ARTES

Umělecké sdružení

Volby 2019

...a máme po volbách!

Jak zřejmě víte, ještě dlouho před koncem loňského roku jsme začali v ARTESU připravovat volební Valné shromáždění. To se také v úterý 15. ledna 2019 s rovněž již zřejmě známým úspěchem uskutečnilo, i když mohu za sebe říci, že já jsem si původně nic jakékoli valné hromadě podobného vlastně nijak zvlášť nepřál.

Proč? Odpověď je prostá: my, co skutečně děláme ARTES, jsme měli, máme a také dozajista budeme mít tolik jiné důležité práce, že mi vynakládání energie na tento dejme tomu dle litery Stanov povinný úkon dlouho připadalo jako poněkud nadbytečný luxus. Avšak i proto, že volání po nových volbách, jak se neslo z určitých míst, nešlo jen tak oslyšet, opravdu jsme je postupně dali dohromady.

Uvedeného dne byla ale účast všech řádným způsobem pozvaných až překvapivá a také vlastní jednání proběhlo velmi dobře. Mohu Vám tedy na půdě těchto webových stránek nejspíš jako prvním oznámit, že počínaje oním 15. lednem večer, bude ARTES dál pracovat již s Výborem v tomto složení:

        já i Jožka Zeman jsme obhájili své funkce předsedy a místopředsedy,

       PhDr. Václav Soldát bude nadále pečovat o webové stránky a širší              promo ARTESU,

       také Mgr. Stanislav Hložek a Jiří Helekal zůstávají jistě platnými členy.

 

           Členy Výboru ARTESU jsou však nyní rovněž:

            Steve L. Lichtag (za společnost TWIN STAR FILM)

            Vladimír Kopp (za Umělecké sdružení Ze srdce)

            Tomáš Hejna (za Nakladatelství OLYMPIA)

            a Mgr. Tomáš Magnusek (za Obec spisovatelů České republiky).

Pozoruhodné přitom je, že tato volba byla přijata plénem Valného shromáždění jednomyslně. Což ale není jev ani tak mimořádný, jako daleko spíš silně zavazující.

Jestliže jsem tedy v čase před těmito volbami z čistě lidského hlediska přece jen váhal, zda má smysl pokračovat stejným tempem v přípravě všeho, co ARTES připravuje pro rok 2019 i dál, nyní je tomu docela jinak. Je mi totiž jasné, že máme-li se skutečně odvděčit za Vaši tak významnou důvěru, nelze váhat. A to také nebudeme!

Bude MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2019, už funguje KNIHOVNA a STUDOVNA  ARTESU, tyto webové stránky jsou přinejmenším srovnatelné se vším ve své kategorii a jsem si jist, že také další naše projekty, s nimiž Vás budeme během nadcházejícího roku seznamovat, budou stát za to.

Co tedy mohu za sebe říci? Jediné: prosté děkuji! A zároveň k tomu dodat v duchu jednoho z našich patronů, Vlasty Buriana: jsem si jist, že důvěru v nás vloženou nezklamete.

 

 

                                                                                           Václav Junek

                     (stále a rád) předseda Uměleckého sdružení ARTES