Grant od Nadace Život umělce 2024!!!

Vážení kolegové, již jsme sice upozorňovali na vítanou možnost získat alespoň malý příspěvek na vaši tvůrčí aktivitu.

Ale pro jistotu ještě jednou:

Nadace Život umělce vyhlašuje první VÝZVU jak se přihlásit k získání grantu v tomto roce.

Je to možné od 1. 1. do 29. 2. 2024

Podrobnosti na www. nadace-život-umelce.cz

K získání grantu je nezbytné doporučení stavovské organizace, tedy v našem případě ARTESU!

NEVÁHEJTE!!!