Zpráva o činnosti ARTES pro VS 9. 2. 2021

Zpráva o činnosti u.s. ARTES za uplynulé volební období pro plénum volebního Valného shromáždění.

Drazí kolegové, vážení členové ARTESU, vážení členové kolektivní.

Dovolte mi, abych se v této velké chvíli také já zhostil své povinnosti a dovolil si jako stávající předseda našeho Uměleckého sdružení zhodnotit právě uplynulé volební období ARTESU.

Se Sdružením výkonných umělců, jehož je ARTES členem, s českými televizemi, s českým rozhlasem, s uměleckými odbory, s ministerstvem kultury České republiky a INTERGRAMEM spolupracujeme na realizaci hlavních uměleckých projektů a dalších významných kulturních akcí a aktivit.

ARTES propaguje zábavní umění, jemuž je povinován jako hlavní činností sdružení včetně propagace tohoto pro nás klíčového žánru v rámci vlastních i dalších uměleckých projektů a pozitivního zviditelňování ARTESU vůbec.

ARTES víc než zaujal úspěchem dvou po sobě jdoucích úspěšných ročníků Mistra zábavního umění, jehož jste byli, a jistě ještě v dalších ročnících budete, vesměs všichni vítanými hosty.

Mistr zábavního umění 2019 se uskutečnil v neděli 20. října 2019  ve Studiu Dva na Perštýně již počtvrté jako ceremoniál udělování ocenění MISTR 2019 a Zlatých masek komedie předním osobnostem zábavy. Ceny udělovalo Umělecké sdružení ARTES spolu s Intergramem, Sdružením výkonných umělců, Nadací Život umělce, Hereckou asociací, Konfederací umění a kultury, Viktorkou a Twin.Star.Filmem. Záštitu poskytlo Ministerstvo kultury České republiky spolu s Českým rozhlasem a Městskou částí Praha 1.  Součástí ceremoniálu byl také křest knihy TVŮRCI ZÁBAVY, kterou vydal ARTES ve spolupráci s nakladatelstvím OLYMPIA.

Vyhlašování a oceňování MISTRŮ ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2020 se tentokrát odehrávalo v prostorách Botelu Albatros. Takže i Vltava svými vlnami tak trochu evokovala vlnobití, které potkalo umělce zábavních žánrů v posledních měsících. Nicméně ARTES spolu s Intergramem a pod vítanou záštitou Ministerstva kultury ČR, na základě návrhů cca 350 členů Kolegia, tedy kolegů a vlastně i konkurentů ve sféře zábavy, uděloval opět ocenění dalším tvůrcům a umělcům.

Celé setkání tvůrců, žel, vzhledem k řádění COVID, se odehrávalo v uzavřené společnosti, tedy bez obvyklých diváků. Naštěstí ale bylo stejně přátelské, osobní, civilní, i díky zcela civilnímu a neformálnímu moderování. Vedení ARTESU, jmenovitě předseda Václav Junek a místopředseda Jožka Zeman zariskovali a zvolili termín 6. září, aniž by tušili, že jen za tři dny (!) se podmínky vzájemného setkávání zásadně zhorší. Všechno se zaznamenávalo pod vedením režiséra Václava Junka ve spolupráci se Stevem Lichtagem. Výsledek uvidíte v některé TV a určitě bude k shlédnutí na YouTube, tak jako jsou již nyní minulé ročníky Mistra a to 2016 a 2017 v Divadle U Hasičů.

Knihovna a Studovna ARTESU (zde všude dále již jen KSA) je zřizována a také řádně funguje podle vlastních ustanovení a podle Stanov ARTESUDisponujeme stále se rozrůstajícím fotoarchivem a podobně zavedenou kolekcí zvukových i obrazových nosičů. Protože ale tištěné slovo pořád zůstává tištěným slovem, KSA může nabídnout opravdu zajímavý výběr právě takových sbírek. Ty sestávají dílem z původních osobních kolekcí, anebo jejich částí, dílem z příležitostného účelového nákupu. Zejména se ovšem těší darům členů Kolegia, ARTESU i dalších osob a spřátelených institucí – to vše také díky materiálním příspěvkům Nadace Život umělce a Sdružení výkonných umělců.

Základním posláním Knihovny je soustředit dostupné maximum všech literárních, jiných tištěných a také audiovizuálních materiálů, čitelně spojených se zábavním uměnímProto, aby toto bohatství zůstalo zachováno a také se dál rozmnožovalo pro potřeby všech, kteří buď mají o tento žánr zájem, anebo se v něm dokonce chystají odborně vzdělávat.

V souvislosti se současnou mimořádnou situací a vyhlášeným nouzovým stavem ve společnosti z důvodů možné nákazy koronavirem jsme uspořádali ve spolupráci s uměleckým sdružením ZE SRDCE řadu kulturních představení pro seniory a personál vytipovaných Domovů seniorů v Praze a z části ve středočeském kraji za přísného dodržení platných hygienických a bezpečnostních ustanovení a pravidel.  Hudební produkci nazvanou KONCERT POD BALKONEM a to pouze ve venkovních prostorách každého jednotlivého Domova s tím, že klienti sledovali produkci z oken a balkonů svých pokojů zajistila všem divákům – seniorům zajištění plnohodnotného kulturního zážitku.

Celou sérii čtrnácti vystoupení připravilo Sdružení Ze srdce za podpory Uměleckého sdružení ARTES, Intergramu a Nadace život umělce. V Benešově seniorům zpíval Bohuš Matuš, v Krči a Svojšicích Standa Hložek, jinde zas Miluška Voborníková. V Hájích, Krči a domově Palata na Smíchově ještě 29. května s velkým ohlasem seniorů i zdravotníků Michal David.

Kromě těchto hlavních a nejdůležitějších kulturních projektů u.s.Artes se rovněž podílíme na uskutečnění drobných projektů a akcí, pokud to současná koronavirová situace dovoluje. Snažíme se o to, aby Artes stál vždy na správném stěžejním místě v oblasti české kultury a byl významnou součástí české umělecké obce tak, jak mu právem přináleží.

K tomu Vám i nám přeji hodně zdaru a úspěchů při dalším realizování hlavních úkolů a činnosti uměleckého sdružení Artes.

                                                                                             Josef Zeman

                                                         Předseda Uměleckého sdružení ARTES

V Praze dne 9. 2 2021