ARTES

Umělecké sdružení

Programové prohlášení

Umělecké sdružení ARTES

ve snaze dát vlastní práci konkrétní smysl a zejména s úmyslem navrátit ARTESU jeho původní význam a platnost vydává toto

Programové prohlášení

Uvnitř sdružení:

 1. Změníme strukturu kanceláří – tak, aby vznikla zasedací, spolková a konferenční místnost
 2. Sestavíme adresář členů ARTESU a budeme jej dále aktualizovat
 3. Revitalizujeme abudeme průběžně udržovat vnitřní PC a reprodukční síť
 4. Výbor ARTESU bude jednat 1 x měsíčně – včetně svolávání tzv. Veřejného zasedání Výboru s účastí ostatních členů podle jejich vůle a potřeby
 5. Zavedeme a budeme dále dodržovat úřední hodiny (každé Po, nebude-li svátkem, 08.00-17.00)
 6. Zavedeme aktivní vnitřní komunikaci mezi členy Výboru (mimo zasedání) především elektronickou cestou
 7. Bude uspořádán a dále veden archivu Uměleckého sdružení

Na venek:

 1. V červnu a v prosinci vydáván a dále rozšiřován Informační buletin ARTESU
 2. Budou instalovány a průběžně aktualizovány oficiální webové stránky ARTES
 3. Bude sestaven Dramaturgický plán akcí pořádaných ARTESEM, anebo akcí, na kterých se US podílí v roce 2016. Přitom bude dbáno na to, aby byly tyto akce takto výslovně prezentovány (emblém, tisk, tiskoviny, mluvené slovo) a aby byly také medializovány v nejvyšší možné šíři.
 4. ARTES bude usilovat o nejlepší spolupráci se všemi profesními organizacemi SVU
 5. Budeme získávat nové (perspektivní) členy Uměleckého sdružení a nabídneme jim: bezplatnou právní pomoc, dramaturgickou a režijní spolupráci, medializaci, případnou účast v rámci akcí ARTESU, sociální porady, možnost jednat ve spolkové místnosti a další bonusy podle usnesení Výboru.

Výbor Uměleckého sdružení ARTES

V Praze, 10. prosince 2015