ARTES

Umělecké sdružení

Knihovna a studovna ARTES

ARTES, umělecké sdružení

 

Vážení kolegové, drazí přátelé a příznivci ARTESU,

naše Umělecké sdružení se v duchu vlastních stanov rozhodlo sestavit a od nynějška také provozovat KNIHOVNU a STUDOVNU ARTESU.

Respektive sbírku odborných titulů a dalších materiálů – přirozeně že především v souvislosti s tématem i duchem zábavního umění. Soudíme totiž, že také touto cestou může postupně vzniknout cenný a mimořádně zajímavý fundus, také z hlediska dokumentárního a historického. 

Předmětná kolekce je Vám k dispozici v kanceláři ARTESU v Praze 1 na Senovážném náměstí každé pondělí mezi 09.00-17.00 (anebo na požádání) v již teď poměrně slušném  rozsahu a výběru. Protože si ale v žádném případě nepřejeme, aby v případě KNIHOVNY a STUDOVNY šlo o jakýkoli dopředu mrtvý počin, budeme Vás o možnostech výběru, zapůjčení i případného studia nabízených materiálů, jakož i jejich přírůstcích, pravidelně informovat.

Budete-li mít v úmyslu také přispět z vlastních zdrojů jakoukoli tištěnou, anebo i jinou pozorností z oblasti zábavního umění, jistěže takovou pomoc uvítáme i zohledníme – to znamená, že darované přidáme do sbírek s čitelným uvedením donátora.

Pokud ovšem naopak nebudete chtít být naší nabídkou nadále obesíláni, například ve smyslu zákona o ochraně osobnosti, stačí nám to sdělit, pochopíme to.

 

Už teď se ale velmi se těšíme na kontakt s Vámi také v této nové oblasti působnosti ARTESU a zdravíme Vás s přáním, aby se nám i Vám dařilo,

 

 

 Josef Zeman                                                                            Václav Junek

 místopředseda                                                                         předseda

                                         Uměleckého sdružení ARTES

V Praze, dne 22. května 2018

 

ARTES, 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 23, 739 737 036, artes.sdruzeni@gmail.com