ARTES

Umělecké sdružení

Valná hromada Intergramu

Ještě něco k ARTESU, INTERGRAMU a k dalším důležitým subjektům

Ve středu 17. června, proběhlo dlouho očekávané veřejné výroční jednání Valného shromáždění INTERGRAMU a řekněme rovnou, že se tak stalo s úspěchem. Jistě ve srovnání s mnohým z dřívějška, ale také se zřetelem k aktuální, řekneme společně s klasikem, poměrně dost blbé době.

Nejenže auditorium v konferenčním sále pro ten případ nově zvoleného hotelu Grandium rozhodně nebylo prázdné, ale předem očividně dobře připravené jednání jako takové bylo vedeno důstojně, věcně a tak, že případné rušivé momenty nebyly připuštěny. Což bylo umožněno jednak tím, že k diskusi předkládané materiály byly důsledně publikovány předem, jednak že jindy obvyklí programoví kverulanti prostě chyběli. Patrně ve správném mínění, že současná doba jejich obvykle málo kvalifikované podvracení projektů obecně pozitivních neunese a přítomná platná naprostá většina je předem odmítne. Krátce řečeno: jednalo se sice s nezbytnou precizností, nicméně sdělně a stručně, takže prakticky jediným diskutovaným momentem byl vstup kolegy Vašuta (NŽU), jemuž však bylo po právu vyhověno, neboť to, s čím přišel, bylo akceptované a k věci. Přitom jsem toho názoru, že všechna tato pozitiva dohromady odrážejí nejen správný přístup INTEGRAMU k našim věcem i obecnému dění, ale svým způsobem rovněž kvalitu postavení ARTESU, jež naše sdružení v této konstelaci zaujímá.

O tom, jak bezpečně a bez ztráty jediné příslovečné květinky jsme prošli posledními měsíci, jsem hovořil už několikrát a budeme o tom konečně psát podrobněji a také s vyšším časovým nadhledem na těchto webových stránkách. Už teď ale musím opakovat jako mnoho si vážím, že se nikdo z našich členů v dané kritické době nesnížil k žádné z jinde tolik oblíbených praktik, jejichž pošetilá pokoutnost se nyní jeví stále zřejměji.

Ale nejen to – podobně jsem rád, že jsme si udrželi svůj stálý standard ve vztahu vůči Nadaci Život umělce a k subjektům Sdružení výkonných umělců. Nemluvě už vůbec o nesporně dominantním INTERGRAMU, vůči kterému se těšíme stálému oboustranně důvěryhodnému postavení už několik posledních let. A to je všechno dobře, protože je to jen stabilní smysl pro realitu, čeho se vědomě držíme a čím se budeme jako ARTES (tedy výbor sdružení i co možná všichni jeho řadoví členové) řídit se stejným úspěchem i nadále.       

                                                                               Václav Junek

                                                       Předseda Uměleckého sdružení ARTES   V Praze dne 17. června 2020