Loučíme se s šéfredaktorem ABC

12. května 2022 zemřel jeden z nestorů časopisů pro děti a mládež, významný spisovatel a autor komiksových libret Vlastislav Toman. Smrt si pro něj přišla v neuvěřitelném věku 92 let.

Vlastislav Toman patřil k předním autorům dobrodružné literatury pro děti a mládež a spolu s Jaroslavem Foglarem a Miroslavem Zapletalem patřil k předním představitelům skautské (svého času junácké) literatury. Veřejnosti je však nejvíc znám jako šéfredaktor dodnes populárního časopisu ABC a autor předloh dnes kultovních komiksů, k nimž patří například populární příběhy o Kruanovi. Dále uveďme Příběhy psané střelným prachem, Pán vlků nebo sérii komiksů pod jednotným názvem Strážci.

Toman vystudoval Vyšší průmyslovou školu elektrotechnickou a v tomto duchu se také nesla podstatná část jeho tvorby, kterou bychom dnes zařadili do žánru sci-fi literatury. Velmi ho zajímaly principy historických spalných zbraní a také cesty do vesmíru, vedle toho psal romány podobné těm Foglarovým, i když oba autoři na sebe hleděli s despektem jako konkurenti.

V roce 1956 se sral redaktorem ABC, kde seznamoval mladé čtenáře s technickými novinkami a prostřednictvím povídek i komiksových scénářů také s různými historickými vynálezy nebo příběhy. V roce 1959 se stal šéfredaktorem a tuto pozici zastával až do roku 1962. Potom už jen spolupracoval

Vedle zmíněných komiksů zde jmenujme jeho knihy Objevení sluneční země (do konce roku připravuje nové vydání Nakladatelství Olympia), Trampoty s kapitánem, Trampoty na pokračování, Dlouhý oheň smrti, Korzár Poctivec a další. Jeho komiksové příběhy najdeme v několika Velkých knihách komiksů ABC a ve dvou souborných vydáních, která vyšla pod názvy Zlatá kniha komiksů Vlastislava Tomana I. a II. O svém vlastním životě napsal autobiografii nazvanou Můj život s ABC – ábíčkem.

Tomáš Hejna