BULETIN Knihovny I/2020 (6)

 

 

 

 

 

BULETIN

Knihovny a Studovny ARTESU

(16. března 2020)  

 

 Vydává a rozšiřuje Umělecké sdružení ARTES jako informativní tisk pro uzavřený okruh zájemců.

Součástí tohoto BULETINU 2020/1 (6) je Katalog publikací, který najdou vážní zájemci na webových stránkách www.artes.zabava.cz

Vážení kolegové, přátelé ARTESU a přátelé vůbec,

když jsme s vydáváním tohoto Buletinu kdysi v ARTESU začínali, sotva mohlo kohokoli z nás napadnout, že bude třeba využít právě tohoto jeho v pořadí již šestého čísla zdaleka ne jen pro potřeby Knihovny. Leč stalo se, právě tak se to nyní děje, a přitom víme bohužel až příliš dobře proč tomu tak je.

Přesto jsou Vám ARTES a jeho kancelář stále k dispozici – buď podle dohody, anebo jako obvykle každé pondělí od devíti do šestnácti hodin. Konec konců, rovněž naše telefony zvedáme pořád, takže Vás můžeme příhodně informovat, případně Vám pomoci, pokud to bude v našich silách a Vy nás budete kontaktovat.

Naše webové stránky žijí a jsou navštěvovány. Ani na okamžik jsme nepřerušili kontakt s médii, ani s českým světem zábavního umění vůbec, jak jen to bylo a je za daného stavu věcí možné. Což se stejně týká jak chodu Knihovny a Studovny ARTESU, tak také již zavedené praxe přímé spolupráce s INTERGRAMEM. Nemluvě o stálém dělném kontaktu s Konfederací umění a kultury, s Nadací Život umělce i se Sdružením výkonných umělců – na tomto poli zejména s Hereckou asociací.

Máme ostatně v úmyslu i nadále vhodným způsobem informovat jak členy Kolegia zábavního umění, tak členy našeho uměleckého sdružení, o všech pro ně důležitých aktivitách ARTESU. Konečně i další zájemci o tuto naši nabídku, které předem vítáme, budou o jeho životě, o provozu Knihovny a zejména o jejích pravidelných přírůstcích, také nadále informováni - buď na zde níže uvedených webových stránkách, anebo prostřednictvím dalších Buletinů, jak je pro ten případ postupně vydáme.

Avšak také jinak, tedy takříkajíc uvnitř našeho uměleckého sdružení, zůstalo hodně při starém – již zde zmíněná Knihovna a Studovna ARTESU je zřizována a také řádně funguje podle vlastních regulí a podle Stanov ARTESU. Kromě již naznačeného věru úctyhodného množství nabízených knižních publikací, časopisů a podobných dokladů zábavního umění, jimž se v takové míře těší, se jistě podobně utěšeně rozrůstá a zejména funguje také fotoarchiv a podobně zavedená kolekce zvukových i obrazových nosičů.

Protože ale, málo platné, tištěné slovo pořád zůstává tištěným slovem, Knihovna může nabídnout opravdu zajímavý výběr z právě takových sbírek. Ty sestávají dílem z původních osobních kolekcí, anebo jejich částí, dílem z příležitostného účelového nákupu. Zejména se ovšem těší darům členů Kolegia, ARTESU a také dalších osob a spřátelených institucí – to vše jistě také díky jmenovitým materiálním příspěvkům Nadace Život umělce a Sdružení výkonných umělců (přesně podle litery podle dohod, které  ARTES s těmito váženými subjekty pravidelně, rok co rok, uzavírá).

Stále tedy platí, že základním posláním ARTESU a konečně i jeho Knihovny jsou podpora a propagace zábavního umění. Jak se v případě Knihovny děje soustřeďováním dostupného maxima literárních, jiných tištěných a také audiovizuálních materiálů, čitelně spojených s tímto žánrem. Proto, aby toto bohatství zůstalo zachováno a dál se rozmnožovalo pro potřeby všech, kteří o něj buď mají prostý lidský zájem, anebo se v něm dokonce chystají odborně bádat. V přímém kontaktu s námi, anebo prostřednictvím webových stránek www.artes.zabava.cz

Jak tedy, přátelé, sami vidíte, Umělecké sdružení ARTES a jeho aktivity mohou také pro Vás představovat právě ty jistoty, které budeme my všichni v nejbližších měsících určitě potřebovat.

 

Přehled knižních titulů dosud vydaných v rámci ediční činnosti Knihovny ARTESU

 Richard Adam: Zpěvák se zvláštním posláním nebo špion s podmanivým hlasem?

Dalimil Klapka: Jak si to pamatuju já

Kolektiv: Zlatý buletin 2013

Richard Adam: Staré lásky opravdu nerezoví, Celý život s písničkou

Václav Junek: Umřít pro film?

Kolektiv: Zábavní umění a jeho Mistři

Václav Soldát: Tvůrci zábavy

Buletin Knihovny a Studovny: ARTESU 2019/1, 2, 3, 4 a 5

 

Něco o chystané Zlaté knize zábavního umění

Třebaže by se případně mohla zdát zde uvedená ediční činnost ARTESU marnotratná a ne vždy tak docela podstatná, rozhodně tomu tak není. Jistě například už proto, že jsme prostřednictvím jejích jednotlivých počinů poctivě reagovali na aktuální podněty z branže, stejně jako na okamžité potřeby zábavního umění.

Záměr, který jsme zvolili pro rok 2020, se však z tohoto formátu tentokrát vymyká jak svým rozsahem, tak způsobem, jakým vzniká. Zatímco totiž ARTES až dosud vydával na dané téma výpovědi obvykle ryze osobní, tentokrát půjde o kolektivní práci nejméně patnácti autorů. Stylem jim vlastní tvorby, a tak jejich literárním zaměřením sice rozdílných, nicméně naopak v rámci této knihy navzájem pospojovaných jediným jim společným cílem.

Tedy, jinými slovy: na podzim tohoto roku (a přitom zřejmě v čitelném spojení s letošním Mistrem zábavního umění) vyjde ve spolupráci Uměleckého sdružení ARTES s Nakladatelstvím OLYMPIA publikace, která si klade za cíl oslavit rozličným jazykem a různými uměleckými prostředky ucelenou galerii skutečných solitérů českého zábavního umění. Příslušnými detaily Vás sice nebudeme zatěžovat, alespoň prozatím nikoli, ale už zde je možné uvést, že půjde o reprezentativní výběr právě těch osobností, jež u nás tento žánr vytvářely vždy významně v běhu poslední bezmála stovky let.

Titul s dosud pracovním názvem, jímž jsme tuto anonci předznamenali, přitom bude v rámci dosavadní ediční činnosti ARTESU svým způsobem přelomový. Především ovšem věru cenný nejen pro zasvěcené sběratele, ale zajisté rovněž pro tu část české veřejnosti, pro kterou má kvalitní zábavní umění pořád ještě dobrý zvuk.

Jestliže k předešlému ovšem připočteme ještě podobně chystané bohatství obrazového doprovodu a také další kvality, s nimž ARTES i OLYMPIA v této souvislosti rovněž dopředu počítají, jistě se bude nejpozději na podzim 2020 nabízet všem, kteří dovedou něco takového opravdu ocenit, vydavatelská událost, jaká zde dosud nebyla. Přinejmenším v oboru, jímž ARTES a jeho přátelé žijí.

(A my k tomu budeme ještě jaksi navíc velmi rádi, stane-li se tato Zlatá kniha zábavního umění dalším z platných příspěvků, jimiž připomínáme uplynulých padesát let existence, působení i tvorby našeho uměleckého sdružení.)    

 

ARTES a jeho Knihovna jedou pořád dál!

Je pravda, že žádným přílišným optimismem pro nejbližší dobu není vcelku oprávněně třeba překypovat – na rozdíl od obsahu i smyslu řady oficiálních prohlášení, která jsme si mohli přečíst a také jsme o nich hodně slyšeli zejména v posledních dnech. Zejména my, kteří jsme očividně závislí na dobrém publiku a jeho zájmu, či dokonce vůli vyhledávat zábavní umění a zabývat se jím. Stejně jako je zřejmé, že doba, která přijde potom, bude té před virem hodně vzdálená, opět především pro nás.

Nastalé škody se sice napraví, anebo se ně pozapomene, a také obecný život se s jistotou vrátí do jemu vlastních původních kolejí. Stejně jako se šťastně uzdraví posledními událostmi zle pošramocená ekonomika. Ale bude trvat ještě dlouho, než ono publikum začne znovu potřebovat také to, co jsme mu mohli dosud tak rádi nabízet. Podobně není možné zastírat si, že přímé ztráty, ne-li přímo řadu profesních neštěstí, která v současné době postihují naprostou většinu členů našeho uměleckého sdružení, nenapraví nikdo, kromě nich samotných. Netvrdíme, že to bude jednoduché, ale vzdor tomu se budeme alespoň snažit vrátit do původní smysluplné podoby alespoň hodně z toho, co nás zasáhlo.

Ano, nelze popřít, že také ARTES tratil v rámci rušení některých kulturních podniků, na nichž se měl podílet. Stejně jako je možné snadno konkrétně vyčíslit nevratnou materiální škodu, vzniklou nám likvidací hned dvou poměrně významných propagačních akcí zábavního umění, které jsme připravovali na březen a duben tohoto roku. Avšak, jak již víme, neustává ediční aktivita Knihovny a Studovny ARTESU. Podobně jako jsou pro potenciální zájemce stále k dispozici sbírky této zavedené instituce. A to i při striktním dodržení současných naprosto správných organizačních a zejména hygienických opatření. Stačí se ozvat na zde uvedené kontakty a můžeme jim vyhovět i v této přinejmenším složité době.

Zbytek sezóny 2019-2020 jsme tedy, ač neradi, sice odepsali. Co je však pro to, aby kvalitní zábavní umění po právu ožilo, neméně důležité, vzdor všemu, co také nás postihlo, jsme jen pozastavili přímou aktivitu Klubu přátel zábavního umění a stále připravujeme další projekty. Například pokračování seriálu Setkání s Mistry, Večery pro seniory, Čtvrtletníky v Malostranské besedě, Letní zahradní slavnosti a jistě letos také dojde na již tradiční rozsvěcování Vánočních stromů zábavního umění i na rok od roku pořád navštěvovanější Vánoce ARTESU. Není toho, co ARTES chystá, tedy vůbec málo.

Především jsme ale nikdy a to ani na okamžik nezapochybovali, že Kolegium zábavního umění znovu (letos dokonce již po páté) ocení jím vybrané laureáty. Protože Mistr zábavního umění 2020 se konat rozhodně bude. Dost možná, že se tak stane v příhodně aktualizované podobě, ale ještě v březnu oslovíme členy Kolegia s žádostí o jejich letošní typy zrovna tak, jak dosud bývalo zavedeným zvykem. Načež se v říjnu opět sejdeme – především proto, abychom tak ukázali, že rozhodně je koho a proč oceňovat.

A také, že tady ARTES a zábavní umění pořád jsou, a stále živé.

 

Josef Zeman                                                         Václav Junek

prezident Kolegia zábavního umění                      předseda ARTESU

a místopředseda ARTESU

PhDr. Václav Soldát

kurátor audiovizuálních a elektronických sbírek  

Umělecké sdružení ARTES,

110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 23, 602 510 228, 739 737 036, artes.sdruzeni@gmail.com