ARTES

Umělecké sdružení

Buletin Knihovny z března 2019

 

 

 

 

 

BULETINKnihovnya Studovny ARTESU

číslo 2

(15. března 2019)  

Vydává a rozšiřuje Umělecké sdružení ARTES

jako informativní tisk pro uzavřený okruh zájemců.

 

Vážení kolegové,

Pro ty z Vás, kteří jste byli hosty již tradičního Vánočního setkání ARTESU v polovině prosince loňského roku, jistě není Knihovna a Studovna ARTESU žádným převratným objevem. Tehdy jsme ji společně pokřtili a otevřeli, navíc jsme o ní dali navenek vědět Buletinem, jehož druhé číslo máte nyní v ruce. Ale jako roční doba a počasí, hodně se od té doby změnilo. S Knihovnou i s ARTESEM

Patnáctého ledna 2019 jsme absolvovali Valné shromáždění, které jednoznačně potvrdilo Výbor, jehož členové tvrdě pracovali na záchraně ARTESU už od konce roku 2015, v jeho staronové podobě. Snad jen s tím pozitivním rozdílem, že jeho součástí jsou nyní navíc jmenovití zástupci Obce spisovatelů České republiky, TWIN-STAR-FILMU, Nakladatelství OLYMPIA a Sdružení Ze srdce. Takže můžeme pokračovat i dál ve své práci přesně v tom stylu, který se odsvědčil a evidentně má svůj smysl.

Budeme tedy pokračovat v již zavedené praxi přímé spolupráce s INTERGRAMEM, z.s. a stejně tak máme v úmyslu udržovat i nadále dobré kontakty s Konfederací umění a kultury, s Nadací Život umělce i se Sdružením výkonných umělců – na tomto poli zejména s Hereckou asociací.

To, že si budeme obdobně považovat kvalitních kontaktů, které jsme navázali s celou řadou dalších českých kulturních institucí, i s četnými kolegy a jinými podobně významnými osobnostmi našeho žánru, je přirozené.  

 ATES ještě v tomto roce vydá (po memoárech Dalimila Klapky a titulech Umřít pro film? a Zábavní umění a jeho Mistři) knížku rozhovorů s celebritami zábavního umění, kterou připravuje Dr. Václav Soldát . Kromě toho budeme významně podporovat (anebo se jich přímo zúčastníme) hned několik důležitých žánrových projektů. Především však chystáme na 20. října naši vlajkovou loď, tedy MISTRA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2019, s nímž Vás seznámíme podrobněji také již brzy.

 Stejně jako MISTR 2019 je však pro nás důležitá Knihovna a Studovna ARTESU.

Již o tomto mimořádném subjektu víte, že je zřizován a také řádně funguje podle vlastních Stanov a současně podle Stanov ARTESU. Sestává a vždy bude sestávat zezískaných původních osobních kolekcí, příležitostného účelového nákupu a zejména z darů Kolegia, členů ARTESU i osob, stojících stále ještě mimo ně.

Základním posláním Knihovny a také předmětem našeho zájmu je přitom soustředění a další soustřeďování všech dostupných literárních, jiných tištěných a také audiovizuálních materiálů, čitelně spojených se zábavním uměním. Proto, aby toto bohatství zůstalo zachováno a také se dál rozmnožovalo pro potřeby všech, kteří buď mají o tento žánr prostý lidský zájem, anebo se v něm dokonce chystají bádat. Zřízením a dalším rozvojem Knihovny a Studovny ARTESU totiž vzniká minimálně v českém rozměru jedinečná tematická kolekce, která bude ve své praxi důležitým přínosem tomu zábavnímu umění, které má ARTES takříkajíc v erbu.

Nezačínali jsme vloni sice s málem, ale rychlost, s jakou se Knihovna rozběhne, jsme původně nečekali ani v nejluznějších snech. V současné době se totiž můžeme chlubit okrouhle tisícem nabízených titulů (plus velmi slušnou kolekcí audio- a audiovizuálních nahrávek), přičemž už jen aktuální přehled přírůstků, jenž je jako součást toho Buletinu II pro Vaši informaci přiložen, je překvapivě rozsáhlý. Pokud jde o platný základní všeobecný Katalog Knihovny a Studovny ARTESU, s tím se věru snadno seznámíte na našich webových stránkách www.artes.zabava.cz.   

Členové Kolegia zábavního umění i další zájemci, které předem vítáme, budou o chodu Knihovny, o jejích aktivitách a zejména o jejích pravidelných přírůstcích i nadále informováni buď na již vedených webových stránkách, anebo prostřednictvím dalších, čtvrtletně vydávaných Buletinů. (Pokud kdokoli z Vás tuto službu z nějakého důvodu odmítne, postačí dát nám to na vědomí na níže uvedených kontaktech a my, ač neradi, vyhovíme.)

Řádné vypůjčování jednotlivých položek probíhá bezplatně a protože jsme si jisti, že mnozí z Vás u sebe také jistě najdou leccos z oblasti zábavního umění, pro Knihovnu vhodného, ani dalším případným darům se meze nekladou.

Pokud takový zájem bude (jako že s ním dopředu rádi počítáme), stačí opět dát to najevo kontaktováním Knihovny a ostatní už zařídíme.

Těšíme se na Vás jako na vážné zájemce o zábavní umění, a ujišťujeme Vás zároveň, že jsou Vám dveře Knihovny a Studovny ARTESU po předchozí dohodě otevřeny každé pondělí, není-li dnem volna, anebo kdykoli, ale hlavně dokořán!    

 

  

Josef Zeman                                        Václav Junek

prezident Kolegia zábavního umění     Předseda Uměleckého sdružení

PhDr. Václav Soldát

kurátor audiovizuálních a elektronických sbírek  

 

Umělecké sdružení ARTES,

110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 23, 739 737 036, artes.sdruzeni@gmail.com

 

Součástí tohoto BULETINU II je

Aktuální seznam přírůstků Knihovny a Studovny ARTESU

připojený v elektronické formě.