Jak MISTŘI perlili

Po předání ocenění MISTR se mnozí laureáti pustili na „tenký led“ děkování.
A co zaznělo, tím se v tomto výběru pokochejte: