Nominace na MASTER PRIX 2023 – Petr Jančařík

Mgr. Petr Jančařík

Narodil se 1. ledna 1952 v Plzni

Herec, moderátor, vysokoškolský pedagog.

Začínal v plzeňském Divadle pod lampou, profesionálním divadélku, jak se tenkrát říkalo „malých forem“. Mezitím promoval na Pedagogické fakultě v Plzni a krátce vyučoval na vesnické škole i učilišti Plzeňské Škodovky. Pak začal pracovat jako redaktor v Plzeňském rozhlase. Několik let působí jako lektor komunikace a rétoriky na pražských vysokých školách.

Jako občasný herec účinkoval v divadlech Františka Ringo Čecha, Luďka Soboty.

V posledních letech je znám hlavně jako moderátor a současně organizátor populárních Talk show s předními umělci a významnými osobnostmi veřejného života. Moderoval i první udělování cen Mistr zábavního umění a je členem Uměleckého sdružení ARTES.

O své profesi moderátora říká: „Moderátor je od toho, aby pořad hezky běžel. Aby lidé měli pocit, že potkali zajímavé lidi a umělce, aby zažili něco nezapomenutelného.“

Václav Soldát