Právě vyšlo nové RETRO číslo 2, 2023

Vážení čtenáři zabava-artes.cz a Forbíny,

protože naším úkolem je propagovat zábavní umění, a snažíme se o to ze všech sil, mělo by být naší povinností Vás také informovat o tom, jaké novinky v tomto odvětví najdete na českém trhu. Nejde samozřejmě jen o knihy, na které Vám pravidelně přinášíme recenze, ale důležité jsou i některé časopisy, které bychom dnes mohli zařadit mezi tzv. pozitivní bulvár či pozitivní historický bulvár. A těchto časopisů rozhodně není mnoho. Proto Vás budeme nově informovat o článcích v některých historických magazínech, o reportážích či rozhovorech ve vybraných časopisech a především o nových vydáních časopisu RETRO, kterého si opravdu velmi vážíme z mnoha důvodů – jednak kvůli velkému příteli Artesu Ondřeji Suchému, potom kvůli skvělé publicistce a spisovatelce Blance Kovaříkové, na jejíž knihy jsme už v minulosti uváděli recenze, a pak především proto, že nám tento časopis v mnoha ohledech přináší nejrůznější náměty pro naše články, kterými Vás zásobujeme. A protože se jedná o snad nejlepší časopis o historii zábavního umění a jeho osobnostech na českém trhu, který je k dostání v běžných trafikách, chceme Vás od letošního roku pravidelně o jeho vydání informovat.

Druhé číslo letošního roku vyšlo právě nyní, 13. února, a na obálce se mohou čtenáři pokochat velmi starou fotografií slavného herce Svatopluka Beneše. Tento herec, jehož kariéra se přenesla až do 21. století, kdy ještě vystupoval jako charakterní herec v některých seriálech, například v Hotelu Herbich, byl v době první republiky a na začátku své kariéry „lamačem dívčích srdcí“ a patřil mezi herecké milovníky. I o tom je článek v tomto čísle.

Vedle toho se tu dočtete i o vztahu některých českých herců a hereček k hudbě a umění celkově, ve hře je Ljuba Hermanová i Eman Fiala, ale i Vlasta Burian. Jedním z hlavních témat je článek Ondřeje Suchého na téma Lída Baarová a její rodinná tajemství. Obsah článku Vás opravdu překvapí. A potom je tu velmi zajímavý článek o Miroslavu Horníčkovi a jeho humoru.

V dalších článcích si můžeme připomenout Zitu Kabátovou, Járu Pospíšila, Boženu Šustrovou, Emu Destinnovou, Jiřího Gutha-Jarkovského a sourozence Romanovy, no a v závěru i Jiřího Traxlera, o kterém Vám přineseme článek v nejbližší době. Vedle toho tu ale najdete i řadu dalších věcí a také si můžete prohlédnout množství nádherných historických fotografií. Další RETRO tak rozhodně stojí za to, a kromě toho, že si koupíte tento časopis v trafice, ci tak můžete mnoho zajímavostí o zmíněných osobnostech přečíst i na našich stránkách.

Tomáš Hejna