Z minulosti Klementinské tiskárny podle E. Basse

Jako mladík se Bass toulala po Starém Městě pražském, tehdy ještě výspě Rakouské monarchie a jejích úřadů, a při svých toulkách se dostal také na nádvoří Klementina, které dnes slouží, mimo jiné, Národní knihovně a jejímu bohatému archivu. V době Bassova mládí však zdejší prostory sloužily také arcibiskupské tiskárně. Právě tam se tiskl i významný Jungmannův Slownjk česko-německý, dílo, které pomohlo dokázat, že Čeština je stejně svébytný a bohatý jazyk, jako stále více vládnoucí Němčina. Bass na tuto tiskárnu a na Klementinum vzpomíná ve svém eseji V pražském hnízdišti tiskárenském z roku 1940 takto:

Známý novinář a spisovatel Eduard Bass

„Hoch, který se téměř před půl stoletím toulal zákoutími Starého Města, činil v nich všelijaké objevy. Jedno z míst, které ho znovu a znovu vábilo, bylo tiché klementinské nádvoří s Maxovým pomníkem studenta z třicetileté války. Řezníčkův Student-hrdina byla opojná četba těch mladistvých let, nad ní snilo chlapecké srdce o rekovných činech a o slavné obraně Prahy proti Švédům. Tu v Klementinu stál student-hrdina ztělesněn, ale hoch se s ním nemohl nijak smířit. V obrázcích Věnceslava Černého byl to zcela jiný junák, pružnější a mrštnější, mladistvější a líbeznější než ten Maxův studios. Jak jej tak hoch nedůvěřivě obcházel, zahlédl jednou něco jiného. Kolem kočičích hlav hrbolaté dlažby prorážely tu trsy trávy a v nich se mdle leskly drobné černošedé úlomky kovu. Skočil po nich a s překvapením shledal, že jsou to úzké, tenké špalíčky, na jejichž konci je vyryta převrácená literka. Bylo jich tu plno, místy celé kupy, a v nich se objevovala písmena všech druhů a velikostí. Nebylo možno před kamarády smlčeti nález tak znamenitý. A ze společných výprav příštích dnů se vyvinula velká sběratelská horečka, která na čas zatlačila i sbírání „sajnků“, hedvábných papírů z cigaretových dutinek. Šlo o to vysbírat zde úplnou abecedu téhož typu a téže velikosti. Tak se osmiletý hoch po prvé seznámil s tiskařskou sazbou a učil se číst převrácené literky, nemaje ani potuchy, že to bude jednou patřit k nezbytnostem jeho povolání.“

Takto vypadala minulost tisku

Bass zde vzpomínal na své vlastní mládí a zážitky. Tehdejší tisk se prováděl pomocí malých liter, z nichž se skládaly jednotlivé texty do velkých desek s řádky. Písmenka byla různých velikostí a typů a bylo jich nesmírné množství. V Národním technickém muzeu v Praze je expozice věnovaná historii tiskařství a tiskařských strojů, kde litery samozřejmě nemohou chybět. V místnostech s tiskařskými stoly stály také sazečské pulty s řadou přihrádek a šuplíčků, v nichž byla písmenka rozdělená podle typu písma a velikosti. Sazeč bral jedno písmenko za druhým, díval se před sebe do předlohy a skládal text zrcadlově obráceně. Stránka se totiž potom vložila do tiskařského lisu a svrchu se obtiskla na papír. O sazečích se říkalo, že jsou nejvíc sečtělí, když musejí připravovat tolik textů, ale ve skutečnosti obvykle text vůbec nevnímali. Mezi tiskaři i autory se ještě dlouho, i v docela nedávné minulosti, nesl vtip, že: „Nejvíc chyb v textu nadělá sazeč, když se začte.“ Práce to však byla velmi nevděčná. Zatímco dnes se text v počítači jednoduše smaže a přepíše, chyba sazeče pro něj znamenala předělat celý řádek nebo dokonce celý text, a to třeba kvůli jedinému špatně vloženému písmenku.

Dnešní podoba průčelí Klementina, původně jezuitské koleje. Dnes je zde hlavní sídlo Národní knihovny

Sochu Studenta (jinak je známá také jako Pražský student) od sochaře Josefa Maxe zde naleznete dodnes, i když je kvůli rekonstrukci nádvoří již delší dobu veřejnosti skrytá za dřevěným bedněním. Připomíná boj studentů proti Švédům na Karlově mostě v době třicetileté války (1658). Zároveň byla ale socha určena i jako pomník k pětistému výročí založení pražské univerzity. Bohužel pro Maxe i jeho žáka Julia Melzera, který na soše pracoval, byl rok 1848, kdy měla být socha slavnostně instalována a odhalena, rokem revolučním a byli to opět studenti, kteří ze, u Karlova mostu bojovali – tentokrát proti rakouským vojákům knížete Windischgrätze. Odhalení sochy tak bylo zakázáno, protože by mohla lidem připomínat spíš odboj proti Rakousku než Švédům. Socha se tak dostala na své místo až v roce 1863.

Socha studenta

Bass ještě připomíná, že se v Klementinské tiskárně redigovaly první ročníky Časopisu katolického duchovenstva, na kterých pracovali František Ladislav Čelakovský a tehdejší arcibiskupský tajemník Karel Alois Vinařický, korektury zde prováděl filolog Josef Franta Šumavský a že se zde také tiskly knihy Kramériovi a další u tiskaře Špinka. Popisuje i další významná místa v bližším i vzdálenějším okolí Klementina, kde sídlili tiskaři, jako třeba nedaleký Schönfeldský dům, kde sídlila slavná Schönfeldská tiskárna, nebo tiskárnu Haaseů v prostorách Anenského dvora. Mimo jiné popisuje jako velkou zajímavost, že: „Podivné je, že v témže Anenském dvoře, na straně k Anenskému náměstí, živořila jako v područí ještě jedna tiskárnička. Zdá se, že mocní Hasseovci ji zde trpěli, aby jí mohli přenechat všelijaké pokoutní zakázky, které sami váhali převzít a jejichž objednavatele poslali raději k tomuto bezvýznamnému Josefu Völckovi ve svém domě, než aby přepustili ten obchod větší tiskárně konkurenční.“ Jak je vidět, konkurenční boj o zakázky byl v minulosti stejně neúprosný jako dnes.

Na závěr se sluší připomenout, že kromě Pražského studenta připomíná třicetiletou válku a odvahu tehdejších studentů v Praze ještě jeden významný a možná ještě nádhernější památník – dioráma s obrazem Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě od Karla a Adolfa Liebscherových a Vojtěcha Bartoňka umístěný v prostorách zrcadlového bludiště na Petříně (Původně pavilon Klubu českých turistů na Jubilejní zemské výstavě v roce 1891 navržený významným českým architektem Antonínem Wiehlem).

Tomáš Hejna