ARTES

Umělecké sdružení

Jak jsme na tom v ARTESU?

Jak je na tom teď náš ARTES doopravdy?

Již avizovaná zásadní jednání SVU a zejména INTERGRAMU minulý týden skutečně proběhla. Už první pohled na s tím související bilanci všech aktuálních a zejména příštích, reálně jistě rovněž očekávatelných ztrát by sice sváděl k hodně silným slovům, avšak i zde platí už dávno osvědčené: než se stane cokoli nepředloženého, je lépe zastavit se, zamyslet, a teprve pak skutečně jednat. Anebo, jak sami vidíte, psát.

Než si ale vůbec troufnu přes všechno právě naznačené přece jen zaujmout nějaké stanovisko, promítněme si pro pořádek co možná všechna související PRO a PROTI. Například takto:

A – je pravda, že hlavní živitel ARTESU, tedy INTERGRAM, je na tom špatně. Dokonce do té míry, že je – jak jsme s tím byli výslovně seznámeni - bilance loňských příjmů této zapsané společnosti konfrontována se současnou realitou varovně zářivě rudou číslovkou pouhých třiceti pěti procent.

Mnozí faktičtí i potenciální další partneři našich projektů odpadli a s většinou z těch, kteří by snad stále ještě přicházeli v úvahu, nemůžeme počítat – přinejmenším pro nejbližší dobu.

Zároveň platí, že se současné zábavní umění a s ním i ti, kteří jím žijí, potácejí nad propastí, jestli do ní už docela nespadli. 

 Ale na druhé straně, tedy za B:

INTERGRAM se nemůže nevzchopit. A protože se tak dozajista stane, můžeme počítat i nadále s jeho původním přispíváním ARTESU, třebaže spíše v příhodně upravené podobě – ale už za to předem díky!

ARTES zůstal v účinném spojení s Nakladatelstvím OLYMPIA, s TWIN.STAR.FILMEM i s jinými podobně osvědčenými partnery, to jistě. Avšak na kontaktování nových, podobně slibných, se právě aktivně pracuje. 

Dejme tomu, že současná doba určitou část nám blízké branže výrazně poznamená, anebo dokonce docela zničí. Ale co zbude, zůstane i dál dostatečně platné, zejména života schopné, a tedy dobré také pro ARTES. S čímž počítáme a zachováme se podle toho.

Takže není třeba tak docela podléhat veškerým okolním bezradnostem a naopak se musíme cele soustředit na to, co bude s námi i s ARTESEM dál, až se to nehorší přežene.

 Z čehož ovšem pro nás, pro venek i vše další nevyhnutelně plyne, že

tyto stále navštěvovanější webové stránky budou i nadále informovat o všem, co je s ARTESEM dobrého, i co případně ne. Takže je nejen správně, že prapůvodně vznikly, ale nyní o nich platí zejména to, že se konečně staly vlivem vnějších okolností právě tou informační deskou i hledanou výkladní skříní ARTESU, jak o to bylo už dávno usilováno.

Najdeme-li pro to v nastalé nouzi dostatek prostředků, bude dokument o jubilejním MISTROVI nejen dokončen, ale budeme jej dál podle možností rozšiřovat – jako další doklad, že tu jsou jak zábavní umění, tak i ARTES a lidé, které sdružuje, pořád.

Sbírky KNIHOVNY a STUDOVNY ARTESU jsou zde ostatně také, stejně jako příslušný Buletin. Ten vydáváme již druhým rokem a také u toho nadále zůstane, protože ještě letos vyjdou minimálně jeho dvě další čísla. Každé dílem reagující na danou situaci, dílem adresované platným českým osobnostem a institucím podle již osvědčeného adresáře.

Dodržujeme v ARTESU zavedené úřední pondělky, ale i jinak jsme díky současným komunikačním vymoženostem stále k dispozici. ARTES i jeho Výbor tedy stále pracují a jsou v kontaktu nejen s významnou částí svého členstva, ale zároveň s platnými exponenty zábavního umění vůbec.     

Především ovšem už pro všechno předtím uvedené pořád jasně platí, že nyní dokončujeme ZLATOU KNIHU ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ, a že už teď pracujeme na následujícím, v pořadí šestém MISTROVI. Stejně jako na realizaci dalších plánů, které uskutečníme, jakmile to bude možné.

A že se tak stane a že taková chvíle přijde, tomu je třeba věřit!

K tomu všemu je nezbytné ještě dál pro pořádek podotknout, že uvedené není ani zdaleka jen jakýsi můj osobní názor, ne-li soubor vlastních zbožných přání, nýbrž pevné stanovisko Výboru ARTESU. Jistě řádně potvrzené – jak jinak dnes – příslušným usnesením per rollam.          

 

 Václav Junek

Předseda Uměleckého sdružení ARTES

V Praze 12. října 2020