Nebudou „Senioři“, ale „Mistři“

Setkali jsme se s výkonnou ředitelkou Nadace Život umělce

 PhDr. Svatavou Barančicovou a požádali ji o rozhovor.

PhDr. Svatava Barančicová mnoho let působila jako redaktorka v oblasti umění. Absolventka Filozofické fakulty UK byla mj. redaktorkou Hudebních rozhledů, pracovala v kulturní rubrice Lidových novin i Knižním nakladatelství Portál.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nadace Život umělce si loni připomněla 30. výročí své činnosti. Jak jste slavili? 

Byl to první rok mé práce v nadaci, takže jsem se zaměřila na obnovu tradičních akcí nadace, které byly narušeny dvouletým výpadkem kvůli pandemii covidu. Mám na mysli především cenu Senior Prix, kterou jsme uspořádali v bohatém aranžmá v Divadle na Fidlovačce, kam jsme pozvali také všechny laureáty oceněné v minulých letech. Z jubilejního večera vznikl filmový záznam, který zprostředkujeme na našich webových stránkách. V letošním roce jsme dokončili dokumentární film o nadaci, jeho tvůrcem a režisérem je Ondřej Kepka a chceme jej nabídnout do televizního vysílání.

Novinkou byla navázaná spolupráce s orchestrem FOK, který podpořil výročí nadace jedním z abonentních koncertů s Pavlem Šporclem a s dirigentem Tomášem Braunerem. V té budeme pokračovat i letos. Koncertu v Obecním domě se zúčastnilo vedení nadace s našimi partnery a mezi hosty byl také prezidentský kandidát a senátor Pavel Fišer. Nadace do budoucna usiluje o záštitu Senátu ČR pro naše aktivity.

Proč vůbec název Nadace Život umělce? K čemu odkazuje?

Ten název je vlastně velmi výstižný, protože naše činnost se týká celého profesního života výkonných umělců. Podporujeme budoucí profesionály tím, že přispíváme na jejich studium v zahraničí nebo na účast v mezinárodních soutěžích. Také odměňujeme ty nejtalentovanější cenami, například studenty herectví na Pražské konzervatoři a na DAMU Cenou Zuzany Navarové a Jiřího Adamíry, účastníky soutěže Pražského jara Cenou Olega Podgorného pro nejmladšího českého finalistu.

Umělcům v aktivní kariéře přispíváme na různé akce, jichž se účastní nebo jsou jejich iniciátory, jako jsou festivaly, mistrovské kurzy či umělecké projekty. Když se stane neštěstí, a kvůli nemoci nebo zranění nemohou vykonávat svou práci a zůstanou oni či jejich rodina bez prostředků, pomáháme tuto situaci překlenout sociálními příspěvky. Máme dokonce sirotčí fond s pravidelnými příspěvky pro pozůstalé děti umělců. A konečně u nejstarší generace umělců, kde se často nemoci pojí s osamělostí a finančním nedostatkem, pomáháme finanční výpomocí.

Zde bych ale chtěla zdůraznit jednu věc. Aby nadace mohla výkonným umělcům všechny tyto benefity poskytovat, měli by se více zajímat o profesní spolky a organizace ve svém oboru, být jejich členy. Pak o jejich činnosti i případných potřebách budeme více vědět a můžeme včas přijít s výpomocí. Dokud jsou umělci na vrcholu sil, vše se daří, členství v „profeskách“ podceňují a necítí potřebu se do nich hlásit, ale najednou může být vše jinak… Profesní organizace jako např. ARTES jsou našimi partnery a jejich doporučení hraje ve schválení grantu nebo sociální výpomoci významnou roli.

V čem spatřujete největší smysl nadace?

Zatím jsme příliš nehovořili o grantech na umělecké projekty. Naše nadace přispívá každoročně na stovky projektů napříč republikou, je to taková nejviditelnější součást naší činnosti. A máme velkou radost, když se „našim“ podpořeným projektům daří a jejich organizátoři nám posílají krásné momentky nebo videa z akcí. V tomto ohledu patří Nadace Život umělce k jedněm z nejaktivnějších a nejstabilnějších partnerů.

Podle čeho vybíráte projekty, které získají od NŽU podporu?

Máme propracovaný grantový systém, kam se organizátoři akcí sami hlásí a jejich projekty procházejí bodováním hodnotitelů ve správní radě. Nakonec se rada nad projekty sejde a během svého zasedání upřesní částky, které projekty obdrží. Nadace vypisuje jednu až tři výzvy v roce, kdy se pořadatelé mohou o grant ucházet. Letos to budou dvě výzvy, první máme za sebou, ta druhá potrvá od 1.6. do 31.8. 2023.

Značně jsme urychlili zpracování žádostí, protože již nevyžadujeme doručení písemných formulářů, vše běží pouze elektronicky. Pro případné žadatele mám jednu radu – aby nenechávali zaslání žádosti na poslední den ve vypsaném termínu. Když se jim v přihlášce něco nepodaří, např. zapomenou nějakou povinnou přílohu, zbytečně svou žádost vyřadí ze schvalování. Spousta věcí se dá napravit, když je na to čas, a my v nadaci jim ochotně pomůžeme.

S činností Nadace Život umělce je propojeno mnoho známých jmen. Mohla byste je vzpomenout?

Tak především je tu zakladatelská generace, k níž patřila Zuzana Navarová ze skupiny Nerez, zpěvák Karel Zich, herci Jiří Novotný, Václav Postránecký, Viktor Preiss, Petr Nárožný, klarinetista a profesor HAMU Jiří Hlaváč, basista ČF Jakub Waldman – ti všichni prošli správní radou. A mohla bych pokračovat napříč desetiletími. Nadace je tu pro umělce a je samotnými umělci zároveň řízena.

Současná správní rada je tvořena zástupci šesti zřizovatelských organizací, pracuje velmi svorně a efektivně pod vedením předsedy Oldřicha Smoly (UOH ČR). Dále v ní zasedají Miroslav Sekera (AHUV), Tomáš Magnusek (ARTES), Marek Vašut (HA), Tomáš Hanzl (Unie-OSPZČR) a Dušan Bitala (SAI).

Letos budou již potřicáté předány ceny Senior Prix. Jak byste shrnula historii tohoto ocenění?

Cena Senior Prix je udílena za celoživotní práci na poli výkonného umění. Mohli bychom zde jmenovat nekonečný zástup vynikajících osobností, které ji obdržely. Vždyť za ta tři desetiletí je to cca 1500 laureátů! A nejsou to jen hvězdy známé z divadel a filmů, z koncertních pódií a nahrávek. Je mezi nimi spousta obětavých umělců, kteří věnovali léta svého života činnosti v orchestru nebo pěveckém sboru, v oblastních divadlech, na diskotékách a v klubech, v tanečním souboru atd.

 V čem vidíte největší přínos těchto cen?

Na ceně Senior Prix si umělci především váží toho, že ji dostávají ne od nějakých odborných porot, novinářů nebo kritiků, ale od svých kolegů. Nominace tvoří opět profesní organizace, vyberou ze svého středu umělce, kteří dosáhli 70 let věku a prostřednictvím INTERGRAM je odmění také finančním darem za jejich dlouholetou činnost 

Chystáte v nadaci nějaké novinky?

Tak jedna se týká právě Senior Prix: letos již nebudou oceněni „senioři“, ale mistři! Přicházíme v roce 30. výročí existence cen s novým názvem MASTER PRIX a zahájíme tak novou etapu. Mnozí, s nimiž jsem o tom mluvila, se na tu změnu těší, protože hodně umělců po sedmdesátce ještě aktivně působí v šoubyznysu nebo sólové koncertní činnosti a trochu se zdráhali ten punc jakoby „vysloužilého umělce“ přijmout.

Další novinkou je naše spolupráce s Českým rozhlasem, konkrétně s mezinárodní soutěží Concertino Praga. Nadace letos na podzim poprvé udělí vlastní cenu, čestné uznání finalistům Concertina v oboru komorní hry. Moc se na tu spolupráci těšíme, protože zde se jedná o opravdu velmi mladé soutěžící a budeme se s nimi moci setkat na Dvořákově Praze či na koncertu v Českých Budějovicích.

Barbora Fialová

Všechny informace o působnosti Nadace Život umělce, o jejích stipendiích, grantech na umělecké festivaly a další akce najdete na www. nadace-zivot-umelce.cz