ARTES

Umělecké sdružení

Nový rok 2020

Nový rok 2020 a jeho novinky

Drazí kolegové a, jak doufám, snad i přátelé, oslovuji Vás na našich stránkách sice s určitým prodlením, nicméně je možné tomu rozumět, protože poslední měsíce stály opravdu za to. Kromě čtvrtého Mistra zábavního umění, který se potkal s úspěchem dopředu patrně jen málokým očekávaným, jsme se totiž my, co spolu mluvíme, dali do práce na tom příštím už s koncem loňského roku. A že jí nebylo a ani stále není vůbec málo!

Jestliže jsme byli nuceni vloni a také několikrát předtím z určitých důvodů s prací na záležitostech příštího roku počkat, letos tomu tak není a to, i když se stejné ekonomické nedorazy objevují znovu. Je toho ale víc, co má ARTES pro rok 2020 v plánu, a tak věru nelze váhat.

Ano, připravujeme pátého Mistra zábavního umění, a to už teď. Dokonce jinde než v roce 2019, a vůbec v zásadně jiné podobě. Ne že by si doba něco takového vysloveně žádala, ale zkusit (a uspět s tím) se zkrátka musí – podrobněji Vás v tomto směru budeme informovat tak do dvou měsíců, protože nejméně ty jsou zcela nezbytné k alespoň prvnímu dočištění formy i obsahu zamýšleného podniku.

Umělecké sdružení ARTES bude v roce 2020 dál nabízet a zároveň rozšiřovat poučeným zájemců fundus své Knihovny a Studovny.  V rámci aktivit Klubu seniorů ARTESU Vás pozveme (dokonce několikrát) k Setkání s Mistry, jak je připravujeme v maximálně těsné spolupráci s Nakladatelstvím OLYMPIA. Jistěže se přitom počítá s OLYMPIÍ jako s ověřeně silným společenským i mediálním partnerem, což také vůbec není k zahození. Stejně, jako když na veškerou dosavadní ediční činnost navážeme Zlatou knihou téhož žánru. Prací kolektivu renomovaných autorů, které jsme oslovili. Vyjde sice a bude pokřtěna až v rámci pátého Mistra, ale Vy se o ní dozvíte víc na těchto stránkách daleko dříve.

Podobně bude také letos v praktickém vstřícném chodu dosavadní dobrý kontakt s pražským Magistrátem i zastoupením Prahy 1, přičemž předpokládám, že se bude loňský úspěch průběžného sledu pro ten případ realizovaných prezentací zábavního umění také minimálně opakovat.

Á propos stránky: Dr. Soldát je rediguje i vede skvěle, neboť slouží ARTESU a zábavnímu umění přesně tak, tak jsme o to kdysi usilovali. Takže jejich určitým kolegiálním vylepšením může být už jen výrazně změněná podoba Buletinu Knihovny a Studovny ARTESU, jehož redakce i vydávání se ujal Tomáš Hejna. Přirozeně že se vším potenciálem i zázemím, které i v tomto případě skýtá našemu uměleckému sdružení jeho mateřská OLYMPIA (mimochodem jeden z našich kolektivních členů). To ale podobně jako TWIN.STAR.FILM dalšího kolegy, Steve L. Lichtaga, s nímž jsme rovněž v čilém kontaktu ve věci podniků, společně připravovaných s naším Uměleckým sdružením.

Jak vidíte, přátelé, už to hlavní, co jsme Vám takto nabídli takříkajíc k ochutnání, jistě stojí za čas, který jsem nějaký čas nevěnoval Vám přímo. Ale vím, že to není v pořádku, a proto se budu napříště víc snažit.

Zdravím Vás, velmi rád

Václav Junek

předseda ARTESU