VALNÁ HROMADA – další informace

Jen krátce některé důležité informace:

Funkční období stávajících členů Výboru ARTESU a členů Kontrolní komise končí dnem jednání Valné hromady.

Kandidáti na členy nového Výboru a Kontrolora (členy Kontrolní komise – rozhodne se až na Valné hromadě) se mohou počínaje dnešním dnem až po den svolání Valné hromady zaregistrovat osobně přímo v kanceláři Uměleckého družení ARTES, Senovážné nám. 23, Praha l., nebo prostřednictvím e-mailu artes.sdruzeni@seznam.cz.

Kandidaturu je možné podat i přímo při jednání Valné hromady do času vyhlášení voleb.

Další postup bude řešen až v průběhu Valné hromady a po zvolení Volební komise, která bude dohlížet na jednání.

ARTES