Alex Koenigsmark – Mezi židlemi aneb Hra na černocha

Na dvě stě knižních stran vydaly neotřelé paměti světaznalého člověka, intelektuála v tom pravém slova smyslu a velkého kronikáře své doby A.K, žáka Milana Kundery. Obsah této výjimečné publikace by se dal nazvat jako velké politikum či zrcadlo doby a figur v něm zobrazených.

Jak nás láká anotace na obálce knihy, jedná se o atypické ne-memoáry, časově se prolínající postřehy a zážitky z toho podivného století, v jehož druhé polovině se stal Alex Koenigsmark nejen jedním z nejosobitějších českých literátů, ale také prozíravých pozorovatelů a otevřených glosátorů našeho světa, kde jsme sice často aktéry, občas i autory, ale jen zřídka kdy hybateli věcí kolem nás.

Řada esejí knihy Mezi židlemi svého času vycházela na serveru Britské listy. V současném vydání Olympie je sobor rozšířen o dosud knižně nepublikované fejetony, doplněné Konigsmarkovou paní Viktorií Hradskou a novinářem a spisovatele Petrem Žantovským, souputníkem a přítelem A.K. Doslovu se zhostil Žantovský spolu Janem Schneiderem a Václavem Duškem.

Jistě bude zbytečné doporučení si představovaný titul pořídit. Dozajista nám jeho čtení v mnoha případech otevře oči, dokreslí zatajované to či ono a pomůže pochopit, jak to vlastně vše kolem nás bylo doopravdy.

Alex Koenigsmark (1944 – 2013), úspěšný scénárista, dramaturg, spisovatel a fejetonista. S manželkou Viktorií Hradskou od 90. let minulého století například pořádal Salony kritického myšlení, nebo tematické výstavy českých výtvarníků, inspirované aktuálními otazníky naší doby. Jako prozaik se představil titulem Cesta sekčního šéfa k moři nebo romány Siromacha či Černá krev. Ze sbírek drobných publicistických textů připomínáme titul Jak se stal Rockefeller miliardářem.

Ivan Černý

Knihu Mezi židlemi aneb Hra na černocha naleznete zde Mezi židlemi – Nakladatelství Olympia s.r.o. (iolympia.cz)