Zemřela osobnost českého umění a kultury Meda Mládková

Dnes zemřela ve svých 102 letech velká česká mecenáška umění Meda Mládková, historička umění, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a známé galerie umění Museum Kampa. Narodila se 8. září 1919 v Zákupech, kde byl její otec pivovarským sládkem. Oproti svým představám se nakonec stala diplomovanou tanečnicí, a to pod vedením známé prvorepublikové choreografky Marty Aubrechtové. Během války vystupovala v dnešní litevské Klaipedě a ve Vídni, po válce odjela studovat do Ženevy a stala se z ní ekonomka. Po událostech v únoru 1948 se rozhodla zůstat v zahraničí a zapojila se ihned do protikomunistického „boje“ v exilovém časopise Skutečnost. Její přínos spočíval i ve shánění peněz na studium českých dětí z exilových rodin. Kvůli získání občanství se nakonec provdala za hraběte Remiho Antoinea Josepha de Muelenaera a získala tak belgický pas. Později v Ženevě založila vlastní nakladatelství Edition Sokolvá, kde pracovali například Ferdinand Peroutka, Julius Firt nebo Peter Demetz. Při shánění peněz se poprvé seznámila se svým pozdějším manželem ekonomem Janem Mládkem a přes něj také s dnes obdivovaným českým malířem Františkem Kupkou. Jako jedna z prvních odhalila jeho talent i budoucí úspěch a nakonec shromáždila nejrozsáhlejší sbírku jeho děl na světě. Ve stejné době začala studovat umění na L´École du Louvre. V roce 1960 odjela Meda Mládková do Spojených států Amerických za svým budoucím manželem, který pracoval při Mezinárodním měnovém fondu. Umění studovala také v Americe a v roce 1967 se po dvaceti letech vrátila do Čech. Později zde pomáhala vybírat studenty pro získání stipendia a od Fordovy nadace. Později se zabývala podporováním českých umělců, sbíráním jejich děl a pořádáním výstav ve Spojených státech i v Evropě. Do Čech se nastálo vrátila až v roce 1989. Pro své rozsáhlé sbírky získala o deset let později budovy Sovových mlýnů na Kampě, které zrekonstruovala a tím zachránila před spadnutím. Dnes zde sídlí zmíněná galerie, známá po celém světě. Stejně tak je známé hlavní heslo Nadace Jana a Medy Mládkových i Musea Kampa „Vydrží-li kultura, vydrží národ“. Stejnou měrou se zasloužila také o rekonstrukci Werichovy vily, kde zřídila muzeum Osvobozeného divadla a dvojice Voskovec – Werich.

Tomáš Hejna

Zdroj úvodní fotografie Wikipedia: By Jindřich Nosek (NoJin) – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31769723