Nová kniha z galerie ART MOZAIKA

Výtvarné umění nepatří přímo do oblasti zábavního umění, nicméně s ním má mnoho společného. Galerie ART MOZAIKA a její noviny jsou zároveň našimi partnery a mnoho lidí kolem také členy Kolegia Artesu, a proto si nyní dovolím malou odbočku k nové knize, která právě vyšla v malém – dá se říci až sběratelském nákladu.

Autorův autoportrét

Tomáš Kubík, mladý malíř, jehož jméno titul zároveň nese, studoval na AVU u profesora Zdeňka Berana, který svého nadaného žáka podpořil v jeho zálibě v napodobování umění starých mistrů, dnes velmi vzácnému výtvarnému pojetí. Kubík však zároveň dokázal vytvořit vlastní styl, takže ho nelze obviňovat z plagiátorství či zpátečnictví. Naopak. V jeho díle se mu daří kombinovat vliv starého umění s moderními vizemi, a v tomto duchu také maluje. Je ovlivněn i novějšími mistry, zároveň i estetikou fotografie a filmu, což ho přivedlo až na práh ateliéru Milana Knížáka.

Kniha, věnovaná nejen jemu samotnému, ale především jeho dílu, je velkým vstupem tohoto malíře do světa českého umění. To v obsáhlé předmluvě potvrzuje také PhDr. Josef Záruba, který mimo jiné připomíná pozoruhodný vývoj Kubíka během jeho studií. Na rozdíl od jiných se totiž nikdy neinspiroval při tvorbě fotografiemi, jak je dnes běžné, ale zásadně živými modely. Učil se na detailech a postupně přecházel k náročnějším a větším celkům, které vyvrcholily jeho vlastním velkým autoportrétem.

Přestože zde hovoříme o Tomáši Kubíkovi jako o vycházející hvězdě, je na místě připomenout řadu jeho úspěchů, kterých již dosáhl. Začněme tím, že v roce 1998 získal na AVU cenu rektora za svůj „Autoportrét ve Vermeerově stylu“. Velkým úspěchem byla jeho velká samostatná výstava v Galerii Design Lab v Miami, na které se všechny jeho obrazy prodaly do velkých a známých soukromých uměleckých sbírek. V roce 2004 zakoupila jeho obraz „Scény manželského života“ česká Národní galerie.

Sám autor se přiznává k úmyslnému narcisismu, nicméně skutečným těžištěm jeho díla je smysl pro detail a pro realističnost, zároveň dává mnoho prostoru pro zamyšlení nad celkovým dílem.

Kniha Tomáš Kubík vyšla v prvním nákladu v počtu 500 kusů, obsahuje dvacet tři kapitol a na dvě stě skic, ilustrací a obrazů. Pozoruhodná je například část nazvaná Projekt Michelangelo. Při jeho tvorbě se Kubík výrazně inspiroval Michelangelovými akty na stropě Sixtinské kaple nazývanými souhrnně Ignudi. Zájemci naleznou knihu přímo v Galerii ART Mozaika na adrese Politických vězňů 8, Praha 1 nebo na webových stránkách www.artmozaika.eu.