MISTR 2019

Jak to bylo

Připusťme, že Mistr zábavního umění vznikl prapůvodně jako jakási hříčka, avšak už od onoho prvopočátku se tak dělo v cílené snaze připomenout vhodným způsobem zábavní umění a zároveň důstojně uctít jeho přední zasloužilé protagonisty. Původní autorský nápad přitom vzal svůj počátek přísně v duchu i litery regulí ARTESU, protože jeho jmenovitým posláním je kromě jiného pečovat právě o tuto kulturu i žánr – proto jsme obojí připomněli v osobě jejich čelných představitelů. To se podařilo od prvního ročníku, jenž se uskutečnil 16. 10. 2016 v Divadle U Hasičů, a nás všechny – ať už nějakým způsobem na Mistrovi tenkrát zúčastněné, nebo jeho publikum – může těšit, že se tak děje očividně po dnes. Také Mistr zábavního umění 2017 proběhl na stejné scéně (jejímuž managementu můžeme za toto přispění také z tohoto místa znovu poděkovat) a rovněž se setkal s patrnou pozorností nejen zainteresované veřejnosti, ale opět i českých médií.

Jak to je

Letos, v roce 2019 se zájemci o dění kolem dnes už slavné zlaté sošky scházejí již podruhé v nově zřízeném pražském divadle Studio Dva na Perštýně a lze říci, že také tento pražský stánek umění maximálně odpovídá stylu a záměru, v jejichž duchu Mistra pořádáme. Už pro onen zájem, který tato událost očividně budí zdaleka nejen v řadách umělců a dalších osobností, jež má oslavit, je tedy možné říci, že jsme se dali správnou cestou a že se Mistr zábavního umění stal platnou součástí prezentace české zábavní kultury a kulturního povědomí vůbec.

Jak to bude?

Protože je možné současné české zábavní umění připodobnit bez obav ke studnici vody živé, budeme mít nejen příležitost, ale jako ARTES přímo povinnost tento žánr a jeho významné tváře připomínat i dál – v našem případě vyznamenávat je Zlatým Mistrem a vším, co s touto cenou dále souvisí. Proto máme v úmyslu s Mistrem zábavního umění pokračovat – jistěže v upřímné naději, že kruh významných partnerů, které jsme zde již připomněli, vydrží se svou invencí a konkrétní pomocí stejně tak. České zábavní umění na to má nárok a plně si tuto péči zaslouží!

 V roce 2016

byli titulem Mistr zábavního umění poctěni Jiří Adamec, Vítězslav Hádl, Václav Hybš, Ivan Mládek, Yveta Simonová, Luděk Sobota, Jiří Suchý a Josef Zíma

Do Síně slávy zábavního umění byl uveden Karel Gott

V roce 2017

Michal David, Josef Dvořák, Eva Pilarová, Dagmar Patrasová, František Polák, Vladimír Poštulka a Karel Vágner

Do Síně slávy zábavního umění byla uvedena Marta Kubišová

 V roce 2018

Marie Formáčková, Jiří Korn, Josef Laufer, Jiří Menzel, Jitka Molavcová, Václav Neckář, Lukáš Pavlásek, Bolek Polívka, Jiří Škorpík a Jaroslav Uhlíř

Do Síně slávy zábavního umění byla uvedena Jiřina Bohdalová

Mistři zábavního umění 2019

Jožka Černý, Stanislav Hložek, Petr Janda, Iva Janžurová, Magda Malá, Karel Šíp a Zdeněk Troška

Do Síně slávy zábavního umění byl uveden Josef Laufer