MISTR ZÁBAVNÍHO UMĚNÍ 2020

I navzdory pandemii COVID 19 uděluje i letos, již po páté, Umělecké sdružení ARTES spolu s Intergramem a pod záštitou Ministerstva kultury ČR

ocenění MISTR zábavního umění 2020.

Kolegium cca 350 tvůrců zábavních žánrů rozhodlo o udělení titulů následujícím svým kolegům:

Ocenění převzali 6. září na žel neveřejném setkání tvůrců zábavy.

Všem oceněným ze srdce blahopřejeme!

Václav Junek – Předseda ARTESU
Josef Zeman – Předseda Kolegia zábavního umění