ARTES

Umělecké sdružení

Ne PŘEŽÍVAT, ale ŽÍT!

Mohu si myslet o aktuální době cokoli a stejně tak mám vlastní názor na způsob, jakým je veden stát, v němž je nám všem společně dáno žít. Stejně jako je mi jasné, že absolutní výčet škod, které tato doba přináší (a dozajista ještě přinese), není ani omylem uváděn reálně, protože závěrečný účet bude nakonec ještě mnohem obludnější, než je zatím možné pomyslet.

Ničemu z toho ale nelze jen tak podléhat, protože je naopak třeba postavit se vůči všem takovým nepěknostem přímo a přinejmenším se snažit nenechat se jimi spolknout. Což je přesně heslo, jímž by se měl řídit ARTES, a také, že se tak děje.

Jak sami vidíte, tyto naše webové stránky, skvěle spravované Dr. Václavem Soldátem, jsou stále v chodu, avšak nejen to: jsem mile překvapen aktivitami pana doktora, Tomáše Hejny, ale i potěšitelně četných dalších, kteří pro ně také právě chystají témata, které Vás, co stránky navštěvujete a čtete, nemohou nezaujmout.

Konec konců, právě tato doba ukázala, že je zrovna toto médium to pravé, na správném místě a především schopné i dál působit jako vpravdě ideální prezentační a také informativní prostor našeho Sdružení.

Nelze neakceptovat, že shůry dirigovaný zákaz veřejných akcí nejen dokonale válcuje veškeré současné obecné aktivity, ale s tím stejně tak zřejmý fakt, že se napříště až fatálně podepíše na kvalitách zábavního umění vůbec. Pro to jen pro malý příklad z nedávné historie: stále si dobře pamatujeme dění na Barrandově, které vedlo na počátku 90. let minulého století nejen k pádu kvalit českého filmu, ale především k totální devastaci jeho realizační základny. Včetně rozvrácení řady profesí, které dělaly „filmový Kopec Kopcem“ předtím často už po generace.

Přesně tak to, navíc ve velkém, ostatně funguje dnes, kamkoli se podíváš. A to i když se nezdá, že by očividné škody, které takové počínání nevyhnutelně přinese, kohokoli za ně přímo zodpovědného kdovíjak zajímaly. Což ale na druhé straně vůbec neznamená, že bychom se s takovým marasmem měli také my v ARTESU jen tak smířit a čekat na vše příští s odevzdaností králíčka, ztuhlého před hladovým vlkem.

Takže:

kromě již zde právě chválených stránek, je zde pořád ZLATÁ KNIHA ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ, na níž se nejen stále pracuje, ale navíc vzdor všemu, co nás všechny zřejmě teprve čeká, v roce 2021 dozajista vyjde. Nejen jako nějaký divoký trucpodnik, ale především jako správná služba žánru, který má ARTES takříkajíc v erbu.

Mohu už teď v téže věci prozradit, že se kromě OLYMPIE a ARTESU, subjektů zaručujících včasné a kvalitní dokončení její formy, se na textech knihy podílí výběr nejméně patnácti českých autorů. Zajímavých, kvalitních a především dělných. Což zase dál v praxi znamená, že výsledek nemůže po konečné redakci nebýt dobrý.

Soudím tedy, že právě tato aktivita nejenže opět odpovídá zásadnímu nasměrování našeho Sdružení, ale především přinese mnoho dobrého právě tomu, čím žijeme, a hlavně bychom měli žít.

Také je zde dokument, natočený v září 2020 na ALBATROSU v rámci jubilejního MISTRA.

Se zřetelem na další pád, tentokrát původně jištěného financování ARTESU některými jemu nadřízenými složkami, sice na dokončení a zejména účinnou prezentaci tohoto dokumentu teprve musíme sehnat nezbytné prostředky někde jinde, ale jistě dojde na obojí: jak na ty peníze, tak na audiovizuální prezentaci zábavního umění, jaká tady zatím nebyla.   

Ano, hodně se teď nesmí, ale protože tomu tak nemůže být navždy, opět už teď společně uvažujeme o hned několika projektech, které budou zájemce o skutečné zábavní umění, až na to doopravdy přijde, opravdu interesovat. Zde podrobněji ale opravdu až to bude, co k čemu.

Na co však už vůbec nelze zapomenout, je MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2021. Ani ten totiž jednoduše nemůže nebýt, lhostejno v jaké formě to bude napřesrok možné. Důležité totiž provždy zůstávají obsah, nasměrování a konečný cíl tohoto podniku, tedy opět kvalitní prezentace zábavního umění jako takového. Mohu zde prozradit zcela konkrétně, že právě na tom se také pracuje už teď.

Jak tedy sami vidíte, ARTES věru jen tak nepřežívá, ale opravdu žije. Dál i vůbec.

Aby ne – byl zde už dávno a dávno před současným prapodivným dneškem, a právě tohle nám všem dozajista vydrží. Jde jen o to neleknout se, přemýšlet a pracovat. Přičemž Vám zaručuji, že právě tohle všechno my, co spolu v rámci našeho Sdružení i navenek mluvíme, děláme. Rádi a, jak je vidět, zejména s k tomu přináležejícím efektem.  

    

Václav Junek

Předseda Uměleckého družení ARTES    

V Praze, v zatím nejtužším čase koronaviru, dne 10. října 2020