ARTES

Umělecké sdružení

Petice k Autorskému zákonu

Vážení výkonní umělci a výrobci,

obracíme se na vás se zprávou k aktuálně projednávané úpravě autorského zákona, která vlivem schválení pozměňovacího návrhu senátora Valenty ohrožuje vaše vlastnická práva.

Stručně a jasně: návrh znění §23AZ je nově rozšířen o níže uvedený dovětek, který vypadá nevinně, ale jeho účinky mohou být nedozírné.

V § 23 se věta druhá nahrazuje větou „Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních ani zpřístupňování díla ve veřejně přístupných provozovnách, u nichž však sdělování díla nemá hospodářský význam."

  • Návrh je v rozporu s mezinárodním i unijním právem.
  • Návrh výrazně zasahuje do ocenění duševního vlastnictví nositelů práv a fakticky by mohl znamenat značný pokles vašich odměn.
  • Návrh povede kvůli své nejednoznačnosti k zahlcení soudní soustavy velkým množstvím nákladných sporů o posouzení hospodářského prospěchu užití.

Nyní se tento velmi alarmující návrh vrací zpět do Poslanecké sněmovny a bude o něm hlasováno již 22.1.2019.

Pokud vám tato problematika není lhostejná, oceníme, pokud se ozvete svým poslancům nebo se zapojíte jakýmkoli jiným způsobem, např. podpisem elektronické petice, kterou zorganizovalo Sdružení autorů a interpretů (viz odkaz zde).

Uvítáme i poskytnutí kontaktu na kohokoliv, o kom se domníváte, že by mohl být v této věci prospěšný. Rádi se zúčastníme jakékoliv schůzky a poskytneme veškeré nezbytné informace a součinnost.

Kolektivní správce INTERGRAM podniká kroky s cílem zamezit přijetí této změny, protože jde o vás a vaše práva.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Předem děkujeme za vaši spolupráci,

INTERGRAM

Dobře to dopadlo! Poslanci dnes 1. 2. 2019 odmítli úpravy autorského zákona.