ARTES

Umělecké sdružení

Jak jsme se s Mistrem doslova nalodili

V málokterém roce, který pamatujeme, platilo vesměs zlopověstné všechno je jinak víc a také důkladněji, než v tom letošním. Opravdu, jinak je toho kolem nás a konečně také s námi hodně a už proto muselo být mnoho jiného i s naším Mistrem zábavního umění.

Kupodivu, nešlo ani tak o to, že jsme nejpozději od konce letošní zimy přepravovali jeho již pátý, tedy jubilejní ročník – to bylo zřejmé od prvopočátku a tak jsme také k té práci prapůvodně přistupovali. Mnohem podstatnější se totiž ukázaly přímé vlivy, jaké měly na tuto práci až příliš zřejmé a vesměs málo potěšitelné proměny, jimiž byla nuceno procházet celé Česko v měsících tomu bezprostředně následujících.

Nikoli, nemám v úmyslu unavovat Vás podrobnostmi už známými. Avšak ani takovými, o nichž je naopak lépe nemluvit. Proto snad postačí, připomenu-li zde jen kolikrát jsme byli nuceni účelově měnit a posunovat termín letošní realizace a spolu s tím také její konečný cílený design, podobu i smysl. Na druhé straně jsme se ale ve srovnání s řadou dalších negativ, která přípravu Mistra 2020 provázela, mohli těšit také řekněme lepšími stránkami těchto strastí: zapomněli jsme například na původní divadelní systém a více méně náhodou jsme při hledání faktického realizačního místa našli vyslovený skvost. Totiž jedinečný prostor, působivý interiér a vlastně také podobně efektní exteriér renomovaného, výtvarně pozoruhodného a především mimořádně pohostinného pražského Botelu ALBATROS. Proto ostatně hovoříme o tom, že jsme se s Mistrem nalodili, k čemuž rád dodávám, že vysloveně šťastně.

V principu zůstalo leccos při starém: platná většina oslovených osobností, sdružených v rámci Kolegia zábavního umění, se vyjádřila, takže jsme napříště vyznamenané laureáty znali pořád ještě včas alespoň do jisté míry. Také dosavadní spojení ARTESU s Hereckou asociací a především s INTERGRAMEM se znovu osvědčilo, načež proto, že rovněž náš realizační i tvůrčí tým odvedly svoji práci i za ztížených aktuálních podmínek, mohli jsme se blížit dni, určenému pro ceremoniál,  bez velkých obav. Snad kromě těch z případného zásahu shůry v podobě některé z dalších omezujících direktiv, ale za toto riziko nám Mistr stál. V každém případě se tedy stalo, že se jubilejní ročník Mistra zábavního umění tak, jak se uskutečnil na ALBATROSU 6. září, podařil a také důvodně líbil.

Té pořád ještě celkem nedávné neděle měla reprezentativní sestava známých tváří přátel zábavního umění možnost účastnit se vskutku čehosi neobyčejného. Atraktivní prostředí botelu  zafungoval přesně tak, jak jsme to dopředu čekali, takže už první prezentace ARTESEM a OLYMPIÍ připravované reprezentativní publikace o mistrech žánru proběhla věru významně. K tomu si kromě dvou osobností, o jejichž přítomnost jsme se mohli zasazovat z již uvedeného důvodu až příliš pozdě, přišli pro Zlaté mistry všichni ARTESEM oslovení. Přičemž pevně věřím, že důstojný způsob, jak předat tyto sošky ještě Heleně Vondráčkové i Lucii Bílé, jistě najdeme.

Letošní Mistr tedy proběhl jinak a jinak také bude prezentován. Protože z materiálu, který byl oné neděle tak skvěle natočen TWIN-STAR-FILMEM, brzy vznikne jistě pozoruhodný audiovizuální program, tentokrát široce prezentovaný nikoli už na obrazovkách jedné jediné televize, nýbrž prostřednictvím sítí, přístupných vpravdě nejširší veřejnosti.

Protože ale také přímá účast médií na ALBATROSU byla tentokrát enormní, dá se říci, že jubileum Mistra bylo připomenuto s ještě pozitivnějším celkovým efektem, než kdykoli dříve. A také, že jsme v případě tohoto botelu konečně našli právě to pohostinné a maximálně vhodné přátelské prostředí, které hledal ARTES předtím snad až příliš dlouho. Už teď se tedy těším, až na albatrosí palubě vyplujeme znovu. Jak za některými našimi dalšími projekty, tak především za v pořadí již šestým Mistrem zábavního umění, o jehož uskutečnění napřesrok naprosto nepochybuji.

Václav Junek