Smetanova pohádka na dobrou noc

Když jsem ještě navštěvoval hodiny hudební teorie na Hudebním gymnáziu Hlavního města Prahy, kde jsem chodil řadu let na hodiny houslí a později také kontrabasu, učili jsme se nejen číst noty (dodnes to umím špatně, hrál jsem všechno podle sluchu), ale také jsme se učili hudební historii. Proto vím, že k nejtěžším úkolům všech studentů hudby je naučit se vyjmenovat všechny skladby různých autorů. K nim patří také seznam oper Bedřicha Smetany. Schválně, zvládnete je jen pro sebe vyjmenovat z hlavy?

Já osobně se přiznám, že jsem s tím měl vždycky velké potíže, a tak mne moje máma naučila velmi šikovnou mnemotechnickou pomůcku, které se dá také říkat Smetanova pohádka na dobrou noc. Převyprávějme si jí teď spolu a připomeňme si tak seznam oper, které Bedřich Smetana složil.

Když byli Braniboři v Čechách, dala prodaná nevěsta hubičku Daliborovi za Čertovou stěnou, viděly to dvě vdovy, řekly to Libuši a bylo po tajemství.

Vzpomněli jste si? Pokud ne, tak jde o opery: Braniboři v Čechách (1863, libreto Karel Sabina), Prodaná nevěsta (1866, libreto Karel Sabina), Dalibor (1867, libreto Josef Wenig), Libuše (1872, libreto Josef Wenig), Dvě vdovy (1874, libreto Emanuel František Züngel), Hubička (1876, libreto Karolína Světlá), Tajemství (1878, libreto Eliška Krásnohorská), Čertova stěna (1882, libreto Eliška Krásnohorská).

K otázce libret se ještě vrátíme, zejména k otázce, co je vlastně vhodné označovat jako libreto, a co je pouze inspirující text. V uvedené pohádce ovšem jedna opera Bedřicha Smetany chybí, a to Viola. Důvod je nasnadě. Smetana ji nikdy nedokončil.

Teď jste tedy měli možnost přečíst si Smetanovu pohádku na dobrou noc. A tu Vám nyní přeji i já.

Tomáš Hejna