Artes má nové vedení. Rozhodla o tom valná hromada

Po několika letech se opět uskutečnila valná hromada Artesu, která se sešla na Senovážném náměstí. A je nutné říct, že tentokrát se jednalo o setkání skutečně velkých mistrů, dost podobné předávání Mistrů zábavního umění. Vedle běžných členů se tu totiž ke spolupráci s Artesem přihlásili také významné osobnosti jako Jiří Krampol, Zdeněk Barták, Felix Slováček, Ivan Vyskočil, Zuzana Bubílková, Eva Hrušková, Ivo Šmoldas, Marie Formáčková, chvíli tu pobyl také herec Jan Kuželka, přítomen byl i bývalý předseda Václav Junek a spolu s ním i dva z nejstarších členů – Jaroslav Suchánek a Václav Soldát, kteří byli při založení Artesu před 55 lety.  

Valná hromada je vrcholným orgánem Artesu, jejím hlavním posláním je na chod Artesu dohlížet, vyjadřovat se k němu a jednou za čtyři roky volit nové vedení. Poslední volební valná hromada se bohužel nekonala kvůli probíhajícímu covidu, a tak se jednalo o opravdu výjimečnou událost. Detaily ze samotného zasedání vynecháváme, zvláště úvodní vstup do debaty, který byl provázen vyhrocenými emocemi protistran. Další průběh byl ovšem bez problémů. Hned v úvodu byl jako vedoucí programu zvolen Tomáš Magnusek, který řídil celé následující dění. Promluvili i oba zde přítomní bývalí předsedové Artesu Václav Junek a Jožka Zeman. Za kontrolní komisi promluvila Hana Koppová, která zmínila několik nedořešených záležitostí minulého vedení. Místopředseda Vladimír Kopp a ekonomka Jana Junová nicméně potvrdili, že v konečném finančním vyúčtování všechny položky sedí a Artes hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

Ve velmi svižném rytmu se nám podařilo odsouhlasit změny ve stanovách a nakonec také nové složení výkonného výboru. Výkonný výbor byl nově odsouhlasen v počtu sedmi členů a s ním i nová tříčlenná kontrolní komise. Výsledky byly následující:

Nový výkonný výbor tvoří

Tomáš Magnusek – předseda

Vladimír Kopp – místopředseda

Petr Salava

Martin Dejdar

Marie Schillerová

Jana Junová

Tomáš Hejna

Do kontrolní komise byli zvoleni

Hana Koppová – předsedkyně

Tereza Kurandová

Standa Hložek

Už na prvním povolebním výboru se členové shodli na některých obrysech budoucího fungování Artesu. Rozhodně nadále zůstává nejdůležitější akcí Mistr zábavního umění, nicméně do budoucna se dá očekávat, že se Artes zaměří i na další akce, nejspíš i ve vlastní režii, a že se rozšíří portfolio osobností, se kterými bude Artes v budoucnu spolupracovat. Bližší informace Vám ale poskytneme až po prvním oficiálním zasedání nového výkonného výboru.

Tomáš Hejna

V příštím článku přineseme fotografie a krátké medailony všech zmíněných členů výkonného výboru i kontrolní komise, abyste měli představu, kdo teď Váš Artes vede!