Nadace Život umělce vyhlásí nové granty

Pořadatelé, kteří plánují akci na druhé pololetí tohoto roku, mohou o příspěvky žádat ve druhé výzvě, která bude spuštěna v červnu! ‼️

Přihlášky do grantového řízení se podávají výhradně elektronicky.

Každá žádost musí být doporučena stavovskou organizací, v našem případě Výborem ARTESU.