Artes baví a vzdělává

Už od roku 1968 je úkolem Artesu zastupovat výkonné umělce na veřejnosti. Původně šlo zejména prezentaci umělců a o zprostředkování kontaktů, včetně těch zahraničních. V té době působil artes částečně jako agentura, ale vedle toho také vydával svůj bulletin, ve kterém informoval o významných osobnostech i moderních trendech a mnoha dalších věcech. Vedle toho bylo snahou tehdejších vůdčích osobností Artesu umělce také prezentovat a pořádat pro ně nejrůznější akce. Normalizace a násilné přerušení činnosti ovšem plány rázně utnuly.

Když došlo k obnovení Artesu, vrátil se ke své původní činnosti pouze částečně a soustředil se zejména na setkávání osobností zábavního umění, případně na menší akce pro veřejnost, zejména seniory. Teprve v roce 2016 přišel současný předseda Jožka Zeman s myšlenkou předávání cen, a tak se v tomto roce odehrál první ročník Mistra zábavního umění v Divadle U Hasičů. Artes se ale vyvíjel i jinak.

V roce 2013 vyšel Zlatý bulletin, který mapoval 45 let historie Artesu a jeho osobnosti. Jedná se o cenný dokument, který mimo jiné obsahuje i vzpomínky řady dnes již zesnulých osobností, anebo velmi rozsáhlý výčet osobností, které s Artesem v jeho počátcích i pozdějších obdobích spolupracovaly. Útlou brožurku doplnila o čtyři roky později kniha Zábavní umění v šesti kapitolách a jeho mistři. Začal vycházet také nový bulletin Artesu, který vycházel zejména v elektronické podobě. Dnes vydáváme vlastní časopis Forbína, jehož prostřednictvím se snažíme propagovat zábavní umění ve všech směrech, od významných osobností přes zajímavé historické události a zajímavosti až po aktuální dění. V rámci Artesu vznikla i knihovna, která je dnes nejucelenější sbírkou publikací věnujících se zábavnímu umění a jeho osobnostem, a stále se rozšiřuje.

Součástí knihovny Artesu jsou dnes už i četné jeho vlastní publikace, respektive publikace, na jejich vydání a propagaci se Artes podílel. Jde například o knihu Jak si to pamatuji od Dalimila Klapky, bývalého předsedy Artesu, která vyšla v nakladatelství Petrklíč v roce 2014, ale také knihu Hany Höschlové Fenomén Karel Svoboda, která vyšla v nakladatelství BVD v roce 2018. Zdaleka nejvíc knih, na nichž se Artes podílel, ovšem vyšlo v Nakladatelství Olympia, s nímž v posledních letech Artes aktivně spolupracuje. Logo Artesu tak nesou například publikace Umřít pro film? a Triumf vůle bývalého předsedy Václava Junka, Vlasta Burian na scénu! od známého novináře a publicisty Ivana Černého, Tvůrci zábavy kulturního sociologa Václava Soldáta a také jeho zatím poslední vydaná kniha Nebuď buran! o společenském chování, Střípky české zábavy Tomáše Hejny a také menší brožura Legendy zábavního umění, která se letos dočká rozšířeného knižního vydání. Zatím poslední přírůstek je třídílný sborník TOP zabava-artes, kde čtenáři najdou v ucelené formě to nejlepší, co vyšlo na webu Artesu a ve Forbíně za roky 2021 a 2022. Celkem se jedná o 800 stran!

Na letošním předávání Mistrů zábavního umění představil Artes také zatím poslední knižní projekt autorů Václava Soldáta a Tomáše Hejny Síň slávy zábavního umění. Kniha přináší životopisné medailony 88 osobností, které Artes uvedl do Síně slávy zábavního umění. Jejím prostřednictvím připomínají autoři velké úspěchy významných osobností českého zábavního umění. Kniha se objeví na trhu v listopadu letošního roku, a to nejen jako rozšíření ediční činnosti Artesu, ale i jako dárek k celkem 55 letům fungování Artesu jako instituce.

V příštím roce připravuje Olympia zcela unikátní projekt Encyklopedie zábavního umění. Její jedinečnost nespočívá pouze v rozsahu tématu, ale zejména v principu, na kterém Olympia tuto encyklopedii staví. Nepůjde totiž o knihu jako takovou, ale o dílo na pokračování. Jednotlivé archy budou vycházet samostatně v listech, připravených pro postupné zavěšování do šanonu, který si čtenář pořídí samostatně. V každém balíčku bude sto nových hesel s různým zaměřením, připravená tak, aby se čtenář snadno zorientoval a jednoduše si sám postupně sestavil celou encyklopedii. Autoři tak nejsou vázáni rozsahem, a pokud bude projekt úspěšný, můžou nová doplnění vycházet řadu let. Již nyní pro Vás připravuje první set kolektiv autorů pod vedením Tomáše Hejny a Václava Soldáta. Jsou v něm čtenářům Forbíny a webu Artesu známí autoři Helena Lorenzová, Jan Steiner a Filip Mácha a nově také Tess Bártová. Novinka by se měla objevit na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2024, kde ji Olympia uvede v rámci oslav sedmdesátého výročí své existence. Malou ukázku pro naše čtenáře uvedeme už na počátku prosince jako součást nového vydání Forbíny.

Helena Lorenzová

Knihy z produkce Nakladatelství Olympia a Artesu si můžete koupit prostřednictvím těchto odkazů:

http://www.iolympia.cz/nakladatelstvi/2763-umrit-pro-film?search_query=umrit+pro+film&results=1

Umřít pro film?rozhodně není obvyklá memoárová kniha o tom jak jsme kdy co natáčeli a jak u toho bývalo veselo. Naopak – vypráví především o osudech celé dlouhé řady vesměs významných českých umělců i umělkyň, jejichž osudy film, televize či umění vůbec zásadním způsobem poznamenaly. Dříve, ale především v našich časech. Jak ale přehledně uvádím v obsahu knížky, hovořím přitom ve třech základních kapitolách o nejrůznějších motivech, které dovedly tyto význačné osobnosti až tak daleko, aby sloužily svému umění doslova až do roztrhání těla anebo aby se jím nechaly fatálně poznamenat, stejně jako připomínám ty velikány, kteří si vzali život vlastní rukou, opět zpravidla v příčinné souvislosti právě s nejpopulárnějším uměním. Přitom čtenář sám najde přesvědčivou odpověď  na smysl základní otázky, položené v úvodním titulu, nejen díky pravdivému vylíčení těchto životů, nýbrž také ve výpovědích mnohých kolegů, mých známých z oboru, i ve slovech skutečných žijících klasiků.

http://www.iolympia.cz/katalog/2740-triumf-vule?search_query=triumf+vule&results=1

O kolaboraci českého filmu za doby Protektorátu toho již bylo napsáno mnoho, stejně jako o úloze německého filmu v době Třetí říše. Jen málokdy ale někdo poukázal na úspěchy německého i českého filmu v této době. Václav Junek přináší na stránkách své knihy obrácený pohled na tuto tématiku a snaží se připomenout nejvýznamnější herce a filmy, to nejlepší z německého i českého filmu 1.poloviny 20.století.

Kniha shodou okolností vychází v době premiéry nového českého televizního seriálu Bohéma.

http://www.iolympia.cz/nakladatelstvi/2922-vlasta-burian-na-scenu-vazana?search_query=vlasta+burian&results=2

„Byl jednou jeden Vlasta Burian…“ Tento epitaf si vybral velký český herec sám, když byl na vrcholu své slávy. Zkušený publicista a autor řady publikací Ivan R. Černý sleduje život Vlasty Buriana od jeho raného mládí v rodném Liberci, přes mladická žižkovská léta, první divadelní krůčky, kariéru fotbalového brankáře, dobývání české divadelní scény, slavné filmové role i složité období stárnoucího komika po druhé světové válce. Vlasta Burian v knize vystupuje pochopitelně v hlavní roli, ale díky citlivě využitých vzpomínek vrstevníků je velký prostor věnován i plastickému vykreslení atmosféry, v níž velký komik exceloval. Kromě hlavního protagonisty se na scéně objevují i další výrazné osobnosti meziválečného období. „Jeden Vlasta Burian“ v zasvěceném a také laskavém vyprávění není jeho jediným hrdinou.

http://www.iolympia.cz/nakladatelstvi/2863-tvurci-zabavy-setkani-s-rozohovry-2017-2019?search_query=tvurci+zabavy&results=1

Scénárista, režisér a publicista Václav Soldát se dlouhodobě pohybuje v uměleckém prostředí, ať už se jedná o hudbu, literaturu, divadlo nebo film. Díky tomu je jeho adresář plný jmen významných osobností české kultury, z nichž většina jsou dodnes jeho dobří přátelé. Kromě nich se však živě zajímá i o celkové dění  v oblasti kultury a zábavy. Výsledkem je tato kniha rozhovorů,  v nichž jednotlivé osobnosti prozrazují, jak se dostaly ke své profesi a jaké byly jejich životní i profesní osudy. Nenaleznete  v ní však jen známá jména, ale také jména těch, kteří jsou  v umění jaksi upozaděni, ale bez nichž by se žádné ve skutečnosti nekonalo. 

http://www.iolympia.cz/nakladatelstvi/2989-nebud-buran?search_query=nebud+buran&results=1

Slušné chování by měl ovládat každý, alespoň natolik, aby nevypadl mezi lidmi jako naprostý buran. Jak toho docílit snadno a rychle, čemu se vyhnout a co mít naopak na mysli, o tom všem je kniha Václava Soldáta, kulturního sociologa, který po roce 1989 jako jeden z prvních poskytoval nově vznikajícím firmám a institucím kurzy slušného chování a vystupování. I díky němu se tak z bankovních úředníků stali špičkoví pracovníci a mladí podnikatelé vylezli z montérek, aby se oblékli do obleků. Kniha je navíc obohacena o četné příběhy, se kterými se autor za svoji praxi setkal, a které čtenáře nejen pobaví, ale i poučí.

http://www.iolympia.cz/nakladatelstvi/2980-stripky-ceske-zabavy-dvacet-zajimavosti-ktere-nejspis-neznate?search_query=stripky&results=3

K dějinám každého národa patří i historie jeho zábavního umění, jeho kultury. Kniha, kterou nyní držíte v rukou, připomíná dvacet zajímavostí z české kultury a historie zábavního umění a ještě daleko více osobností. Autor přitom kombinuje velmi zajímavým způsobem to, co byste měli znát ze školy nebo klasické literatury, ale zároveň i jinak známé události doplňuje o mnoho zajímavých detailů a jedinečných poznatků, které uvádí do i často pozoruhodných souvislostí. V knize se tak dočtete o vzniku prvního skutečně českého divadla a jeho zakladatelích, o kramářských písních a zapomenutém písničkáři Františku Haisovi, o prvním českém hudebním managerovi Josefu Srbu-Debrnovi, položení základních kamenů Národního divadla a jeho následném ne příliš vhodném prvním otevření, jak se bavili Pražané na Jubilejní výstavě roku 1891, o kabaretu Červená sedma, prvních českých filmařích, velkém skladateli operet Rudolfu Piskáčkovi i pražském písničkáři Karlu Hašlerovi a dalších. K tomu autor přináší řadu drobných zajímavostí navíc i bohatou komentovanou obrazovou přílohu.

Publikace je významným příspěvkem k poznání historie české kultury a jejích interpretů v době, kdy se rozvíjela a začínala se prosazovat jako ukazatel české kultury a svébytnosti.