Hlášky k volbám – No comment

„Kdybych to býval byl věděl, tak bych tam byl nechodil“

Francouzský film „Knoflíková válka“

„Jak se vám líbí?“

Komedie W. Shakespeara

„Slova, slova, slova…“

Princ Hamlet ve stejnojmenné tragédii Wiliama Shakespeara (kolem roku 1602).

V současném pouličním slangu se tato hláška občas transformuje do reakce:

„ble, ble, ble“.

„Věř a víra tvá tě ochrání!“

Je zajímavé, jak slepá víra sloužila v různých dobách k ovládnutí davů ideologiemi.

„Svatá pravda“

V Evangeliu sv. Jana se píše: „Dí jemu Pilát z Pontu: Co jest pravda?“

A jinak:

Nevím, jestli je to pravda, ale hodně lidí to tvrdí!

Pravda je jen jedna?!

Pravda vítězí!

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí!

Můžeme doufat, že je to pravda.

„Horší už to být nemůže!“ praví pesimista.

Optimista: „Ano, je jen ještě moc možností“!

„Mnoho povyku pro nic“

Říká kralevic Dánský Hamlet. Známá Shakespearova romantická komedie z roku 1599.

Všiml si Václav Soldát