OLYMPIA 70! K výročí našeho partnerského nakladatelství – NOVÉ NAKLADATELSTVÍ (STN, 1954 – 1957)

V roce 1954 tak vzniklo Státní tělovýchovné nakladatelství, v jehož zřizovací listině stálo v pasáži o hlavním poslání „vydávání veškeré sportovní a turistické literatury a časopisů a propagačních tiskových pomůcek k propagaci turistiky a domácího cestovního ruchu. Státní tělovýchovné nakladatelství, národní podnik, je také oprávněno vydávat turistické mapy až do doby, kdy bude vydávání map organizováno v rámci celostátní úpravy jiným způsobem.“

Nová redakce vznikla v dočasných prostorách v Jungmannově ulici, kde vedení právě vzniklého nakladatelství ujal ředitel Jan Borecký. Ten ale zemřel již tři týdny po svém nástupu a na jeho místo byl jako druhý v pořadí dosazen Viktor Procházka. Prvním šéfredaktorem se v červenci téhož roku stal Josef Šimon, který podstatnou část edičního plánu pro první rok „zdědil“ ještě z Orbisu včetně několika rozpracovaných titulů. Největším úkolem bylo připravit metodický materiál, který souvisel s první celostátní Spartakiádou, kde byla součinnost při přípravách s STN vyloženě klíčovou záležitostí pro celý úspěch akce. Byla to zároveň první zatěžkávací zkouška, kterou musel nový podnik a nová redakce zvládnout, aby se s nimi dál počítalo. Tehdy vycházely v novém nakladatelství materiály pro jednotlivé útvary zajišťující jednotlivé fáze celého sportovního programu, od úvodního ceremoniálu po jednotlivá vystoupení, včetně hudby. Opravdu nešlo o nic jednoduchého.

Redakce později přesídlila do kanceláří v Pobřežní ulici čp. 2 a postupně se začaly rodit první tituly, mezi kterými byly zpočátku především metodické brožury a také několik brožur připravených k vydání Státní památkovou správou (předchůdce dnešního Národního památkového ústavu) pod společnou edicí Publikace Státní památkové správy (vycházela až do roku 1976).

První redakce Olympie v ulici Pobřežní

Do tohoto období spadají také některé první ediční řady, v nichž se postupně profilovala podstatná část edičních plánů. Jednou z nejstarších byla tak zvaná Sbírka pohlednicových map. Ta ovšem skončila už ve stejném roce, tak jako edice nazvaná stručně Sbírka pravidel. V roce 1954 vznikly také ediční řady Šachová knihovna (1954 – 1955) a Poznej svou vlast (1954 – 1956), kterou můžeme považovat v Olympii za úplně nejstarší ediční řadu turistických průvodců.

První období Olympie, tehdy Státního tělovýchovného nakladatelství (STN), se dá přirozeným způsobem uzavřít v roce 1957. Do té doby vznikly ještě edice Sbírka učebně metodických příruček (1955), Oblastní turistické průvodce (1955 – 1960), Sbírka turistických příruček (1955 – 1960), Hromadná a pódiová vystoupení mládeže (1956 – 1957), Sbírka skladeb pro veřejná vystoupení (1956 – 1957) nebo Sbírka pódiových skladeb (1957 – 1962). Vedle edičních řad vycházely samozřejmě i další publikace, které tematicky odpovídaly žánrům sportu, metodické literatury, turistických příruček a průvodců a odborné literatury pro činovníky ve sportovních a turistických organizacích. Zpočátku se jednalo především o drobné metodické brožurky, a je tedy velmi těžké s odstupem 70 let vypátrat, která z nich byla skutečně tou první v Olympii vydanou, a to dokonce i s pomocí jinak kvalitní online databáze Národní knihovny, která mezi první vydané publikace v roce 1954 řadí například Pravidla cyklistiky, Pravidla košíkové, Pravidla lehké atletiky nebo titul Sportovní gymnastika: SHM 1954-1955. Rozsahem produkce byla tehdy Olympia považována za menší nakladatelství, což se ovšem brzy změnilo a počtem nových titulů se postupně vypracovala v nakladatelský podnik střední velikosti.

K tomu je zapotřebí ještě přidat oddělené redakce věnující se několika sportovním periodikům a časopisům, ze kterých můžeme mezi lety 1954 a 1957 jmenovat například Sokolského pracovníka (1954 – 1955), Všeobecnou průpravu (1954 – 1955), Rohování (1954 – 1957), Zápas – Vzpírání – Branný zápas – Judo (1954 – 1957, od 1955 s tit. Judo – Zápas – Vzpírání), Házená – Česká házená (1954 – 1958), Jezdectví – Střelba – Šerm (1954 – 1958), Košíková (1954 – 1958), Kuželky (1954 – 1958), Lodní sporty (1954 – 1958), Odbíjená (1954 – 1958), Plavectví (1954 – 1958), Rugby – Pozemní hokej (1954 – 1958), Stolní tenis (1954 – 1958), Tenis (1954 – 1958), Kopaná (1954 – 1962), Lední hokej – Bruslení (1954 – 1962), Lehká atletika (1954 –1968), Czechoslovak Sport (1954 – 1971), Sportovní gymnastika (1954 – 1990), Teorie a praxe tělesné výchovy a sportu (1954 – 1990), Cyklistika (1954  –1991), Lyžařství (1954 – 1994), Stadion (1954 – 1994), Československý sport (1954 – 2001, od 1993 s tit. Sport). K úspěšným patřil i sborník vydávaný pod názvem Sportovní sláva, který vcházel od roku 1954 do roku 1973, s různě dlouhými prodlevami.

Jak můžete vidět, vývoj jednotlivých edic i časopisů byl závislý na mnoha okolnostech, jako byly aktuální situace v daném sportu, potřeba informovat v daném sportu vedoucí pracovníky i laickou veřejnost, různé změny ve struktuře nakladatelství a také celé tehdejší společnosti, včetně nejvyšších politických kruhů. Ostatně podle toho se měnila i autorská sestava, včetně titulů přejatých ze zahraničí. V některých případech vznikly edice a časopisy nové, s novou strukturou a novým názvem. Některé byly sloučeny dohromady, další zcela zanikly. Jen některé přečkaly delší období, jako třeba Sportovní gymnastika, Teorie a praxe tělesné výchovy a sportu, Cyklistika, Lyžařství, ale především celorepublikové tituly Stadion a Československý sport (později Sport), které přežily i období sametové revoluce.

Z knihy Tomáše Hejny 70 let historie Nakladatelství Olympia v kostce

Seriál připravuje Jan Steiner