ARTES

Umělecké sdružení

Knihovna a studovna ARTESU

Tak. A máme Knihovnu!

(20. prosince 2018)

Hodně jsem slyšel o tom, kolik že knížek, materiálů a vůbec nejrůznějších prací s tématikou zábavního umění dal kdysi dohromady Zdeněk Jirotka, autor provždy nesmrtelného Saturnina. Podobně vím o podobně laděných sbírkách Ivana Osvalda, člena patry Sedmilhářů, a také o lecčems, co shromáždil za léta svého působení v branži pan režisér Zdeněk Podskalský. Přitom už vůbec nemluvím o vpravdě famózní kolekci pana Gustava Oplustila. Na druhé straně však mohu říci, že ani to, s čím se prezentoval ARTES v rámci letošního vánočního setkání svých kolegů a přátel, vůbec není k zahození.

Pokud vím, ještě čtrnáct dní před tímto openingem jsme dali dohromady víc jak šest set svazků, a také, že k tomu do onoho 18. prosince 2018 další dobrá stovka dalších ještě přibyla. Opakuji přitom, že jde v zásadě vždy o tituly, nějakým způsobem tématicky svázané se zábavním uměním. Knihovna a Studovna ARTESU, která se takto otevřela nejširší spřátelené veřejnosti, ovšem zahrnuje také potěšitelně rozsáhlý soubor fotografií i audiovizuálních snímků na DV a CD. Což nás však všechno dohromady už teď staví oněm předcházejícím vzorům přinejmenším na roveň.

Protože se ale Knihovna už v první den své existence setkala s potěšitelným všeobecným pozitivním zájmem (a také že už při té příležitosti přibyly další tituly z rukou dárců), je docela dobře možné, že z toho všeho brzy opravdu bude právě ta jedinečná veřejně přístupná sbírka, dost možná, že nejrozsáhlejší minimálně v Praze. Tedy ta, o které jsme uvažovali, když jsme se do pořízování této Knihovny a Studovny ARTESU poprvé skutečně dali.

Nevzniká však vůbec nic zbytečného, ani samoúčelného. Naopak: kromě děl řekněme klasických, máme totiž v úmyslu nabízet veřejné pozornosti také počiny novější a nové. Knihovna tak bude moci sloužit nejen další propagaci zábavního umění (tak, jak to má ARTES ve svém pasportu), ale především jako dobrý základ pro práci autorů zcela soudobé zábavní tvorby.

A když k tomu připočteme možnosti, které očividně skýtá nadcházející pravidelná čtvrtletní publikace Buletinu Knihovny a Studovny ARTESU, je nabíledni, že jsme v aktivní praxi našeho Uměleckého sdružení zase o notný kus pokročili. Přitom, reálně vzato, za pořizovacích i příštích provozních nákladů vskutku minimálních.            

                                                                                                                  Václav Junek