého filmaře (HAK 1997)
Oplustil Gustav: Za humorem cestou necestou (XYZ 2009)

P
Paasilina Arto: Prostopášný modlitební mlýnek (HEJKAL 2010)
Pecháček Ladislav: Osvobozené kino Mír (KK 2002)
Pejša Jiří: Doktor a jeho přátelé (ZČN 1989)
Pejša Jiří: Doktor v nemocnici (ČSS 1981)
Pelc Jaromír: Zpráva o Osvobozeném divadle (KAMARÁD 1982)
Pilarová Eva: Vzpomínání (MONA 1991)
Pilařová Eliška: Petr řečený Čepek (ORBIS 1995)
Pilous Jiří: Se srpem v zádech (DOKOŘÁN 2004)
Plachta Jindřich: O lidech nešikovných (ČSS 1989)
Plzák Miroslav: Gordické uzly rovnoprávného párového dorozumívání (MF 1986)
Plzák Miroslav: Manželské judo (AVICENUM 1970)
Polák Jiří: Když králem byl swing (OSTROV 2006)
Polák Jiří: Kluk ze Žižkova (OLYMPIA 2017)
Poledňáková Marie: S kým mě bavil svět (IKAR 2013)
Polívka Bolek, Sarvaš Rostislav, Zapletal Miloslav: Bolek Polívka v manéži i mimo (HAK 1995)
Pospíšil Jára, Kešner Emil: Hvězdou operety (PANTON 1978)
Pražan Emil: Česká filmová šedesátka v historii a historkách (EPOCHA 2013)
Procházka Standa: Nebezpečné lásky (LUCIE-ATELIER 1991)
Procházka Vladimír: Karel Augusta vypravuje (PETRKLÍČ 1998)
Průcha Jaroslav: Hrdinové okamžiku (ORBIS 1964)
Pytlík Radko: Český kreslený humor XX. století (ODEON 1988)

R
Rakušanová Lída: Václav a Dagmar Havlovi (GALLERY 1997)
Ransdorf Miloslav: Není všem dnům konec (OTTOVO NAKLADATELSTVÍ 2006)
Remešová Michaela: Neměla jsem se narodit – Iveta Bartošová (FANY 2011)
Rezková Šárka, Doležalová Jana: Kus mého života s Jiřím Brabcem (XYZ 2006)
Rohál Robert: Karel Gott – Umělecký a soukromý život (PETRKLÍČ 2009)
Rohál Robert: Lesk a bída slavných českých žen (PETRKLÍČ 2002)
Rohál Robert: Slavíci a slavice (DARANUS 2008)
Rohál Robert: Svůdci a první milovníci (PETRKLÍČ 2007)
Rosák Jan: To (ne)jsem já (ALLEGRO 1990)
Růžičkovi, Helena a Jiří: Trhala fialky dynamitem (FAJMA 1993)

S
Sadoul Georges: Georges Meliés (ORBIS 1965)
Salabovi Marie a Tomáš: Semafor… jaký byl a je (IKAR 2006)
Salivarová Zdena: Pánská jízda (ČS 1968)
Samešová Venuše: Vyprávění o životě krásné míšenky… (Pejdlova Rosička 2015)
Sarvaš Rostilav, Karel Gott: Jak to vidí Karel Gott (STUDIO PĚT 1992)
Satínský Július: Moji milí Slováci (VESNA 1991)
Scott Paul: Robbie Williams – Andělé a démoni (JOTA 2003)
Sedláčková Věra, Langerová Míla: Jak hubnou slavní? (PLEJÁDA 2002)
Schneider Jan, Jelínková Libuše: Zlato pro dva slavíky (NV – MAGNET 1968)
Siegel Jiří: Jaroslav Čejka a jeho bláznivý svět (HAK 1996)
Sirovátka Oldřich: Ach, ta láska (MALANTRICH 1984)
Smetana Miloše: Dvě kariéry Jana Třísky (IMPRESS 1995)
Sobota Luděk: Dvě facky a pohřeb (DEUS, BRÁNA 2008)
Sobota Luděk: Facky místo pohádek (HAK 1998)
Sobotková Alena, Svítivý Eduard: Připadám si jako loutka (DUEL 1997)
Sochor Josef, Dudek Oldřich: Muž, který porazil Gotta (FORMÁT, 2002)
Sochorovská Valeria: Hugo Haas (FORMA 1996)
Sovák Jiří, Kopecká Slávka: Sovák (1992)
Sovák Jiří, Kopecká Slávka: Díky za Váš smích! aneb Já a moje trosky (HAK 1992)
Sovák Jiří, Kopecká Slávka: Jiří Sovák potřetí (HAK 1997)
Steimarová Jiřina: Život plný kotrmelců (HAK 1995)
Suchánek Jaroslav: Blbiny z ústní dutiny (FRAGMENT 2009)
Suchý Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého (UK 2001)
Suchý Jiří: Inventura – Vzpomínání 1969-1989 (FORMÁT a Blízká setkání 2000) 
Suchý Jiří: Knížka aneb Co mne jen tak napadlo (IMPULS 1986) 
Suchý Jiří: To nejlepší z Jiřího Suchého (SCÉNA 1990)
Suchý Jiří: Vzpomínání – Od Reduty k Semaforu (MELANTRICH 1991)
Suchý Ondřej: Aluminiový klíček Felixe Holzmanna (MODRÝ STŮL 2008)
Suchý Ondřej: Exkurze do království grotesky (PRÁCE 1881)
Suchý Ondřej, Dudek Oldřich: Ljuba jako vystřižená (MELANTRICH 1986)
Suchý Ondřej: Neznámá Hana Vítová (IKAR 2013)
Suchý Ondřej: Pár halířů z Padesátníku (RADIOSERVICE 2002)
Suchý Ondřej, Cortésová Dáša: Rudolf Cortés milovaný i zatracovaný (BRÁNA, KK 2009)
Suchý Ondřej: Vlasta Burian na cestě do 21. století (BRÁNA 2011)
Suchý Ondřej, Cortésová Dáša: Werich, Cortés a Vlachovci (BRÁNA 2010)
Suchý Ondřej: Werichův Golem a Golemův Werich (IKAR 2005)
Suchý Ondřej: Zavřete oči, přichází… (MELANTRICH 1993)
Studenková Zdena: Recepty so štipkou hereckého korenia (IKAR 2004)
Svátek Luboš, Jehne Leo: Slavné tváře českého popu 60. a 70. let (PRÁH 1999)
Svěrák Zdeněk, Šebánek Jiří: Vinárna U Pavouka (RADIOSERVIS 1998)

Š
Šimek Miloslav, Fousek Josef: Putování s oslem ((ČESKÁ TYPOGRAFIE 2003)
Šimíček Jiří: Muzikant vzpomíná (ŽÁR 1997)
Šírová Zdena: Kdo se bojí Jiřiny Jiráskové? (XYZ, 2013)
Škutina Vladimír: Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu! (ROZMLUVY 1990)
Šmíd Karel: Jak jsem je viděl (ODEON 1989)
Šmída Bohumil: Jeden život s filmem (MF 1890) 
Šolle Zdeněk: Na slovíčko s Jindřichem Plachtou (ČSS 1980) 
Štaidl Ladislav: Desátý klíč (L.Š. 2005)
Štaidl Ladislav: Rendez-vous s paní Zuzanou (L.Š. 2006)
Štaidl Ladislav: Ukradená pointa (OLYMPIA, 2014)
Štaidl Ladislav: Víno z hroznů (L.Š. 2003)
Štědroň Jiří: Jak se dělá hvězda? (BVD 2012)
Štědroň Jiří: Nikam se necpi! (PRAGOLINE 2018)
Štědroň Jiří: Vítězná sestava (OLYMPIA 2017)
Štědrý Karel: Z mého života (FORMÁT 1999)

T
Táborský Václav: Paměti točmana (HAK 2000)
Thiele Vladimír: Úsměvy stříbrného plátna (NADAS 1992)
Tomková-Towenová Avženie, Strusková Olga: Frank Towen – život s tancem (TINA 1995)
Traxler Jiří: Já nic, já muzikant (SEP, Toronto 1972)
Traxler Jiří: Život v rytmu swingu (BVD 2012)
Tunys Ladislav: Otomar Korbelář (XYZ 2011)
Tunys Ladislav: Perličky v duši Raoula Schránila (AMETYST 1998)
Tunys Ladislav: Šarm a šepoty Oldřicha Nového (INTERPRESS 1992)
Tůma Jaromír: Čtyři hrají rock (IMPULS 1986)
Tůma Jaromír: Mělnické příbytky po 100 letech (Město Mělník, Vinařský fond, 2012)
Tvrzník Jiří: Šest dýmek Františka Filipovské (NOVINÁŘ 1981)

U
Urbánková Naďa, Sadková Eva: Scénář pro Naďu (PETRKLÍČ 1999)

V
Vadim Roger: Od hvězdy k hvězdě (PRÁCE 1990)
Valtrová Marie: Herci lásky a osudu – Herecké osobnosti poválečných let (BRÁNA 1995)
Vaněk Jan J: Petr Novák. Klaun, co chodil po špičkách (KNIHCENTRUM 1999)
Vašák Václav: Jó, to tenkrát… (FORMA 1996)
Vávra Jan: Moc a nemoc televize NOVA (PROSTOR, 2013)
Vávra Otakar: Zamyšlení režiséra (PANORAMA 1982)
Vávra Vítězslav: Jsem pamětník? (BVD 2007)
Veselý L. X.: Moje Las Vegas (OLYMPIA 2015)
Veverka Přemysl: Karel Vágner nejen mistr basů (MORAVIAPRESS 1999)
Vinklář Josef: Poklus o kus pravdy (DIALOG 1993)
Vladislav Jan: Portréty a autoportréty (PRÁCE 1991)
Vlastník Jiří: Kučerovci aneb Legendy pod sombrery (GALÉN 1995)
Vodňanský Jan: Jak mi dupou králíci (ČSS 1990)
Voldán Jiří: Šli tři muzikanti (PANTON 1970)
Voskovec Jiří, Werich Jan: Hry Osvobozeného divadla (ČSS 1961)
Vrba Pavel: …a prošlo tu 60 + 6 andělů (HAK 1998)
Vrba Pavel: Jasná zpráva (PEPA PRAHA 2003)
Vrba Pavel: Yvetta Simonová a její osudoví muži (HAK 1996)

W
Wágner Milan: Pro někoho šoumen, pro mě kamarád Slávek – Miloslav Šimek (BRÁNA/KK 2004)
Weiss Jiří: Bílý mercedes (VICTORIA PUBLISHING 1995) 
Werich Jan: Jan Werich vzpomíná… Vlastně potlach (MELANTRICH 1983)
Werich Jan: Listování (BRÁNA, KK 2003)
Dtto (ČS 1988)
Werich Jan: Úsměv klauna (BRÁNA, KK 2003)
Wimmerová Jitka: Bohémem, milionářem a vraceček zálohovaných lahví (GRANÁT 2001)
Wimmerová Jitka: Smrt na dluh – Jiří Brabec (ANDREJ ŠŤASTNÝ 2004)
Wolf Milan. Vlasta Burian v obrazech (LK 2006)

Z
Zázvorková Stella, Šloufová Alena: Stella o sobě (CAMIS 1998)
Zedníček Pavel: Kurňa! To je život (EMINENT 2007)
Zindelová Michaela: Blanka Matgragi (LN 2006)
Zindelová Miluše, Dietlová Magdalena: Obyčejné rozhovory (KREDIT 1991)
Zindelová Michaela: Dana Medřická, Irena Kačírková, Karolína Slunéčková – tři na forbíně  (XYZ 2009)
Zvěřina Petr: Pravda o vyvolených (SinCon 2005)

Ž
Žák Jaroslav: Na úsvitě nové doby (CHVOJKA 1993)
Žák Jaroslav: Oheň (OLYMPIA 1971)
Ždichynec Bohumil: Hranatej svět (AESCULAPUS 2018)