Helena Vondráčková převzala titul Mistra

Koncem března 2021 předal předseda uměleckého sdružení Artes a prezident Kolegia Mistra zábavního umění Jožka Zeman osobně ocenění zpěvačce Heleně Vondráčkové přímo v jejím bydlišti Řitce. Ocenění proběhlo opožděně z důvodu její nepřítomnosti na slavnostním předávání Mistrů v září loňského roku.

Jožka Zeman při předání Ceny Mistra rovněž vyzdvihl celoživotní přínos zpěvačky populární hudbě a celému zábavnímu umění.