ARTES

Umělecké sdružení

MISTR zábavy 2020

LETOŠNÍ MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ – PROTI VŠEM?

Dobře si uvědomuji složitost doby, ale zároveň si nemohu nezoufat nad tím, jak moc ji navíc ztěžují celé legie amatérů a takových, kteří se zdají, že se v celkovém zmatku, který spoluvytvářejí, dokonale našli. Nebudu tady sice konfrontovat faktickou oprávněnost celé nekonečné řady očividně nesmyslných počinů i opatření s naopak minimem názorů skutečně zasvěcených, musím ale připustit, že výsledek zasáhl jak české zábavní umění jako takové i ARTES, tak zároveň přípravy MISTRA 2020.

Oproti kdykoli dříve nám tentokrát fakticky nepomohl nikdo. Lze to chápat, přestože jsme letos pro celkovou ekonomickou nejistotu a zjevnou bezradnost určitých odpovědných navíc přišli jak o externí ekonomické příspěvky, tak o ty interní. Přinejmenším tak, že po nich dosud není ani stopy, a že do dne realizace MISTRA rozhodně nebudou k dispozici. Protože ale MISTR být musí a všichni době víme proč, také tohle jsme s kolegou Zemanem nějak vyřešili. Právě s vědomím povinností, které máme jak vůči ARTESU, tak v souvislosti hlavním zaměřením našeho uměleckého sdružení.

Jsme tedy na tom nyní tak, že celý prostor botelu ALBATROS je na 6. září řádně zajištěn, máme k dispozici techniku, výpravu, účinkující a vůbec vše další nezbytné. MISTR bude mediálně maximálně vytěžen a bude se o nás vědět minimálně stejně, jako až dosud. A co je na tom celém asi úplně nejlepší - Kolegium, zdá se, pro letošek vybralo přímo skvělou sestavu těch, které toho velkého dne oceníme zlatými soškami.

Je pravda, že z obecně známých důvodů půjde o přísně uzavřenou společnost, můžeme ale směle předpokládat, že o to bude konečná sestava známých tváří v publiku i na scéně působivější. Také bych řekl, že se audiovizuální program, který to vše uchová pro budoucnost, stane čímsi, co díky jeho promyšlené pozdější veřejné prezentaci pomůže danému žánru i jeho hvězdám. Dokonce mnohem víc, než jakékoli plané mudrování, jímž jsme se nenechali ani zaskočit, natož odradit. A také bych řekl, že možná budeme na MISTRA 2020 poté o to víc pohlížet s oprávněným uspokojením a snad i zadostiučiněním.   

 

Václav Junek

předseda Uměleckého sdružení ARTES