Nový Výbor ARTESU od 9. 2. 2021

Výbor  Uměleckého sdružení ARTES, jednomyslně zvolený

v rámci volebního Valného shromáždění 9. února 2021

                  Jožka Zeman                    předseda

                  Vladimír Kopp                  místopředseda

                   Mgr. Stanislav Hložek

                  Jiří Helekal

                  Tomáš Hejna

                  Steve L. Lichtag

                  Mgr. Tomáš Magnusek

                  Václav Stach 

                  PhDr. Václav Soldát

                   Za správnost:                  Jožka Zeman                                                     

                                                       předseda Uměleckého sdružení ARTES 

V Praze, dne 9. února 2021